MiG-15 /S-102/   v.č. 9005

 

"MP-12"

 

5.lsp

 

pilot: por. Rostislav Švanda

 

střelnice Vysoká - Dobřany    25.3.1953

 

 

 Stroje MiG-15 1. letky 5. leteckého stíhacího pluku  na letišti Plzeň- Líně (sbírka Z. Procházky)

 

Již při zavedení prvních letounů MiG-15 / S-102/ do výzbroje čs. letectva bylo jasné, že ani moderní technika, kterou nový stroj bezpochyby představoval neznamená, že provoz bude bez nehod a že nebude docházet i ke katastrofám. Jedna z prvních takových událostí se odehrála koncem března 1953 na letecké střelnici, která byly zřízena v blízkosti letiště Plzeň- Líně,  3 km východně od Dobřan.

 

Velice zajímavý snímek střelnice Dobřany z r. 1956. Na zemi jsou namalované terče. Siluety představují potenciální protivníky čs.letectva- zleva doprava, dle mého oka, stíhací  F-100 Super Sabre, střední bombardér Canberra a strategický B-47 Stratojet. (CUZK)

 

Por. Rostislav Švanda, pilot 1.letky 5. lsp  (později přeznačeného na  5. slp) měl na 25.3. 1953 naplánovanou úlohu č. 19 Osnovy Bojové Přípravy, tedy střelbu na pozemní cíl "ostrými". Pro mladého pilota nešlo o nic nového, takovou střelbu absovoval již několikrát v r. 1952 a nácvik střelby si zopakoval s instruktorem na "spárce" CS-102 (MiG-15UTI) jen několik dní před osudnou událostí. Při všech střelbách v minulosti byl hodnocen jako "výtečný".

 

Por. Rostislav Švanda (foto poskytla paní Marcela Lemfeldová)

 

Piloti 5. slp kteří měli 25.3.1953 plánované střelby nejprve provedli tzv. "hru letu", tedy seznámení se všemi fázemi úkolu - příletu, postupu útoku, výšky vybrání ztečí a návratu na základnu. Následně byli přezkoušení ze znalostí postupů. Krátce po 15. hodině por. Švanda odstartoval s letounem výr. č. 9005 s trupovým označením MP-12. Stroj byl z prvních dodávek ještě ze SSSR. Po příletu na střelnici provedl pilot první dva útoky bez střelby, jen s fotokulometem. Při třetím útoku vystřelil krátkou dávku. Všechny tři útoky byly provedeny správně a řídícím střelby hodnoceny "Výtečně". Při čtvrtém útoku zahájil palbu ve správné vzdálenosti, dávka ale byla "dlouhá", tedy za terč. Por. Švanda ve snaze zasáhnout cíl pokračoval ve zteči pod povolenou výšku pro vybrání, tedy  200m nad terénem. Řídíci střelby dal rádiem rozkaz "Vyber!" Pilot ještě chvíli pokračoval ve zteči a teprve ve výšce 50-70m začal prudce přitahovat. Podařilo se mu stroj vybrat ve výšce asi 5m nad zemí, vlivem vysoké rychlosti se ale rychle přibližoval k hraně lesa, která byla  asi 800m za terči. V již vzestupném letu zachytil o vrcholky stromů které rozrušily povrch letounu. Stroj nastoupal setrvačností do výšky asi 30m nad porost, od letounu odpadl konec levého křídla a stroj se zvrátil do lesa. Dopadl asi 600m od místa kontaktu se stromy, vybuchl a shořel. Pilot, který do té doby nalétal na typu 45 hodin neměl žádnou šanci přežít a při dopadu zahynul.

 

Stále ještě doutnající trosky S-102, v jehož troskách zahynul pilot 5. lsp por. Švanda (VUA Praha)

 

Konec křídla, který odpadl po nárazu do vrcholků stromů. (VUA Praha)

 

 

 

Vyšetřovací spis, který se zachoval ve VUA v Praze je nezvykle krátký a příčiny nehody byly shrnuty do několika vět. Bylo konstatováno, že por. Švanda byl dobrý pilot s dostatečnou praxí. O službu však jevil malý zájem a nebyl vždy dost důsledný. Tím, že porušil nařízenou výšku pro vybrání se dopustil letecké nekázně, kterou zaplatil svým životem. Pilot byl v době katastrofy již navržen k přechodu na vrtulové letouny, návrh ale nebyl z administrativních důvodů k 25. březnu 1953 vyřízen.

 

Fragmenty letounu por. Švandy nalezené v r. 2017

   
Přepínač z kabiny stroje ?
 
 
   
Mohlo by jít o část POM-ky z letounů prvních sérií? V každém případě výrobce dbal na řádné označení země původu!
 

 

   
Žárem roztržená nábojnice Součást hydraulického systému

 

Prameny:

- Vyšetřovací spis VUA Praha fond MNO 1953

-archiv M. Lemfeldová

 

Pavel Krejčí 10.2020