MiG-21MF   trup. ozn.  "2613"

 

1. letka, 4. slp, 10 LA

 

kpt. Karel Procházka

 

Pardubice      15.4.1988

 

 Ilustrační snímek MiG-21MF

 

 

 

Dne 15.4.1988 odstartovala v 19:14 z letiště Pardubice trojice letounů MiG-21 do zóny 1 v letištním prostoru Hradec Králové. Po ukončení nácviku vzdušného boje pokračoval kpt. Procházka/ nar. 1954 v Šumperku/  v nácviku vyšší techniky pilotáže. Tu zahájil v 19:35 a procvičoval postupně zvrat, přemet, překrut, 2 x šikmý přemet atd...Během vzestupných manévrů používal pilot forsážní režim a pokračoval v nácviku bez ohledu na to, že již dosáhl zbytku paliva 800 litrů, při kterém měl nařízeno ukončit činnost a vracet se zpět na základnu. Teprve při zbytku paliva 600 litrů se kpt. Procházka podle vlastních slov rozhodl manévry přerušit. V tu dobu se již ŘL dotazoval na zbytek paliva. Odpověď pilota, že má 500 litrů mu zřejmě trochu vyrazila dech. Nařídil kpt. Procházkovi pokračovat  na přistání, pilot se nicméně rozhodl provést ještě jeden přemet. V sestupné části přemetu se podle výpovědi pilota rozsvítila signalizace nouzového zbytku paliva. Během přiblížení se po vysunutí podvozku rozsvítila signalizace 3. skupiny nádrží a zbytek paliva ukazoval 300 litrů. Pilot pokračoval okruhem na přistání, po čtvrté zatáčce vysunul velké klapky. Pak již šlo vše ráz naráz. Na dlouhém finále pilot zaznamenal změnu zvuku  motoru a pokles otáček. Motor krátce na to vysadil. Pilot se snažil udržet letoun na sestupové rovině, s nedostatkem tahu ale zákonitě klesala rychlost. Ve vzdálenosti 2 km od prahu dráhy pilot ohlásil vysazení motoru a na rozkaz ŘL se ve výšce asi 100m katapultoval. Při kpt. Procházkovi stáli ten den všichni svatí. Záchranný systém sedačky KM-1 zafungoval správně a i přes malou  výšku se mu padák stačil otevřít. Pilot přistál na padáku 10 metrů od trosek svého letadla. To dopadlo asi 50 metrů od "bližné", 950 metrů od prahu dráhy 27 v Pardubicích a bylo zcela zničeno.

 

Trosky letounu nedaleko bližné dráhy 27.

 

 

Místo dopadu pilota v bezprostřední blízkosti trosek MiGu

 

Vystřelovací sedadlo KM-1, které pilotovi zachránilo život.

 

Na letounu vyrobeném v r. 1970 byla vyčíslena škoda na ne zrovna zanedbatelných 6 494 888 Kčs. Letoun byl v době havárie zhruba ve dvou třetinách své životnosti. Tento stroj verze MA je ve vyšetřovacím spise uváděn jako MF, drobné rozdíly mezi M, MA a MF zřejmě v pozdějších letech již u pluku nikdo neřešil. Na tomto webu jsem se tedy přidržel označení uvedeném ve vyšetřovacím spise.

  Expertýza trosek motoru  prokázala, že vysazení bylo způsobeno úplným vyčerpáním paliva. Bylo prokázáno, že na spotřeboměru byla při dopadu letounu hodnota 90-100 litrů. Tím  byla velmi zpochybněna  pravdivost výpovědi pilota o množství paliva během ukončení manévrů VTP a při návratu na základnu.  Bylo zároveň poukázáno na nepřesnost měření zbytku paliva které může u některých strojů činit až 120 litrů. Tolik tedy oficiální protokol k nehodě. A teď neoficiálně. Dodnes se mluví o tom, že mezi piloty 4. slp v Pardubicích se v té době  soutěžilo v tom, kdo přistane s menším zbytkem paliva...Kpt. Procházka měl našlápnuto k výhře, ale nevyšlo to. Kolik je na tom pravdy nevím, ale už jsem to slyšel od několika zdrojů. O tom, že na tom může něco být ale  svědčí poznámka ve vyšetřovacím spise "...u 4. slp nešlo o ojedinělý případ, kdy piloti přistáli s malým zbytkem paliva" . Hned prvním nápravným opatřením je dle spisu  " Vyhodnotit porušování kázně u 4. slp  při čerpání paliva a vzít viníky k odpovědnosti". Dalším pak bylo podstoupení kpt. Procházky Vojenské prokuratuře k trestnímu stíhání. Jak případné trestní řízení dopadlo, o tom již spis nepojednává. Pilot byl 25.4.1988 vyřazen z dalšího výcviku a převeden na neletovou činnost. 

 

 

Místo dopadu v r. 2020

 

 Na místě havárie se dodnes nacházejí drobné fragmenty "2613"

 

 Prameny:

- vyšetřovací spis - VUA Praha

 

Pavel Krejčí 4.2020