Junkers Ju 86         Wr. Nr. 4033

 

Flugzeugführerschule FFS A/B 12

 

Litice okr. Plzeň-město 26.5.1941

 

Ilustrační obrázek Ju 86

 

Dne 26. května 1941 zřítil u obce Litice nedaleko Plzně německý Junkers Ju 86. Událost sledoval , aby ji mohl o desítky let později autorovi vyprávět, malý Vašík Eliáš. ten byl  tehdy šestiletým klukem a incident sledoval z okna jejich domu v ulici Řepná. Dvoumotorový Junkers Ju 86 letěl v malé výšce směrem od Radobyčic. Na úrovni litického kostela přešel stroj do levotočivé zatáčky a šel k zemi. Pilot s letadlem provedl těžké nouzové přistání na pole za vesnicí. Bylo to nedaleko od silnice vedoucí do Šlovic. Přistání bylo velice tvrdé. Při kontaktu letadla se zemí došlo k odtržení pravého křídla i s motorem. Byla poškozena příď letadla a došlo k odlomení dvojitých směrových kormidel. Tříčlenná posádka z nehody vyvázla bez zranění. Dvoumotorový Junkers Ju 86 byl vyřazen z prvoliniové služby již v roce 1940. Nadále byl tento typ nasazen v Luftwaffe pro pokračovací výcvik pilotů. Byl používán pro piloty přecházející z jednomotorových na dvoumotorová letadla. Zároveň byl používán pro výcvik letů bez vidu. Dle německých archivů se jednalo konkrétně o letadlo Junkers Ju 86 od jednotky Flugzeugführerschule A/B 12 (FFS A/B 12). Jako příčina havárie je uveden nedostatek paliva. Pilot během cvičného letu spotřeboval palivo a nepodařilo se mu doletět na blízké Borské letiště. Situaci vyřešil nouzovým přistáním za humny litických domů. Nouzové přistání se příliš nezdařilo, což je fotograficky zdokumentováno. Archivní záznam udává rozsah poškození letadla Ju 86 výrobního čísla 4033 (W.Nr.4033) na 70%. Letadlo na poli neleželo dlouho. Z Borského letiště přijela zvláštní jednotka Luftwaffe, která provedla vyzdvižení letadla a trosek. Vše odvezli s sebou. V současné době je místo havárie již zastaveno rodinnými domy.

 

Unikátní a vzácný snímek letecké havárie u Litic. Německé letadlo Junkers Ju 86 havarovalo na poli za Liticemi podél cesty do Šlovic. Pilot tohoto dvoumotorového letadla provedl velice tvrdé nouzové přistání. Ze snímku je patrné, že došlo k odlomení motoru a zbytku pravého křídla. Nárazem rovněž došlo k odtržení dvojitých směrových kormidel. U zničeného letadla hlídkuje četník. V levé části snímku lze spatřit stavby, které stojí doposud. Díky poloze stodoly lze přesně určit místo, kde letadlo ukončilo svůj let. Velice zajímavý je znak na přídi letadla. Zobrazuje vzpřímenou sedící sovu v bílém štítu. Erb náležel jednotce Wekusta 26. Wetterkundungstaffel (zkráceně Wekusta nebo Westa) je označení pro průzkumnou meteorologickou letku. V roce 1940 působila jednotka proti Francii. V roce 1941 prošla nasazením v Rusku a následně v letech 1942-1944 operovala v Itálii. Jejím úkolem byl průzkum počasí. Pro rozsáhlé letecké operace Luftwaffe byla důležitá předpověď počasí. Jednotka k tomuto účelu používala moderní letadla Me 110, Do 17 a později Ju 88. Letadlo na snímku je předválečný Junkers Ju 86, který nesloužil na frontě. Jednalo se o letadlo, které bylo v zázemí používáno pro chod jednotky. Byly mu svěřovány transportní, kurýrní a výcvikové úkoly. K tomu byl používán u zmiňované Wekusta 26. V době dopadu letadla u Litic již ovšem nenáležel k této jednotce. Patřil k Flugzeugführerschule A/B 12. Znak jednotky Wekusta 26 zůstal na letadle po předchozím uživateli stroje.

 

 

Další fotografie stejného incidentu. Oba snímky si pořídil některý z příslušníků zvláštní jednotky, která prováděla vyproštění poškozených a zničených letadel Luftwaffe. Tento snímek pochází právě z akce, kdy bylo zřícené letadlo odklízeno z místa dopadu. Potvrzuje to trojice vztyčených kůlů, na kterých je zavěšena kladka. Pomocí kladky je uvolněn motor. Letadlo bylo po částech naloženo na nákladní vozy a odvezeno.

 

Fotografie: archiv Marka Žatkoviče

 

Verlustmeldung ze zdroje:

M. Balss, Deutsche Luftwaffe Losses Claims – Part 6, April-May 1941, Tugos, 2018

26.5.1941, FFS A/B 12, Ju 86 (W.Nr.4033), nouzové přistání pro nedostatek paliva, poškození 70%, Pilsen, tři členi osádky v pořádku

 

Marek Žatkovič, Jaromír Kohout  5.2020