MiG-21MA   "1205" / "1207"

 

5. slp - Plzeň

 

pplk. Petr Budinský, pplk. Jan Čelechovský

 

Broumy okr. Beroun      22.4.1991

 

MiG-21MA "1205", který se zřítil  po srážce 22.4.1991 / foto via Ladislav Vitík /

 

MiG-21MA "1207". I přes poškození výtokové trysky a výškového kormidla  se tento stroj podařilo pplk. Čelechovskému dovést zpět na letiště Dobřany.

 

 

Dne 22.4.1991 došlo u 5. slp ke srážce MiGů-21MA / v literatuře občas nesprávně uváděny jako verze MF/ trupového čísla "1205" a 1207". Událost se obešla beze ztrát na  životech, nicméně urychlila zrušení pluku, který byl již předtím v nemilosti představitelů MO.

 

 Plánová tabulka na 22.4.1991  /VUA Praha/ 

 

Aktéry události byli pplk. Petr Budinský /nar. 1954 v Jičíně/, pilot 1. třídy, velitel 5. slp a pplk. Jan Čelechovský /nar. 1951 v Rokycanech/, pilot 1. třídy, inspektor vzdušné střelby 5. slp. Havarovaný letoun MiG-21MA trupového čísla 1205 byl vyroben v r. 1969. Celkem nalétal 1343 hodin, zbytek technické životnosti činil 1656 hodin. Poškozený letoun trupového čísla 1207 pocházel ze stejné série a byl rovněž vyroben v r. 1969. Nálet i zbytkový resurs byly velmi podobné  (1392/1607 hodin).

Piloti odstartovali na plánovaný úkol č. 152 OBP stíhacího letectva - zápočtový vzdušný boj v noci na spodní hranici účinnosti palubního radiolokátoru v mracích. První startoval pplk. Budínský a plnil úlohu  cíle. Jako první na něj provedl cvičnou zteč mjr. Hosnedl, jako druhý pplk. Čelechovský. Poté pplk. Čelechovský sklesal do výšky 2000 metrů a tvořil cíl pro pplk. Budinského. Ten byl naveden VS do zadní polosféry za cílový letoun do vzdálenosti 11 km. Ve vzdálenosti 9 km dostal pokyn zvýšit rychlost na 1000 km/hod.  Na vzdálenosti 8 km pilot ohlásil, že cíl vidí na radaru. Letovod VS podal pilotovi informaci o provedení odvalu po zteči - zatáčkou doleva a podával informace o vzdálenosti - 5, 3.5, 2 km.  Pilot měl cíl na radaru, ale nedařilo se mu ho zachytit  do režimu sledování /ZACHVAT/ pro imitované odpálení rakety RS-2U. Konečně pilot ve vzdálenosti 1,5 km ohlásil "zachvat"  cíle a stiskl na dvě vteřiny  tlačítko odpalu. V tu chvíli  se rozsvítil signál k provedení odvalu. Rychlost v tu chvíli byla asi 900 km/hod. Pilot uvedl letoun do 30° náklonu a zahájil odval. V tu chvíli se ozval kovový náraz. Pplk. Budinský srovnal letoun do horizontu a ohlásil: " 414, asi jsme se srazili". Letoun se začal třást, samovolně naklánět a rozsvítil se signál POŽÁR. Tlak v hydraulice spadl na nulu. Bylo jasné, že tento stroj dolétal. Pplk. Budinský ohlásil VS, že provádí katapultáž a letoun opustil. Krátce zahlédl  svůj padající  hořící letoun a jeho výbuch na zemi. Během sestupu na padáku se mohl na chvíli věnovat trudným myšlenkám ohledně osudu  svého kamaráda. Jak se později svěřil, vzpomněl si i na větu velitele letectva O. Kubiznika "U kterého pluku spadne letadlo, tam to zruším".

Ke zrušení pluku skutečně brzy došlo, ale s pplk. Čelechovským a jeho  MiGem-21 "1207" to toho večera nakonec  nebylo tak zlé. Jak později uvedl do protokolu - "Na velmi krátkou dobu jsem ucítil náraz, uviděl vpravo ode mě jiskry, slyšel zahučení a pak před sebou spatřil zbytek dohasínajících jisker s následným hořením letounu. Bylo to asi ve 21:50. Pplk. Budinský ohlásil:   Asi jsem do tebe vrazil, svítí mi požár a provádím katapultáž. Já jsem prověřoval ovladatelnost letounu, přístroje a rozhodoval se pro katapultáž. Po zjištění, že letoun na maximál letí, jsem se rozhodl pro návrat k letišti. Zahlásil jsem to na VS a přešel na kanál ŘL. Dostal jsem kurz k letišti. Vyzkoušel jsem vysunutí podvozku. Letoun i na max. v této konfiguraci klesal, po sklesání do 700m jsem podvozek zase zasunul a rozhodl se jej vysunout až na VPRNS....Po příletu na 5-6 km jsem vysunul podvozek a zvýšenou rychlostí přistál ."

Tou dobou se odehrávalo několik věcí současně. U obce Broumy v kráteru hořely zbytky druhého MiGu. Jeho pilot se po přistání na padáku do lesa snažil dostat ve tmě do nejbližší vesnice. V Líních startoval záchranný vrtulník. Pplk. Budínský zanedlouho našel cestu, která ho dovedla k silnici a kráčel po ní. Jak potom uvedl "Po silnici jelo policejní auto s modrým majáčkem a sirénou. Zastavilo asi deset metrů ode mě, zhaslo světla a zmlklo. Otevřely se dveře a já spatřil uvnitř dva policisty, jak se dohadují co dál. Došel jsem k nim a řekl, že jestli hledají pilota, tak jsem to já."

Pak už to šlo ráz naráz. Brzy se objevil záchranný vrtulník  a pilot se ke své úlevě dozvěděl, že jeho parťák úspěšně přistál doma v Líních. Okolo půlnoci tam vrtulník přistál také a následovalo vyšetření ve vojenské nemocnici v Plzni - Borech  a vyšetřovací komise.

 

Trosky "1205" v lese cca 3 kilometry východně obce Broumy. / Vyšetřovací spis - VUA Praha/

Pplk. Jan Čelechovský s technikem letounu Ivanem Nižňanským  pózují u rozpárané "1207"

 

Události se obšírně věnovaly i sdělovací prostředky

 

Vyšetřování trvalo několik měsíců, případ byl uzavřen 7.10.1991. Bylo konstatováno, že došlo k některým nedostatkům a pochybením, ty ale neměly na srážku letadel vliv. Radiolokátor RP-21 v MiGu-21MA/MF ukazuje naposledy vzdálenost 2,5 km, od té doby je následný odhad vzdálenosti velmi složitý. Pilot uvedl, že provedl zachvat cíle  v minimální povolené vzdálenosti, čímž nic neporušil. Nepřesný odhad pro odval lze přičíst složitým podmínkám tohoto úkolu.

 

 

Situace čs. vojenského letectva byla v té době  složitá. Naddimenzované počty stíhacích pluků z dob studené války byly výrazně redukovány a došlo i na 5. slp. Ten byl po události z 22.4. 1991 uzemněn - do vyšetření události.  Ještě než byla událost uzavřena však došlo 31.8.1991 k jeho zrušení. Dne 29.8.1991 odletěl z líňského  letiště  směr  Žatec  poslední  letoun  bývalého  5.slp  MiG-21UM "0468". Byl pilotován posledním  velitelem pluku pplk. M. Lančim a jeho zástupcem pplk. J. Faulem.

 

Znak 5. slp.

 

 

 

 

Setkání po letech - LKKB- Praha Kbely. /všechny fotografie via  L. Vitík/

 

Oba aktéři srážky již nejsou mezi námi. Dne 8.10.2014 zemřel pplk. Petr Budinský, 5. 4. 2016 pplk. Jan Čelechovský.

 

 

 

Další osudy "1207"

 

Pro stroj trupového čísla 1207 neznamenala srážka v dubnu 1991 jeho konec. Letoun byl opraven v LVO Přerov s použitím zadní části ze zrušeného MiGu-21PFM "4404".  Během další služby prokázal, že má v zásobě ještě pár kočičích životů. O necelý rok později, v únoru 1992, s ním při přistání v Přerově udělal nehezkého "kozla" alžírský žák Mohamed Ziari. Stroj byl opět vážně poškozen, tentokrát na přídi. Došlo k vyvrácení příďové nohy a levého kola hlavního podvozku. Stroj byl opět předán k opravě, k té ale už nedošlo. Jeho pravé křídlo však bylo použito k opravě jiné "emefky" - 9413. Opět po roce došlo k další závažné události, tentokrát na nově vzniklém "slepenci" 1207/9413. Slovenský pilot npor. Molent létal v Přerově v rámci výměnného programu. Ten v době krátce po rozdělení republiky spočíval v tom, že Češi dokončovali svůj výcvikový program v Košicích a Slováci dolétávali svoji praxi u 1. lšp v Přerově. Dne 28. července 1993 npor. Molent před přistáním zjistil, že se nevysunula levá podvozková noha. Po opakování okruhu a pokusech o nouzové otevření bylo rozhodnuto, že pilot při zbytku paliva 550 l přistane na travnatý nouzový pás přerovského letiště. Přistání se povedlo na jedničku, npor. Molent sklidil potlesk všech, kdo se na přistání dívali. Další osud 1207 je spojen s leteckým muzeem K. Tarantíka ve Zruči u Plzně, kam byl letoun v průběhu devadesátých let přemístěn a kde se nachází v dnešní době.

 

Historie provozu "1207" /převzato z   www.valka.cz/

DD.07.1969-DD.12.1974 4. stíhací letecký pluk
DD.12.1974-DD.MM.1985 47. průzkumný letecký pluk
DD.MM.1985-12.06.1989 4. stíhací letecký pluk
12.06.1989-DD.05.1991 5. stíhací letecký pluk
DD.05.1991-04.02.1992 1. letecký školní pluk

 

"1207" 1991 letiště Plzeň - Líně, poškození po srážce

 

 Opět stroj "1207", tentokrát  letiště Přerov 4.2.1992 - alžírský žák Mohamed Ziari stroj poškodil při nepovedeném přistání- udělal "kozla". 

 

 

Křídlo "1207" na letounu "9413", rok 1993, Přerov - npor. Milan Molent přistál s letounem na travnatý nouzový pás  po závadě na levém podvozku.

/ foto Libor Buček/

 

2007 - muzeum Air Park - Zruč u Plzně /foto - autor webu/

 

 Místo dopadu " 1205" v r. 2017. Samotné místo bylo kvůli kontaminaci leteckým palivem vybagrováno a odtěženo, ale v  jeho okolí se dodnes nacházejí drobné fragmenty letadla.

 

 

 Letecký malíř a  grafik Vladimír Urbánek vytvořil na téma posledního létání 5. slp obrázek, který se prodává ve formě printu. Jsou na něm zachyceny obě zmíněné jedenadvacítky, název díla je příznačný:  " KONEC 5.slp" . Print lze (spolu s jinými)  zakoupit na webu www.aviationart.cz

 

Prameny:

- vyšetřovací spis - OBL MO

- Libor Buček " Tři příběhy jednoho křídla" - Zlinek 1995

-Ladislav Vitík - " 20 let od srážky"

 

 

Pavel Krejčí 11.2020