MiG-21F  "0303"

 

9. stíhací letecký pluk, 10.LA

 

mjr. Jindřich Hašlar

 

Bechyně okr. Tábor, 1.4.1985

 

 

 

 Bechyňský "BOX". Letoun 0303 v pozici č. 4, stejně  jako osudný den. /Zdroj- Facebook- 9.slp/

 

 

mjr. Hašlar / zdroj- Facebook, 9. slp/

 

 V roce 1979 vznikla u 9. slp čtyřčlenná akrobatická skupina MiG-21F , která navazovala na působení dřívější "Patrikovy" akrobatické skupiny.Ta u tohoto pluku působila v letech 1967 až 1969. Velitelem skupiny byl určen člen původního "BOXu" mjr. Vítek, dalším členem byl mjr. Čuba. Sestavu doplnili mjr. Kaštánek a kpt. Mocsi. V průběhu následujících let nový "BOX" několikrát pozměnil personální obsazení, nicméně Vítek jako vedoucí  a Mocsi na čísle vlevo zůstali celou dobu trvání. Ukončení činnosti týmu nastalo nešťastného 1. dubna 1985, kdy nácvik skupinové slétanosti skončil leteckou katastrofou. V té době na pozici č. 4 létal mjr. Jindřich Hašlar, nar. 1951. Ten se ke skupině připojil v říjnu 1983 a do osudného 1.4.1985 provedl s "Boxem" 14 letů bez zjištěných hrubých chyb.

 Plánová tabulka na 1. dubna 1985

 

Průběh letu:

Vzlet čtyřčlenné akrobatické skupiny z letiště Bechyně proběhl ve 13:39. Cílem byl nácvik prvků vysoké pilotáže podle cvičení 609 a 615 " Programu letové přípravy k vystoupení v letové ukázce". Po ukončení celé sestavy provedl vedoucí skupiny mjr. Vítek průlet nad dráhou 30 ve výšce 80m a vydal pokyn k rozchodu skupiny. To znamenalo, že piloti provedou "stoupavý vějíř" s následným trojnásobným výkrutem.  Mjr. Hašlar letící na pozici č. 4 po rozchodu otočil letoun na záda a pod úhlem 20° stoupal do asi 200m, kde na pokyn "Točím" začal provádět výkruty doprava. Úhlová rychlost výkrutů byla kolem  200° za vteřinu. Podle výpovědi svědků byl první výkrut normální, druhý již sudovitý s poklesem přídě pod horizont. Třetí výkrut byl proveden již značně pod horizontem. Před dokončením třetího výkrutu v náklonu asi 90° přešel letoun do ostré levé zatáčky a klesavého letu. Letoun narazil do země západně od letiště, asi 500m vlevo od osy dráhy. Stroj dopadl v mírném levém náklonu a při malém úhlu klesání. Pilot měl v okamžiku nárazu plně dotaženo, do poslední chvíle se tedy snažil manévr vybrat. Nárazem letadlo vytvořilo 13m dlouhý kráter, roztříštěné trosky byly vrženy dopředu a rozhozeny do vzdálenosti až 270 metrů. Pilot okamžitě zahynul.

 

Okamžik rozchodu skupiny. "Čtyřka" otáčí letoun na záda a na pokyn začne točit výkruty doprava.

 

 

 Schéma rozchodu skupiny a místo nárazu letounu mjr. Hašlara do země.

 

Bezprostřední příčinou bylo dle vyšetřovací komise nezvládnutí letu během trojnásobného výkrutu. Pilot uvedl stroj do setrvačného otáčení, při kterém došlo ke vzniku souběžného působení setrvačných sil a násobku přetížení. To ztížilo řiditelnost letounu, stroj se dostal do ostré zatáčky, zvětšení úhlu náběhu nad kritickou mez pak způsobilo, stabilizátor přestal účinkovat. Nebezpečná situace trvala 3-5 vteřin a zakončil ji tragický náraz do země.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Místo dopadu stroje v r. 2019, fragmenty "0303" nalezené na poli. 

 

Prameny:

-vyšetřovací spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 9.2019