Aero C-3B   výr.č. 422

 

LSŠ Chrudim

 

čet. Náplava Bohumil + 5

 

Veselí nad Moravou okr. Hodonín  11.10.1949

 

 

 Ilustrační kresba  Siebelu chrudimské LSŠ, od r. 1950 LSU / Jan Máče/ 

 

Během studia materiálů k poválečným nehodám čs.  letectva lze ve Vojenském Ústředním Archivu  i v dnešní době narazit na přehlédnuté, nebo  zatím nikým neprohlédnuté spisy, které vynášejí na světlo dávno zapomenuté události. Takovýto  poměrně vyjímečný případ nastal v lednu 2018, kdy jsem v "zatopených fondech"  objevil spis ke zcela neznámé nehodě letounu C-3B, která se stala 11. října 1949 u Veselí nad Moravou.

Ze spisu vyplývá, že posádka letounu C-3B výrobního  čísla 422 prováděla ten večer  bombardování na cílové ploše  "A" střelnice v Malackách. Jednalo se o pokusný let, v protokolu je rovněž uveden pojem "speciální úkol", protože stroj nepatřil bombardovacímu útvaru, ale náležel do stavu LSU- Letecké spojovací školy /VÚ 9399/. Pokus nedopadl dobře. Posádka během letu ztratila orientaci a nebyla schopna ani navázat spojení rádiem. Jestli byla příčinou technická závada radiostanice / předpokládám FUG 10/ není ze spisu jasné, nicméně se zde hovoří o nedostatečné pozornosti, která byla věnována spojení. Let nebyl správně připravený a posádka se dostatečně nevěnovala ani srovnávací navigaci. Poté, co letci zjistili, že neznají svoji polohu a již téměř vyčerpali všechno palivo opustili v noční tmě letoun na padácích.

Na palubě stroje se nacházeli:

-pilot- čet. Náplava Bohumil

-pozorovatel - škpt. Kursa Alois

-kpt. Kadlec Alfréd

-por. Sýkora Antonín

- ing. Bláha Josef

-Kouba Jaroslav

Se seznamu členů posádky tedy plyne, že na palubě se nacházely i dvě civilní osoby. Rovněž tak přítomnost vyšších "šarží" svědčí o tom, že se nejednalo o běžný výcvik v bombardování, ale spíš o technickou zkoušku nějakého palubního zařízení. Snad se v budoucnu podaří zjistit víc.

 

Letoun se zřítil nedaleko Veselí nad Moravou v okrese Hodonín a byl zcela zničen. Popis poškození:

 

 / zdroj: VUA Praha /

 

 

V knize M. Irry " Síbl" Si 204/ Aero C-3 v čs. letectvu se na str. 60 nacházejí dvě fotografie neidentifikované nehody, která přesně odpovídá výše uvedenému popisu poškození stroje. Lze téměř s jistotou tvrdit, že na fotografiích jsou trosky stroje v.č. 422 pořízené u Veselí nad Moravou. 

 

 

 

 

LETECKÁ SPOJOVACÍ ŠKOLA CHRUDIM / zdroj - www.csla.cz, ing. A. Kalandřík/

Škola vznikla původně již v září 1945 v Liberci, s úkolem cvičit spojovací personál letectva a radiolokační personál pro potřeby letectva, dělostřelectva a hlásné služby. V Liberci byla původně Vojenská odborná škola leteckých mechaniků - VOŠLM - nastoupili sem i žáci pilotní školy. Vzhledem k nedostatečným ubytovacím kapacitám, i provozu letiště se musela již na pozim 1945 přesunout do Pardubic, na jaře 1946 do Chrudimi.

1. května 1946 se zdejší letiště stalo posádkou pro Leteckou spojovací školu - VÚ 4649. Složena byla z velitelství školy (s hospodářskou správou, pomocnou letkou a letištní správou) a z výcvikové perutě o čtyřech letkách (1.letka palubních telegrafistů, 2.letka radiomechaniků, 3.letka radarových a jiných kursů, 4.letka školní).

Kromě letiště byla škola dislokována ve Slatiňanských kasárnách (v katastru Chrudimi, pojmenovné tak jen podle blízkých Slatiňan), přímo ve městě Chrudimi i v budově bývalé měšťanky - zde byli dislokováni palubní telegrafisté. V roce 1948 zde v rámci akce Haganah bylo cvičeno i 15 izraelců.

Náročný výcvik absolvovali mladí chlapci s ukončeným základním vzděláním a vyučeni v různých oborech. Všichni museli ale zvládnout náročné studium v předmětech radiotelegrafie, příjmu morse značek, radiové manipulace, navigaci, radiogoniometrii,aerodynamice,radiomechanice a ostatních specialisací. Velmi dobré výsledky ve studiu byly "zaviněny" nevšední snahou mladých chlapců ke zvládnutí této naročné a zajímavé profese. Dřeli, dřeli a dřeli v učebnách, na palubách letadel, trenažerech i po večerech a v osobním volnu.

Do roku 1950 absolvovaly takto školu čtyři turnusy, nastupujíci vždy 1.září toho roku. K 1.září 1950 bylo z ní a Školní základny IX vytvořeno Letecké spojovací učiliště, přejmenované od 1.ledna 1953 na Šturmanské a spojovací učiliště. Do Chrudimi se tak přesunuli letečtí dorostenci- navigátoři z letiště Havlíčkův Brod.

 

 

Pavel Krejčí 5.2020