B-33 /Il-10/   ev. č. 2650

 

28. bilp

 

pilot: por. Jiří Ent

 

Kostelec na Hané okr. Prostějov  21.4.1956

 

 

 Ilustrační snímek B-33 / via Gonzo Aviation/

 

 

Duben 1956 byl jedním z měsíců, kdy se  čs. vojenskému  letectvu vyloženě nedařilo. Množství nehod bylo proloženo několika  katastrofami, při kterých zahynulo pět pilotů. 21.4. došlo ke katastrofě stroje MiG-15 u Slavkova, při které zahynul por. Jenerál. Druhá vážná nehoda toho dne  se odehrála rovněž na Moravě, v prostoru úrodné Hané na Prostějovsku.

Por. Ent plnil cvičení 2. osnovy přípravy bitevního letectva, které spočívalo v provádění bojových zatáček , střemhlavých letů a zatáček ve výšce 100m. Cvičení plnil ve výšce 100-700m nad terénem v prostoru 5 km jihozápadně od letiště Prostějov- Stichovice. Po ukončení se pilot zařadil do letištního okruhu.  Druhou zatáčku, do které vstupoval z prostoru však provedl na malém poloměru- letoun přetáhl do pádu. Svědci na zemi viděli, jak se od konců křídel utvořily bílé sledy a pak spatřili, jak stroj z pádu převedl hrubým zásahem do spirály  na opačnou stranu, než zatáčel. Vlivem malé výšky se mu již nepodařilo stroj srovnat a ten narazil do země. Letoun dopadl do zahrady rodinného domu uprostřed obce Kostelec na Hané a částečně shořel. Kromě pilota, který na místě zahynul nebyl nikdo jiný zraněn.

 
   
1956 2020

 

 

 

Za příčinu nehody byl označen nevhodný zásah do řízení stroje, což způsobilo pád do spirály. Pilot byl zřejmě pádem zaskočen a proto nereagoval na vzniklou situaci správně. Za možnou spolupůsobící příčinu bylo označeno rozladění a nesoustředění pilota, který nedostal od velitele pluku povolení k přeletu na letiště Prešov, kde měl snoubenku. Místo toho měl za úkol ten den "pilovat" prvky pilotáže v okolí Prostějova.

 

Prameny:

-vyšetřovací spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 8.2020