MiG-21MF     "9901"

 

5. slp - Dobřany

 

pilot: mjr. Jaroslav Ďurčo

 

Holýšov okr. Domažlice      21.4.1981

 

 

 Ilustrační snímek MiGu-21MF 5.slp

 

 

Dne 21. dubna 1981 ve 20,04 havaroval východně od Holýšova stroj MiG-21MF trupového čísla "9901", který náležel 5. slp sídlícímu na letišti Plzeň- Líně, (či také Dobřany). Pilot letounu mjr. Jaroslav Ďurčo funkční zařazení ZVP (Zástupce pro věci politické) neboli  lidově politruk 1. letky se katapultoval.

 Pilot plnil cvičení č. 215 - let za ZPP v noci po systému OSP. Krátce po startu, ve stoupání se zapnutým přídavným spalováním ve výšce asi 1200m při rychlosti 700 km/h v mírné levé zatáčce došlo samovolně k prudkému přitažení a vzápětí potlačení řídící páky. Ta překvapenému pilotovi vyklouzla z ruky, při dalším samovolném přitažení ji opět uchopil. Stroj sám přešel do pravého sudového  výkrutu. Pilot vypnul přídavné spalování a snažil se převést letoun, který přešel do klesání pod úhlem asi 40°, do letu v horizontu. Letoun však pokračoval v pravém výkrutu. Pilot zapnul režim "Přivedení" a držel "knipl" v neutrální poloze. Letoun přešel z pravého do levého výkrutu a zvýšil úhel klesání na 60°. Řídící létání zaznamenal nezvyklý let a zeptal se pilota "Stoupáš?". Mjr. Durčo ohlásil " Spadl jsem do nezvyklé polohy". Řídící létání vydal povel "Tak se vystřel" a vzápětí " Proveď katapultáž!". Pilot se katapultoval ve výšce asi 700-800 m. Jelikož neměl dotaženou přilbu, došlo k jejímu stržení i s kyslíkovou maskou. Při otevírání padáku byl pilot zraněn ve zváři volnými konci postroje padáku, ale jinak dopadla katapultáž dobře a pilot přistál na padáku v lese. Opuštěný MiG dopadl asi 200 m západně od kóty Čelákovská hora na lesní mýtinu. Při dopadu se zaryl hluboko do země, drobné trosky se rozlétly po okolí. Při nárazu vybuchlo palivo a došlo k mírnému požáru lesa v okolí. Svědci, kteří havárii sledovali ze země hovořili o tom, že viděli letoun hořet již ve vzduchu. Několik desítek minut po nehodě se na místo dostali místní hasiči a požár trosek a porostu zlikvidovali.

 

Letoun vytvořil v lesní mýtině hluboký kráter

 

Zadní část stroje vytažená z kráteru

 

Vystřelovací sedadlo KM-1, které zachránilo mjr. Ďurčovi onoho dubnového dne roku 1981 život.

 

Vyšetřování se soustředilo na možnou příčinu požáru za letu o které hovořili svědci. Technickou analýzou se zjistilo, že došlo k propálení pláště komory přídavného spalování  a tím k tepelnému rozrušení páky řízení výškového kormidla. Nehoda se "jako přes kopírák" podobala té, při které se  o tři týdny dříve z MiGu-21MA trupového čísla 2702 střílel mjr. Božej Struž. V důsledku těchto dvou nehod byl Hlavním Inspektorátem Letectva vydán příkaz nepoužívat u letounů MiG-21 vybavených motory  R-13-300 přídavné spalování a vypracována metodika pro létání bez jeho užití. Jednalo se samozřejmě o závažné omezení pro  stíhací letadlo, proto bylo intenzivně hledáno řešení, které by umožnilo provoz v plném rozsahu režimu motoru zase obnovit. Trhliny ve svarech na potrubí kolektoru přídavného spalování byly nalezeny u desítek dalších letounů,  stejný problém byl zjištěn i u "dederonů" / letectvo NLA NDR/. Výrobce letounů v SSSR se k problému stavěl zády a tvrdil, že příčinou je nedodržení montážních vůlí při výměnách motorů, případně vyšší provozní tlaky paliva v systému regulace přídavného spalování. Nekvalitní svary, které byly zdokumentovány výrobce odmítl řešit s tím, že jsou provozně způsobilé. Bylo zřejmé, že všude proklamovaná bratrská spolupráce tady končí a provozovatelé si budou muset pomoci sami. Technické řešení se nakonec našlo, svary byly přepájeny, byly zpřísněny předepsané montážní vůle atd..Koncem srpna 1981 byl již provoz obnoven bez omezení.

 

   

Místo se od dopadu letounu zcela změnilo - v prostoru tehdejší mítiny je dnes čtyřicetiletý les

 

   
Fragment z povrchu stroje s instruktážním popisem Úlomek letounu s patrným evidenčním číslem "9901"

 

   
Úlomek z povrchu letounu Fragment z kabiny letadla

 

Prameny:

- vyšetřovací spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 12.2020