MiG-23MF  "3921"

 

1. stíhací let. pluk, 3. letka

 

npor. Hendrich Bulla

 

Tučapy okr. Tábor  16.2.1990

 

 MiG-23MF / Ilustrační snímek/

 

 

16. února 1990 došlo u 1. slp k havárii MiGu-23MF ev. č. 3921, který pilotoval npor. Hendrich Bulla. Pilot odstartoval na let, při kterém plnil úkol č. 23 osnovy SL- přepad vzdušného cíle ve výšce 6 000 m. Po jeho splnění prováděl v zóně prvky vyšší pilotáže podle cv.11. Npor. Bulla / nar. 1965 v Trstené /, později vypověděl, že provedl zvrat a přemet s následným rozhonem na  980 km/hod ve výšce 2 000m. Plynule přitahoval řídící páku do překrutu, když pocítil prudké samovolné přitažení "až nadoraz" s následným vzepnutím letounu, které provázelo třesení a otáčení vpravo. Protože páka nešla ani oběma rukama potlačit, rozhodl se pro katapultáž. V okamžiku, kdy měl již ruce na  katapultážních madlech cítil, že třesení ustává a přetížení pominulo. Po uchopení řídící páky ale zjistil, že letoun na výchylky "kniplu" nereaguje a rychloměr ukazuje 50 km/hod.  Letadlo padalo v levém náklonu bez tahu motoru, pilot viděl ve zpětném  periskopu plameny na konci trupu. Zahlásil ŘL " Vysadil motor, povolte katapultáž!". Na dotaz ŘL doplnil "Požár!", nac dál nečekal a z letounu se katapultoval ve výšce cca 2 000m.  Po otevření padáku spatřil "svůj" MiG  padající s plamenným chvostem na zádi. Pilot dopadl bez zranění na pole v blízkosti obce Budislav. Po dopadu na zem vzorně rozprostřel padák, aby usnadnil záchranným složkám své nalezení.  Neovládaný MiG se zřítil téměř kolmo do lesa u obce Tučapy a byl zcela zničen. Trosky zachvátil v hloubi několik metrů hlubokého kráteru menší požár, hlavně elektronových částí. Jelikož v blízkosti místa dopadu tekl potok, kráter se po nějaké době zaplavil vodou a havárie tak způsobila menší ekologickou nehodu... Pilota jako první nalezl MiG-23, který byl do prostoru posledního radarového kontaktu vyslán řídícím létání. Současně byl z letiště Bechyně naveden záchranný vrtulník Mi-8.

 

Zákres místa nehody / VUA Praha/

Výpověď pilota o události

 

Za příčinu nehody byl označen prudký přechod letounu do nadkritických úhlů náběhu, následné vysazení a požár motoru. Příčinu prudkého přitažení se nepodařilo určit. Havarijní zapisovač SARPP byl natolik poškozen požárem a následným zaplavením vodou, že se z něj nepodařilo získat žádné informace. Je možné, že došlo k poruše systému SOUA. Požár motoru byl  znaleckými expertýzami nicméně potvrzen.

 

Fotografie kráteru po dopadu ještě předtím, než byl zaplaven vodou / VUA Praha/

 

   

Trosky letounu v zaplaveném kráteru. / foto- VLHS České Budějovice - www.vlhs.cz  /

 

   

 Místo dopadu letounu npor. Bully v r. 2019

 

   

Fragmenty MiGu-23MF "3921" nalezené na místě nehody v r. 2019

 

Prameny:

- vyšetřovací spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 10.2019