MiG-21MA      ev.č. 1115

 

2. letka , 4. slp  - Pardubice

 

npor. Jiří Podnecký

 

Hradec Králové        26.3.1973

 

 

 

 Snímek "1115" jsem nikde nedohledal. Rekonstrukci podoby stroje poskytnul pan Michal Urban, web- http://spectre.cz/index.html  díky!

 

 

 

26.3.1973  po 14. hodině prováděl  npor. Podnecký svůj ten den třetí let na stroji MiG-21. Úkolem byl nácvik prvků vysoké pilotáže /cvičení 5. OBP/. Po provedení ostrých zatáček, letů střemhlav  a bojových zatáček přešel pilot do vertikály a prováděl přemet. Při rychlosti 850 km/hod ve výšce 1500m zapnul forsáž a začal letoun tahat do přemetu. Pilot nebyl v těchto prvcích dobře rozlétán a dopustil se několika chyb. Nepřitahoval důrazně,  přetížení 3,8G dosáhl až za 10 vteřin místo předepsaných 3-4 vteřin. Letoun ve stoupavém letu v poloze na zádech ztrácel rychlost. Další chybou bylo, že pilot zaměnil oblačnost ve výšce 6000m, tedy nad letounem, za horizont. Povolil tedy přitahování a čekal až letoun začne zrychlovat ve střemhlavém letu. Ve skutečnosti ovšem stále stoupal, ztrácel rychlost, až stroj přepadl do vývrtky. Na tu pilot nereagoval, protože byl podle vlastních slov vývrtkou velmi překvapen. Zapnul autopilota do režimu "stabilizace", z této polohy ale automat letoun nemohl vyvést. Výška rychle ubývala, po dalších dvou otočkách, ve výšce asi 1500m  se pilot rozhodl provést katapultáž. Letoun se střemhlav zřítil v prostoru dílen ČSD v Hradci Králové. Pilot přistál na padáku s drobnými poraněními způsobenými katapultáží. Zajímavostí jistě je, že letadlo se zarylo do tak měkkého terénu, že na povrchu zůstalo pouze několik málo drobných plechů, jinak zhola nic! Trosky se zabořily podle odhadu do hloubky 6-12 metrů a vzniklý kráter ihned zalila voda. Havarijní zapisovač SARPP byl vytažen z bahnité břečky jako jeden z prvních předmětů a protože pilot potvrdil, že letoun "šlapal jako hodinky" bylo upuštěno od pokusů trosky letadla ze země vytáhnout. V hradeckých dílnách Českých drah, v prostoru mycí rampy  tedy mají dodnes složenou  kompletní "jednadvacítku", jen ten SARPP chybí.

Za bezprostřední příčinu nehody bylo označeno nezvládnutí pilotáže během přemetu a pád letounu do pravé vývrtky. Nepřímo se na nehodě podíleli velitel roje a rovněž zástupce velitele 2. letky, kteří před nehodou přehlíželi závažné nedostatky v provádění pilotáže npor. Polaneckého. Za spolupůsobící faktor bylo označeno nedocenění počasí řídícím létání. V prostoru provádění VTP byly 4/8 cirokumulů v 6000m, které způsobily, že si pilot tuto oblačnost zaměnil se skutečným horizontem.

 

 

 

 

   
1973 2019

 

   

 V prostoru železničního depa se toho za posledních téměř 50 let moc nezměnilo. MiG-21MA "1115" je stále zde, zarytý hluboko vedle mycí rampy.

 

Místo dopadu pilota na padáku

 

Prameny:

- vyšetřovací spis VUA Praha

Pavel Krejčí 7.2019