MiG-19S        výr. č. 150408

 

trup. č.   "0408"  

 

9. slp, 1. letka

 

mjr. Jaroslav Kuťák

 

Nová Ves okr. Plzeň- jih  23.9.1966

 

 

 MiG-19S / foto via web valka.cz/

 

Jedním snímkem přispěl ze své sbírky i p. Radek Palička

 

 

 

 

J. Kuťák v době, kdy již létal modernější MiGy-21F  / Foto via  J. Kuťák ml. /

 

Zavedení stíhacího stroje typu MiG-19 do výzbroje  znamenalo  velký posun vpřed a právě díky němu vstoupilo československé vojenské letectvo do nadzvukové éry. Nevýhodou bylo, že technicky značně komplikovaný letoun vyžadoval velké nároky na pozemní obsluhu a například údržba motorů byla nečím, na co tehdejší technici nevzpomínají rádi. Rovněž tak množství závad a s tím spojených mimořádných událostí proti rozšířenému MiGu-15 značně narostlo.

Mjr. Kuťák měl dne 23.9.1966 za úkol přelétnout stroj trupového čísla 0408 ze záložního letiště Tchořovice do Bechyně. Stroj měl závadu v systému nastavování hnací trysky pravého motoru na což byl pilot upozorněn. Porucha nastavování nicméně nebyla takového rázu, aby stroj nebylo možno přeletět na domovskou základnu. Po provedení všech důležitých úkonů mjr. Kuťák odstartoval. Po vzletu zavřel klapky a při rychlosti 420 km/hod rovněž podvozek. Po několika vteřinách, po zrychlení na 500km/hod začal pilot prudce stoupat a točit 1. zatáčku pod náklonem 30° doleva. Během zatáčky se ozvala rána a stroj se začal naklánět vpravo. Stroj přestal reagovat na řízení. Pilot se ohlédl dozadu a spatřil za sebou ohnivou kouli, která se rychle zvětšovala. V této situaci nebylo co řešit. Pilot pustil řízení, zaujal předepsanou polohu a trhnutím za záclonku v záhlavníku sedačky aktivoval záchranný systém. Pilot byl vzhledem k nedostatku času nucen provést katapultáž přes překryt kabiny. Během ní byl poměrně vážně zraněn na hlavě. Kovová vzpěra pilotovi rozsekla přilbu vejpůl, nejhorší náraz ale pohltila.  Letoun dopadl asi 5 km západně od letiště Tchořovice a zcela se roztříštil.

Zhruba 2 km od místa dopadu směrem k letišti byly následující den po nehodě  nalezeny úlomky motoru. Bylo zřejmé, že motor RD-9B explodoval, jeho úlomky poškodily palivové potrubí a systém řízení. Po znaleckých expertýzách byla za příčinu označena úprava jednoho z agregátů motoru, která proběhla u výrobce v rozporu s původní dokumentací. To vedlo k zeslabení kriticky namáhaného místa a jeho následnému roztržení během letu. Následný požár pak dokonal dílo zkázy a vedl ke ztrátě letounu.

 

   
1966 2018

 

 

 

 1966

 

 2018

 

 Na louce je dodnes rozptýleno velké množství fragmentů "0408"

 

Prameny:

- VUA Praha

- vlastní sbírka

 

Pavel Krejčí 5.2019