Avia Ba-33.25

 

Letecký pluk 4, cvičná letka

 

 pil. žák, voj. František Červený

 

Praha-Kyje              23.8.1938

 

Ilustrační snímek Ba-33

 

 

23. srpna 1938 brzy ráno nacvičoval pilotní žák voj. František Červený jihovýchodně od letiště Kbely provádění bojových obratů. Po dvou souvratech a zvratu vlevo a vpravo prováděl ve výšce 1200-1500m přemet. Při rychlosti 250 km/hod "táhl" svoji Ba-33 do stoupavé části obratu, avšak v okamžiku, kdy stroj pod úhlem 90° stoupal vzhůru se letadlo bez zásahu křidélky pootočilo kolem podélné osy a spadlo po křídle. Voj. Červený počkal, až stroj nabere dostatečnou rychlost s tím, že srovná do horizontálního letu. Přitom však zjistil, že řídící páka na přitažení neklade žádný odpor a lze s ní volně pohybovat. Letadlo samovolně klesalo pod úhlem asi 40° k zemi, výškové kormidlo na pohyb páky nijak nereagovalo. Pilot se krátce pokoušel manipulovat s plynem a přidáním výkonu snížit úhel klesání, zakrátko ale zjistil, že je to marné. Ve výšce asi 900m se rozhodl pro seskok padákem. Podle vlastních slov, nasměroval nožním řízením letoun směrem do polí, zavřel přívod benzínu, vypnul zapalování a ve výšce asi 800m vyskočil. Po seskoku se ohlížel, zda někde neuvidí svůj stroj, ale už ho nespatřil. Vítr pilota  zavál nad osadu Jahodnice, kde bez zranění přistál.

Pád letounu naproti tomu proběhl poměrně dramaticky. Letadlo dopadlo velkou rychlostí a pod strmým úhlem do ulice Hůrská v Kyjích - tehdy samostatné obci. Zarylo se do předzahrádky rodiné vily č.p. 496, která patřila MUDr. Rybínovi, roztříštilo se a trosky se rozlétly po okolí. Odneslo to několik poničených fasád a neobešlo bez zranění obyvatel.

V č.p. 289 se právě chystala vyjít ven pro mléko paní Vlasta Kramperová s dvouletým synem Adamem v náručí. Část ocelové osy podvozku s brzdícím kotoučem o váze asi 4 kg prolétla dveřmi do domu, kde matku s dítětem zasáhla. Paní Kramperová po zásahu do hlavy ztratila vědomí, nebohý malý Adam upadl  na zem a těžce se potloukl. Tchyně paní Kramperové našla snachu ležící u dveří v kaluži krve a v bezvědomí a proto  telefonicky zavolala poblíž bydlícího lékaře MUDr Aleše Salicha. Ten poskytl oběma postiženým první pomoc. Konstatoval u paní Kramperové těžký otřes mozku, zjistil, že nedošlo k prasknutí lebeční kosti.  Přepravil ji k sobě do ordinace, kde ji devíti stehy sešil rozbité čelo. U malého Adama shledal pouze pohmožděniny, které nevyžadují zvláštní ošetření. V dnešní době by u obou zcela jistě následovala hospitalizace, pozorování, jistě by došlo na pojišťovnu a možná na právníky. V té době se to ale tolik "neřešilo" a maminka s dítětem byla za hodinu zpět doma!

Velké štěstí měl i majitel domu do jehož zahrádky se stroj zaryl, MUDr. Rybín. Palivová nádrž letounu se při nárazu roztrhla a její obsah se rozstříkl do bytu v přízemí. Benzin naštěstí nevzplál, protože to by skoro jistě znamenalo zničující požár celé vily. Odnesl to pouze nábytek z leštěného ořechu, záclony a koberce, které prosáknuté benzinem byly na vyhození. Vojenská komise se na místo havárie dostavila v odpoledních hodinách.  Ještě ten samý den se vojenská správa  dohodla se všemi  postiženými na odstranění škod včetně konkrétního řešení / např. - přeleštění nábytku pana Rybína komise doporučuje provést firmou Jelínek... / a tím celá záležitost v tomto směru pro všechny strany skončila.

Trosky letounu, převzatého v r. 1931 byly prohlédnuty přímo na místě. Bylo zjištěno, že z výškového kormidla je vytrženo kování, které je spojeno s táhlem, které přes lanka ovládá pohyb kormidla. Samotná lana byla nalezena nepřerušená, takže bylo zřejmé v čem spočíval problém. Vzhledem ke stáří strojů Ba-33 bylo doporučeno tyto  letouny nepoužívat již více k akrobacii, ale pouze k normálním letům. Bylo doporučeno jeden stroj / konkrétně Ba-33.5/ podrobit poznávací lámací zkoušce a taktéž bylo doporučeno věnovat zvýšenou pozornost kontrolám, revizím a opravám. Byla tato opatření stanovena na základě znaleckých analýz, rozborů, a zkoumání asi tak po roce jako je tomu dnes? Ale jistě, že ne! Zpráva o vyšetření této nehody a předepsaných opatřeních má datum 24.8. 1938, tedy následující den po havárii. Inu, jiná doba...

 

 

 

 

 Fotografie nehody- VUA Praha

 

Vila i samotná předzahrádka č.p. 496 doznala od r. 1938 velkých změn. Objekt je dnes přestavěn na hotel / Hotel Diana u Kuchařů /. Snímek -r. 2019

 

Prameny:

- vyšetřovací spis VUA Praha - fond MNO III. odbor

Pavel Krejčí 11.2019