Aero L-29 Delfin  výr. č. 993406

 

1. letka 2. lšp, VVLŠ Košice

 

por. Petr Pavelka , rtm Petr Hanusa

 

Krivý javor /977m. n. m./ okr. Prešov 

 

  30.5.1986

 

 Zatím jediný dohledaný snímek "3406"- poskytl p. Manfred Ťukot. 

 

 

 

Pohled na Slánské pohoří ve směru od Prešova /2018/

 

Příčiny leteckých nehod jsou různé, některé však stále dokola se opakující. Mezi ty, které provázejí letectví od jeho zrodu jsou z nejčastějších takové, jejichž první článek osudného řetězce má název - "zhoršení povětrnostních podmínek" .

Dne 30.5.1986 v 19.15  vzlétla z Košic -  domovského letiště 2. lšp posádka cvičného stroje L-29. Z předního sedadla stroje vyrobeného v červenci 1969 stroj "kočíroval" posluchač II. ročníku VVLŠ- SNP rtm. Petr Hanusa. Dvacetiletý žák dosud ve výcviku nalétal 25 hodin, jeho letecká kariéra měla teprve začít. Instruktorem na zadním sedadle byl pětadvacetiletý učitel létání por. Petr Pavelka. Jeho nálet činil 472 hodin na strojích L-29 a L-39.

 

Por. Petr Pavelka /archiv R. Palička/

 

Žák pod dohledem instruktora plnil úkol nácviku vyšší pilotáže severovýchodně od Prešova v prostoru č. 4 a 5, později se dostala do zóny 10. Po skončení úkolu se posádka vracela  na letiště Košice ve výšce 1500m pod kurzem 260°. V 19:55 požádal por. Pavelka o povolení klesat na hladinu 1000m.  Řídící létání v domnění, že posádka letí "za vidu" a nevlétává do oblačnosti klesání povolil. Z hlášení jiných posádek o charakteru počasí a výpovědí svědků bylo prokázáno, že po přechodu bouřky východně od letiště bylo zataženo s dešťovými přeháňkami a oblačnost zakrývala vrcholky hor ve výšce 700m. Na letišti v Košicích bylo přívětivěji, 5-7/8 oblačnosti ve výšce 2000-2500m, dohlednost 10km. Krátce poté , co posádka "3406" obdržela povolení klesat, ohlásil pilot: " Start, na výšce 10, letíme v oblacích, povolte na vzdálenou". Řídící létání povolil letět v 1000m na VZPRS a požádal pilota i řídícího přistání o přesnou polohu letounu. Řídící přistání informoval řídícího létání, že stroj se podle radaru nachází 45 km severně od letiště Košice. Protože se v tomto směru od letiště nacházejí Slánské vrchy, řídící okamžitě nařídil posádce stoupat. Na tento pokyn již posádka neodpověděla, v tu chvíli se již stříbrný Delfín tříštil o zalesněný svah Krivého javoru.

Poté, co se posádka "3406" odmlčela, bylo vyhlášeno pátrání. Prostor, kde byl letoun naposledy zaznamenán radarem je členitý, s kopci převyšujícími  nadmořskou výšku 1000 metrů. Do pátrání byl druhý den zapojen vrtulník MI-2 i pozemní pátrací skupiny, které tvořili vojáci z útvarů v Prešově a Košicích. Pátrání bylo úspěšně až třetí den po události, tedy  2. června 1986. Pozemní pátrací skupina nalezla rozmetané trosky stroje a těla obou letců v odlehlé lokalitě na severní straně Krivého javoru, asi 250m m pod vrcholkem kopce. Stroj v mírně stoupavém letu vytvořil průsek ve stromech v délce asi 100m. Poté, co se rozříštil, byly trosky rozmetány do vzdálenosti cca 200m . Uvnitř trosek  motoru byly nalezeny zbytky dřeva, motor tedy pracoval až do okamžiku nárazu. Nalezený ukazatel kuzzu UGR-1 udával kurz 214°. Podle stop v lese letoun v okamžiku nárazu již stoupal, piloti tedy v posledních chvílích zřejmě zaregistrovali svah, na který se řítili. Rychlost nárazu byla udhadnuta na 500km/ hod.

 

 Fotografie z pátrací akce dne 1.6. 1986. Ten den letoun ještě nebyl nalezen, podařilo se to následující dopoledne, 2.6.1986./ archiv Radek Palička/ 

 

Bezprostřední příčinou nehody bylo chybné zhodnocení stavu počasí instruktorem, por. Pavelkou. Ten obdržel povolení ke klesání do výšky 1000m, v této výšce však letoun vlétl do oblaků. Por. Pavelka zřejmě naznal svoji polohu, ale domníval se, že Slánské pohoří již minul. Rozhodl se vylétnout z oblačnosti dalším klesáním, proklesal tedy výšku 1000m a to stalo jemu, i jeho žákovi osudným.

Jak už to tak u armády bývá, vyšetřování  "odhalilo" celou řadu nepřímých viníků. Popis zabírá celých pět stran vyšetřovacího spisu, v průšvihu se "svezli"  úplně všichni až do úrovně velení pluku. Od velitele roje, přes zástupce velitele letky, zástupce pro věci politické letky /ano, rovněž nedůsledná stranicko-politická práce byla na vině/, velitele letky, zástupce dozorčího synoptika, dozorčího synoptika ...atd atd...

 

Průsek v lese

 

 

 Fotografie pořízené 2. června 1986 během ohledání místa havárie

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Technická prohlídka motoru- byly v něm nalezeny zbytky dřeva, motor tedy do poslední chvíle pracoval.

 

 

 

 Plánová tabulka letů 1. letky na osudný den.

 

 

Na místě katastrofy "3406" v roce 2018. Na místě dopadu je vybudován pomník, o který se stará p. Miroslav Sasarák. Cesta k místu havárie je dlouhá a pomník nebylo lehké na rozlehlém svahu najít. Od r. 2019 je již pomníček zakreslen v mapách / např. mapy.cz/, takže dnes už nalezení není problém. V lese je dodnes patrný průsek, který letoun v r. 1986 vytvořil.

Dodnes patrný průsek

 

Skromný pomník, který byl v r. 2012 opraven a o nějž se stará p. M. Sasarák

 

Fragment letadla s podpisy kamarádů obou letců

 

 

V okolí místa dopadu se dodnes vyskytují menší fragmenty. Asi 50m od pomníku jsem nalezl ciferník palubních hodin a jiné drobnosti z  letounu.

 

 

   
Ciferník palubních hodin Rámeček radiovýškoměru

 

   
Ovladač ventilu nouzového vysunutí podvozku Tlačítko ampérmetru

 

 Prameny:

-vyšetřovací spis- VUA Praha

 

Pavel Krejčí 11.2019