MiG-15bis  výr. č. 623929

 

ZVS Vodochody

 

pilot: kpt. Jiří Sládek

 

Bašť okr. Praha - východ 12.12.1956

 

 

 Ilustrační snímek MiGu-15

 

 

 

Kpt. Sládek / nar. 15.3.1927/, prováděl 12. prosince 1956 přejímací let zbrusu nového MiGu-15bis výr. č. 623929. Let probíhal podle tzv. Maximálního přejímacího programu". Po zkoušce letounu ve výšce 10000m byla ve výšce 800-1500m po rozhonu ověřována max. rychlost - 1070km/hod. Poté si pilot od řídícího létání ve Vodochodech vyžádal souhlas s k provádění akrobatických obratů východně od letiště. Ve výšce kolem 4000m provedl dva přemety, poté zahájil sérii asi šesti výkrutů v sestupném letu, za zoučasného zvyšování rychlosti. Kpt. Sládek byl hodnocen jako suveréní pilot. Tentokrát  se mu jeho sebejistota ale nevyplatila. Poslední výkrut srovnal  téměř ve střemhlavém  letu asi ve výšce 300m a agresivně letoun vybíral z klesání. Stroj vybral podle některých odhadů asi v 50 metrech, svědci viděli kondenzační sledy od konců křídel, které svědčily o značných násobcích G. Po vybrání následoval mírně stoupavý let do výšky asi 500m , neřízený letoun pomalu přešel levou zatáčkou do polohy na zada. Kpt. Sládek byl během té doby pravděpodobně v bězvědomí  poté, co se prudkým vybráním střemhlavého letu "uspal". Letoun v poloze "na zádech" přešel pozvolna do střemhlavého letu a narazil vysokou rychlostí  kolmo do  země v katastru obce Bašť, asi 4 km jihovýchodně od letiště Vodochody.

Stroj se nárazem do pole zcela roztříštil, trosky se zarazily do hloubky až 10 metrů. Pilot byl nárazem usmrcen. Většina letadla nebyla z hloubky pro technickou náročnost vyzdvižena, místo havárie se tak stalo kpt. Sládkovi zároveň hrobem.

Za příčinu katastrofy byla označena chyba pilota, kdy se dopustil letecké nekázně. Kpt. Sládek byl hodnocen jako výtečný pilot, který dokonale ovládal MiG-15. O svých mimořádných schopnostech byl opakovaně utvrzován zaměstnanci výrobního závodu, kteří rádi sledovali jeho přejímací lety. To vedlo k nadměrné sebejistotě, která se mu nevyplatila. Pilot měl přitom jeden předpoklad ke katastrofě již v minulosti, dá se říct, že to bylo varování osudu. Během záletu jiného letounu při nízkém vybrání přemetu narazil spodní části MiGu do pole v blízkosti letiště. Tehdy sice došlo k poškození spodku  stroje, ale pilot s letounem dokázal přistát. 12. prosince 1956 ovšem štěstí kpt. Sládka opustilo.

 

 

 

Letoun výr. čísla 623929 měl nalétáno pouhých 64 minut, jeho drobné úlomky se dodnes nacházejí na poli nedalekpo silnice spojující obec Klíčany s Bašťí.

 

 

   

 Místo katastrofy v r. 2020

 

 Drobné úlomky MiGu-15bis "623929". Tento letoun má neblahou čest být "patnáctkou" s nejmenším náletem, která na se na čs. území kdy zřítila.

/ nálet 1 hodina 4 minuty/ 

 

 

   

 Pomník kpt. Sládkovi vybudovaný nedaleko místa katastrofy.

 

 

Prameny:

-vyšetřovací spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 10.2020