Avia C-2   výr. č. 804

 

UA- ???

 

3. letecký školní pluk - Trenčín

 

por. Hasman Bohumil , svob. Henek Jaroslav

 

Lednické Rovné okr. Půchov /SK/    7.4.1953

 

 

Avia C-2 3. leteckého školního pluku v Trenčíně

 

 

 

 Letecké katastrofy mají zřídka jen jedinou příčinu. V naprosté většině jde o souběh několika událostí, které, když se poskládají do řetězce, končí nárazem stroje do země. V případě tragické nehody letounu Avia C-2 dne 7. dubna 1953 tomu nebylo jinak. V tomto případě lze články řetězce pojmenovat jako: "nevyspání" - "porušení minimální stanovené výšky" - "ženská" - "letecká nekázeň"- "přetažení do pádu v zatáčce".

Por. Hasman, instruktor 3. LŠP převzal brzy ráno 7.4.1953  cvičný stroj C-2 /Arado 96/ a spolu s žákem jímž byl svob. Henek odlétl do prostoru u Nemšové, kde měl provádět výuku vyšší pilotáže. Ještě před ukončením úkolu se vzdálil ze stanoveného prostoru, sestoupil do přízemní výšky a nad obcí Lednické Rovné prováděl akrobatické prvky. Nad zdejší školní budovou potom provedl několik nízkých ostrých zatáček a žákům , kteří vyběhli na dvůr z letadla mával. Během utažené zatáčky došlo k pádu, letoun mířil přímo na školní dvůr na mávající děti. Pilotovi se podařilo srovnat náklon  a prudkým přitažením  nasměrovat pád na přilehlý dvůr vedle kostela. Při nárazu došlo k usmrcení jak pilota, tak pilotního žáka. 

Vyšetřováním bylo zjištěno, že por. Hasman se kolem jedné hodiny v noci před osudným ránem vrátil z dovolené. Ve čtyři hodiny ráno již  nastoupil do funkce dozorčího útvaru a hned po svítání odešel provádět letecký výcvik. Spal tedy méně než tři hodiny. Žákům se svěřil, že je nevyspalý, odmítnout létání si ale netroufl, protože by musel přiznat pozdní návrat z dovolené. Zjistilo se rovněž, že udržoval poměr s jistou  paní Čachovou z Trenčína, která se často vyskytovala v obci Lednické Rovné. Letecká nekázeň byla tedy logickým vyústěním touhy se před paninkou předvést. Pilot se rovněž zřejmě nechal vyhecovat dětmi, které nadšeně mávaly na školním dvoře. Tyto okolnosti vyústily v leteckou nehodu. Situace však mohla dopadnout ještě tragičtěji, pokud by se pilot na poslední chvíli nevyhnul školnímu dvoru.

 

 

 

 

 

 

   

Prostor, kde  7.4.1953 došlo ke zřícení cvičného stroje /2019/

 

 Prameny:

- vyšetřovací spis- VUA Praha

 

Pavel Krejčí 5.2019