La-5FN     výr. č. 39213407

 

1. čs. stíhací letecký pluk

 

rtm. Silvestr Valent

 

Praha- Čakovice   17.8.1945

 

 

17. srpna 1945 krátce před čtvrtou hodinou odpoledne odstartovala z letiště Praha- Letňany tříčlenná skupina stíhacích letounů LA-7. Krátce nato odstartoval s letounem LA-5FN příslušník 1. slp rtm. Silvestr Valent. Cílem cvičného letu bylo letiště v Piešťanech. Rtm Valent se snažil připojit ke skupině Lavoček, která mezitím vyčkávala severovýchodně od Letňan ve výšce 500m. Pilot vyčkávající skupinu podletěl a levou zatáčkou se chystal zaujmout svoji pozici v roji.  Během tohoto manévru, přesně ve 15:48  spatřili svědci na zemi, jak z letounu  rtm. Valenta vyšlehly plameny a stroj začal hořet. V rádiu se ozval výkřik "Horí mi mašina, Lajo horí mi mašina!" Letoun sklouznul z výšky asi 300m po křídle, narazil do země a převrátil se na záda. Pilot byl vymrštěn z kabiny a dopadl 50m od vraku letadla které pak kompletně shořelo. Ve vyšetřovacím spisu se konstatuje, že pilot byl znervózněn požárem a v důsledku toho nezvládl pilotáž a nouzové přistání. V tom samém spisu je ovšem i zmínka o tom, že mrtvola pilota měla opálené vlasy. Vzhledem k tomu, pilot byl při nárazu vymrštěn z kabiny je jasné, že k opálení došlo ještě ve vzduchu. Potom je tedy zřejmé, že požár ve vzduchu byl takového rázu, že pilotáž byla přímo nemožná a je otázkou, jestli pilot nebyl v poslední fázi letu již v bezvědomí ze zplodin požáru.

 

 

Údaje o letounu:

 

La-5FN v.č. 39213407

motor AŠ 82FN v.č. 82131420

datum převzetí draku letadla: 27.8.1944

datum převzetí motoru: 14.8.1944

nálet letounu: 31hod 57min

další zničený materiál: letecké palivo 450l, olej 45l, munice do kulometů ŠVAK 300ks.

Ve složce k vyšetřovacímu spisu je mimo jiné prohlášení Václava Batisty, majitele pole na které letadlo spadlo, že nebude požadovat náhradu škody. Tato zmínka dávala určitou šanci nalézt přesné místo dopadu. Vzhledem k tomu, Batistovi již v Čakovicích dávno nebydlí nezbývalo, než pole vyhledat na katastrálním úřadu. Jak se ukázalo, rodina Batistových vlastnila velké množství pozemků, pátrání v terénu je zatím bezvýsledné.

 

Pavel Krejčí 5.2019