MiG-21F         v.č. 161016

 

"1016"

 

2. letka, 1. lšp, VVLŠ

 

pilot: Taher El Abed Baddi

 

Kostelany or. Kroměříž           31.5.1982

 

Snímek "1016" se mi nepodařilo dohledat. Stroj "1101" na snímku dokládá, že  ne všechny "efky" skončily v zemi či na šrotišti. Tento stroj, který kdysi rovněž sloužil u 1. lšp v Přerově je dnes součástí expozice na letecké základně March Field ve slunné Kalifornii. / Airplane-Pictures. net/

 

 

Přítomnost školního  pluku, který v Přerově  zajišťoval výcvik nových pilotů,  představoval  pro obyvatele v kraji  riziko, že se někde v jejich blízkosti zavrtá do země letoun, který nějaký mladý adept nezvládl. Tyto případy se pak v reálu  skutečně stávaly. Ovšem ani opravdu velké množství příslušníků čs. letectva, kteří prošli výcvikovým systémem nezanechalo na Přerovsku tolik děr v zemi, jako několik menších skupin zahraničních studentů. Na těchto stránkách se tedy již čtenáři setkali se jmény Hassan /SU-7/, Abughrara /MiG-21F/ či Bouchireb /MiG-21MF/. Zde je potřeba uvést, že ne vždy se jednalo o chyby pilotáže, ale někdy byla havárie způsobená technickou závadou. To byl přesně i následující případ.

 

Instruktory vždy výtečně hodnocený posluchač VVLŠ, libijský pilot Taher El Abed Baddi /nar. 31.10.1959/ prováděl večer dne 31.5.1982 samostatný let cv. 5/3 výcvikové osnovy.  Ten spočíval v provádění jednoduchých  prvků techniky pilotáže ve výšce 10000 metrů. 

Po skončení úkolu, přibližně ve 20:18 při klesání z pracovního prostoru ohlásil řídícímu létání, že nemůže stáhnout POM pod hodnotu 95% otáček. Několikrát se pokusil plyn stáhnout, ale ovládací páka uvnitř jakoby na něco narážela.  Na příkaz ŘL zkontroloval volnost POM, ale žádnou překážku, která by bránila pohybu dozadu nezjistil. Na příkaz ŘL vysunul brzdící štíty a podvozek. Klesal do výšky 6000 metrů a dále do okruhu. Po třetí zatáčce na pokyn ŘL vysunul vztlakové klapky a pokračoval na přistání. Rychlost ovšem v tomto režimu neklesala a stále se držela přes 500 km/hod.  Pilot se po dotočení finále  nesměle zeptal řídícího "Co bude potom na dráze? Jak budu brzdit potom?" Řídící mu sdělil, že sedne vyšší rychlostí, a že ho "chytnou do závory" - tím myšleno zachycení rollstopem.

Jelikož rychlost během sestupu neklesala pod 550 km/hod řídící poměrně rozumně usoudil, že nařídit pilotovi takto rychle dosednout by se rovnalo vraždě neviňátka. Nařídil proto El Baddimu provést průlet a dal mu instrukce, aby se znovu pokoušel POM stáhnout. Bylo to marné, navíc množství zbylého paliva rychle ubývalo. V té době do rádiové komunikace vstoupil velitel pluku, který se nacházel v jiném letounu. "Nařiďte katapultáž, to nemá cenu tohle", řekl. ŘL přikázal pilotovi nastoupat do 1000 m  a nad rozsáhlejšími lesy v prostoru Chřibů mu nařídil odhodit kabinu a provést katapultáž. Pilot vzorně, tak jak měl natrénováno z nácviků katapultáže, sklopil tmavý štítek přílby ZŠ-5, provedl odhoz překrytu kabiny a z letounu se katapultoval. Jak pilot uvedl, od katapultaže do přistání mezi stromy uběhla asi minuta. Samotnému stroji se ale na zem nechtělo. Dle pilota L-29, který byl vyslán do prostoru aby hledal pilota, nebohá "1016" létala bez pilota v kruzích kolem místa katapultáže a pečlivě "vytrimovaná" poměrně přesně udržovala výšku 500m! Po dlouhých sedmi minutách si zřejmě řekla, že už to stačilo a konečně zamířila do země. Pilot se v té době snažil dostat k nějakému obydlí. Jak později vypověděl, dostal silný pocit žízně, napil se proto z kaluže v lese. Pak se ale vše v dobré obrátilo. Potkal místního revírníka ing. Horáka, který ho zavedl do hájovny k telefonu. Ing. Horák ohlásil telefonicky  nehodu. Pilot vzhledem k urputné žízni dostal lahvové pivo / pro vyšetřovate do protokolu  později uvedl " vypil jsem asi 1/4 litru/ a požádal revírníka o odvoz do Přerova. K tomu nakonec nedošlo, po odjezdu od hájovny potkali vůz hlídky VB. Ta pilota odvezla do Kostelan, kde si ho převzala pátrací skupina, která  vyrazila z Přerova hledat pilota.

 

 

 

 

 Popis nehody a fotografie trosek letadla. / VUA Praha/

 

 

Vyšetřování potvrdilo, že činnost pilota byla během nouzové situace správná a přesně plnil rozkazy ŘL. Za hlavní příčinu nehody  bylo označeno nevhodné konstrukční provedení uchycení dorazu režimu 50% tahu motoru na POM. Opotřebování dorazu mělo za následek jeho povolení a vychylování směrem k páce ovládání POM. To vedlo k zablokování pohybu páky. Nápravné opatření není ve vyšetřovacím spisu uloženo, pravděpodobně  byl vydán bulletin, který ukládal kontrolu dorazu v pravidelných intervalech.

 

 

Pilot se v roce 2012 do ČR vrátil a navštívil "místo činu" /materiál poskytnul p. V. Remeš/

Setkání po třiceti letech  

Je to již třicet let, co v katastru obce Kostelany u Kroměříže se 31.května 1982 zřítilo po technické závadě československé vojenské letadlo MIG 21, které pilotoval libyjský pilot pan Tahar Abdali Baddi, kterému se podařilo katapultovat. Letadlo proletělo po katapultáži nad obcí Kostelany a zřítilo se do lesa, nedaleko Lesní osady na Kudlovské dolině, tedy v Chřibech. Pilot na padáku spadl do lesa blízko kostelanského revíru. Po dopadu byl nalezen s mnohačetnými zraněními a byla mu poskytnuta první pomoc revírníkem ing.Josefem Horákem a jeho manželkou ing. Hanou Horákovou a jejich dcerou Hanou. Krátce po ošetření a občerstvení byl odvezen vojenským vozidlem na vojenskou základnu a s rodinou svých zachránců se už nesetkal.

Jako příčina havárie byla uvedena špatná komunikace pilota s řízením letu. Pilot se vrátil do Libye a nebylo mu umožněno státními orgány k nám vycestovat.

V roce 2011 proběhla v Libyi občanská válka mezi stoupenci Kaddáfiho džamahírie a povstalci, zastupovanými Národní přechodnou radou. Válka skončila vítězstvím povstalců.

Teprve letos přišla chvíle, na kterou pilot havarovaného letadla čekal třicet let. Po tak dlouhé době se 8. července 2012 setkal plukovník Tahar Abdali Baddi s paní ing. Hanou Horákovou. Bohužel se setkání nedožil kostelanský revírník ing. Josef Horák. Zemřel v roce 1996.

Toto setkání zprostředkovali členové Expedice Chřiby ve spolupráci s panem Robertem Prokopem, pracovníkem firmy URC Systems s.r.o.

Setkání bylo z obou stran velice emotivní a dojemné.

Po přivítání společně i s doprovodem navštívili libyjští hosté místo pádu letadla a také místo dopadu katapultovaného pilota. Poté libyjská delegace položila věnec u pomníčku revírníka Horáka na nejvyšší hoře Chřibů, Brdě. Na závěr návštěvy pozvali libyjští přátelé všechny zúčastněné na společný oběd v penzionu na Bunči.

Přes rozdílnost společenského zřízení, náboženství, kultury a tradic i životní filozofie jsme si ve všem náramně rozuměli.

Členům libyjské delegace jsme slíbili, že ve spolupráci s Lesy ČR a firmou URC Systems s.r.o. zajistíme na místě havárie letadla instalaci pamětní tabulky.

Průběh celého setkání natáčela TV Prima.

Jsme rádi, že jsme spolu s panem Robertem Prokopem pomohli zprostředkovat toto lidsky krásné setkání a přispěli tak nejen k osobnímu přátelství, ale i přátelství Libye a České republiky.

 

Jiří Blaha

Expedice Chřiby

 

 

 

 

Taher Baddi  v roce 2012 na snímku vlevo

 

Setkání s manželkou revírníka p. Hanou Horákovou po třiceti letech

 

 

Výšlap na místo dopadu letounu

 

 

Moje návštěva místa dopadu stroje v r. 2018. Drobné fragmenty MiGu  se stále nacházejí po širokém okolí.

   

 

 

 

Jedna fotografie "1016" se přeci jen jak se zdá objevila! Trupové číslo sice není příliš  čitelné, ale krycí čechlo vstupu vzduchu napovídá, že se pravděpodobně jedná o tento stroj. / fotografii zaslal p. Václav Paleček/

 

 

 

 

Prameny:

 

- vyšetřovací spis -VUA Praha

 

 

Pavel Krejčí  1.2021