Š 1.19 /Š-H-1.19/

 

Letecký pluk 2- Olomouc

 

  p.pil. letmistr Antonín Bělohlávek

 

 p.poz. npor. Antonín Špaček

 

Těšíkov u Šternberka  okr. Olomouc   15.5.1922

 

Š-H-1.19 / foto- Hobby Historie č. 44 4-2018/

 

Z denního tisku:

Po 10. hod. vzneslo se včera vojenské letadlo soustavy Šmolíkovy v Olomouci, aby v okolí Bruntálu provedlo fotografický snímek terénu. Letadlo řídil letmistr a pilot Ant. Bělohlávek, nadporučík Špaček měl úkol pozorovatele. Cestou poblíž Těšíkova směrem k Domašovu vyšlehl najednou ohromný ohnivý jazyk a v okamžiku řítilo se letadlo jako hořící povětroň, z něhož vyšlehovaly plameny , k zemi. Veliké neštěstí, jehož obětí se stali oba letci , bylo dílem několika málo vteřin.

Dále v článku následuje popis trosek a stav těl pilotů atd...Ačkoliv tehdejší denní tisk si svojí bulvárností nezadal s tím současným, článek zřejmě  velmi přesně vystihuje, co se nad Těšíkovem, malé obci zhruba 3 kilometry východně od Šternberka stalo. Popis, tak jak ho zaznamenal deník "Pozor" ze dne 16.5.1922 odpovídá  hlášení o nehodě, které se zachovalo ve VÚA. Letadlo bylo pádem a následným požárem zcela zničeno. Příčina, proč došlo za letu k požáru se nezjistila. Padáky v té době ještě zdaleka nebyly součástí výstroje posádek, v tomto případě se jejich absence posádce krutě vymstila.

 

Letounům Šmolík Š-1 a Š-2, prvním sériově vyráběným československým vojenským letadlům,  se podrobně věnuje publikace Hobby Historie, č. 44. /4-2018/

 

                                

                                      letmistr Antonín Bělohlávek                                                                         npor. Antonín Špaček

 

 

   Fotografie zříceného letounu u Těšíkova. Je vidět že "dřevák" shořel opravdu na popel.

 

 

 

 

 Záběry pohřbu obou letců, který se konal 18.5.1922 v Olomouci

 

Prameny:

- kronika Leteckého Pluku 2/ VUA Praha

-MNO III Odbor- 1922 /VUA Praha/

-Hobby Historie č. 44

 

Pavel Krejčí 6.2019