MiG-15bis   v.č. 530750

 

"OL-12"

 

1. letka, 15. slp Žatec

 

npor. Václav Bílek

 

Zbiroh okr. Rokycany       1.3.1957

 

 "Biska" s trupovým označením OL-11 ze stavu 15. slp. Zničena v r. 1955, zahynul npor. R. Jedlička /www.valka.cz/

 

 

Prvního března 1957 v 15:35 hodin došlo ve Zbirohu k letecké katastrofě, při které zahynul 24-letý pilot 15. stíhacího leteckého pluku npor. Václav Bílek.

 

 Npor. Bílek. Výtečně hodnocený pilot, který zahynul ve Zbirohu dva dny před svými 24. narozeninami. / Z. Bradnová/ 

 

 Pilot odstartoval, aby provedl cvičení č. 7 Osnovy Bojové Přípravy SL, cvičení vyšší pilotáže. Řídící létání mu pro provádění cvičení  stanovil prostor jihovýchodně od letiště. Oblohu pokrývalo zhruba 5-6/8 kupovité oblačnosti  se spodní základnou ve výšce 800-1000 m. Prostor jihovýchodně od letiště v Žatci byl oblačností pokryt méně, takže pro nácvik akrobacie vyhovoval. Po nastoupání do výšky 4500 m začal pilot s nácvikem. Minimální výška  byla pro jeho let stanovena na 2000 m. Po asi 10-12 minutách se ho řídící dotázal na polohu. Pilot odpověděl, že je v prostoru, vše je v pořádku a žádal povolení pokračovat v úkolu. V té době však již npor. Bílek stanovený prostor opustil a nacházel se jižně v prostoru Zbiroha, asi 30 km od žateckého letištního prostoru. Podle svědků prováděl pilotážní prvky přes oblačnost v malé výšce,  manévry vybíral asi v 800 metrech. Co pilota vedlo k tomu, že opustil stanovený prostor není zcela jasné. Vyšetřovací komise nezjistila, že by ve Zbirohu někoho měl a chtěl se tam předvést. Spíše je pravděpodobné, že se mu zdálo, že v tomto směru je oblačnosti méně a proto se do tohoto směru vzdálil. Jeho stroj byl vybaven ARK, takže se složitou navigací pro pozdější návrat nemusel zatěžovat, stačilo letět podle ručičky na naladěnou stanici.

V 15:35, tedy asi 15 minut  po vzletu došlo ke katastrofě. Při třetí vertikální figuře nad městem  vlétl npor. Bílek pod úhlem stoupání 70-80° do oblačnosti, došlo ke ztrátě rychlosti a pádu. Svědci spatřili stroj, jak vypadnul z mraku v levé vývrtce. Ve výšce 300-500 m letadlo přešlo do ploché vývrtky nebo spirály a v té stroj dopadl na stodolu u domu č.p. 117  ve městě Zbiroh.

 

 

 

Paní Zdena  Bradnová ze Zbiroha k události uvedla toto:


 Jsem přímou pamětnicí leteckého neštěstí 1.3.1957 ve Zbiroze. V té době mi bylo necelých 13 let. Opravdu se tak stalo dvě stodoly nad naší stodolou. Stodola, kde se neštěstí stalo patřila rodině Fišerových. Den před neštěstím byla stodola plná ženských, pracovnic JZD, které tam pracovaly - zřejmě čistily obilí.V době, kdy se to stalo jsme už byly doma ze školy (muselo to být odpoledne). Byla jsem s kamarádkami u nás na dvoře. Kolik letělo Migů pochopitelně nevím, ale najednou bylo nad námi úplně nízko letadlo se strašným hlukem přelétlo a vzápětí se ozvala strašná rána. Na tomhle bychom se shodly všechny, které jsme to zažily. Nevím, kdo by se odvážil z místních lidí v tu chvíli vlézt do spadlé stodoly? V zápětí hned začaly vybuchovat střely - byly to rány jedna za druhou. Vyšlehly plameny a stodolu pohltily. Utekly jsme nahoru na pavlač ve dvoře, která byla za chvíli celá rozpálená. Polévali jsme jí všichni vodou, aby od toho žáru také nechytla. Střelba trvala hodně dlouho. Určitě se k tomu nemohl nikdo přiblížit. Pochopitelně jsem se později zajímala, kdo vlastně se tady zřítil...


Dnes jsem sháněla další informace. V době havárie mu prý bylo asi 24 let. Informace mám od Vládi Hahna, jejich rodina sousedila zahradami s rodinou Fišerových, kam letoun spadl. Dnes jsem s ním měla delší rozhovor a naše vzpomínky se shodují. Zvláště v tom,že letoun začal po dopadu hořet okamžitě a určitě k němu nikdo nemohl. Vrak letadla prý byl odvezen ještě téže noci. Dlouho prý měli v rodině dopis od maminky mrtvého Václava Bílka. Ten prý ale asi nenajde ale fotku prý má určitě. Po havárii prý přijela matka s nevěstou V Bílka. Byly prý určitě ve strašném šoku. Maminka prý se ptala, jestli když ho vyprostili z vraku měl vlasy. Byl prý celý ohořelý. Tohle já nevím. My jsme nikam nesměly. Dotyčný známý prý kdysi před mnoha léty četl zápis v místní kronice.

 

 Snímky Z. Bradnová via "Color" 

 

 Stodola pana Antonína Fišera, na kterou se letoun zřítil. Snímek z r. 1938 /CUZK/

 

Za příčinu této letecké katastrofy bylo označeno pilotovo nedodržení minimální výšky pro nácvik a následné nezvládnutí pilotáže v oblačnosti. Velitel letectva a PVOS genpor. Vosáhlo v rámci "nápravných opatření"  nařídil povinně rozebrat tuto událost u všech  pluků s veškerým letovým personálem.

 

 Soupis zničeného leteckého materiálu. Stroj výr. č. 530750 byl vyroben v r. 1953. Do nehody nalétal 370,28 hodiny.

 

 

 Pohled do místa, kde za zídkou stávala stodola Ant. Fišera.

 

Pro zajímavost- soupis škody na civilním majetku.

 

 

 

Prameny:

- vyšetřovací spis VUA Praha

-paní Zdena Bradnová via "Color"

 

Pavel Krejčí 2.2021