MI-4  "7116"

 

2. vrtulníkový roj 4. slp

 

mjr. J. Fišer †, mjr. S. Kašpar†, kpt. J. Kout† + 7 cestujících †

 

Rudíkov okr. Třebíč     12.9.1972

 

 

Ilustrační fotografie MI-4 /www.helidat.cz/

 

 

K jedné z nejtragičtějších nehod v historii čs. vojenského letectva došlo v závěru cvičení ŠTÍT 1972. Dne 12.9.1972 přepravovala  tříčlenná posádka ze stavu 2. vrtulníkového roje pardubického 4. slp sedm cestujících ze štábu svazku 1. sld na nové velitelské stanoviště v prostoru Jihlavy. Vrtulník odstartoval ve 12:25 z letiště Malacky, provedl mezipřistání v Hlohohovci a Piešťanech odkud pokračoval po vzletu v 14:05 na Jihlavu. Let probíhal v tříčlenném roji, stroj "7116" vedl skupinu letící ve formaci "klín" ve výšce 100m nad terénem. V prostoru obce Rudíkov spatřily posádky ostatních vrtulníků, jak se vedoucímu stroji náhle utrhl jeden z listů hlavního rotoru a prolétl těsně kolem vrtulníku letícího na levé straně. Vedoucí vrtulník se začal třást, převrátil se na stranu a směřoval k zemi. Během pádu se odlomil ocasní nosník, vrtulník se přetočil rotorem dolů a jako kámen se zřítil na zem. Po dopadu stroj vybuchl a trosky zachvátil prudký požár. Vzhledem k tomu, že vrtulník se stal po utržení listu rotoru zcela neovladatelným, posádka neměla šanci katastrofě zabránit. Všech deset mužů na palubě  zahynulo při nárazu do země. Oba stroje  letící na čísle urychleně dosedly vedle hořícího vraku, pro velký žár se ale nebylo možno k troskám přiblížit.

Prohlídka vraku poměrně rychle odhalila příčinu utržení listu. Byl nalezen únavový lom čepu osového závěsu, který byl způsoben značným korozním napadením ve spojení se sníženou mikročistotou materiálu čepu. Byla zjištěna závažná skutečnost, a totiž, že katastrofě bylo možno zabránit při GO, která na vrtulníku proběhla v LO Trenčín půl roku před katastrofou. V rozporu s originální sovětskou dokumentací byl totiž stanoven odlišný technologický postup při GO.  Dle originální dokumentace byla nařízena výmena čepů osového závěsu při každé GO, tedy intervalu 800 hodin. Sověti toto opatření zavedli zřejmě na základě nehody vlastního vrtulníku. Hlavní inženýr letectva plk. M.D ale podepsal nařízení, podle kterého se výměna neprovádí a je uskutečněna až po náletu 1400 hod.  Pozoruhodnou skutečností bylo, že nálezový a měřící protokol o GO hlavy rotoru se nenašel- v opravnách v Trenčíně se prostě ztratil. Dle vyšetřovacího spisu se těmito skutečnostmi měla zabývat vojenská prokuratura, která měla posoudit míru trestní odpovědnosti viníků. To jestli byl někdo skutečně trestně stíhán již ve vyšetřovacím spisu zmíněno není.

Odlomený list rotoru, který 19.9.1972 způsobil leteckou katastrofu u Rudíkova.

 

 

 

 

Spálený vrak ve kterém zahynulo deset osob.

 

 

Seznam členů posádky z kroniky útvaru. Poskytnul Jan Kraus ml., syn tragicky zemřelého kpt. Krause

 

 

   

Po téměř padesáti letech nejsou na místě dopadu znát již žádné na první pohled viditelné stopy. Drobné fragmenty se  zde přesto dají nalézt.

 

 

 

Prameny:

 

- vyšetřovací spis /VUA Praha/

 

Pavel Krejčí  10.2019