General Dynamics F-16A   /Block15 OCU/   

88-0038

 

 23. Squadron "The Devils"  Belgian Air Force

 

Lt. Anne-Marie Jansen

 

Hradec Králové         12.5.1995

 

 Stroj FA-113 v době, kdy sloužil u 1. Squadron BAF

 

Pozdějším uživatelem byla 23. Squadron BAF /The Devils/ Foto- www.F-16net

 

 

K napsání tohoto článku mě inspiroval nedávný rozhovor s jedním leteckým fandou mladšího ročníku, který mi nevěřil, že na našem území havaroval rovněž stíhací F-16. Rozhodl jsem se proto tuto událost trochu oprášit.

K této dnes již poněkud  pozapomenuté havárii belgické F-16A výrobního čísla 88-0038  došlo dne 12.5.1995 na letišti v Hradci Králové. Jak starší čtenáři jistě pamatují, na tomto letišti se v devadesátých letech pravidelně .konal  svátek všech fandů vojenského letectva - CIAF.  Svým rozsahem se nedá srovnávat s akcemi, které se pod stejným názvem konají v Hradci Králové v současnosti. Tehdy šlo o letecké přehlídky, které se svou velikostí již nebudou nikdy opakovat. Běžným standardem na těchto akcích byla přítomnost 4-5 světových akrobatických skupin a několika desítek /obvykle kolem padesáti / vojenských letadel na statických ukázkách i ve vzduchu...Doba se od těch časů velmi změnila, proces "zeštíhlování" proběhl všude v Evropě a tak dnes musíme být daleko skromnější a brát s povděkem to, co v současnosti dokážou organizátoři vyjednat.

 

 

Lt. Jansen usedá do kokpitu dvoumístné F-16B Belgického letectva /BAF/ (Od roku 2002 BAF přejmenováno na BAC- Belgian Air Component)

 

Lt. Jansen, první pilotka Belgického vojenského letectva. Později v rámci reorganizace přešla na stroje C-130 Hercules.

 

V pátek 12. května 1995 přecházel přes Českou republiku rozsáhlý frontální systém, který přinesl vydatné dešťové srážky a sníženou dohlednost. Na letišti v Hradci Králové vrcholily přípravy na víkendový 2. ročník CIAFu. Počasí komplikovalo přílet letounů, které se akce o víkendu účastnily. Přilétávajíci stroje  byly z "oblasti" (případně od západu z pražské APP) předávány před vstupem do pardubického TMA na "Pardubice Approach". Odtud byly naváděny radarovým řídícím v Pardubicích na finále dráhy v Hradci Králové, kde přecházely na spojení na řídícího v Hradci Králové. Krátce před polednem se na finále dráhy nacházela v těsné  formaci  trojice letounů F-16 belgického letectva. Přes letiště právě přešla vydatná  dešťová přeháňka, která pokryla VPD vrstvou vody a způsobila její částečné zaplavení. Po proklesání oblačnosti ohlásil vedoucí belgické trojice Lt. Col. R. Theis, že má dráhu v dohledu. Kvůli menšímu zbytku paliva rozhodl, že namísto průletu nad dráhou a rozchodem  skupiny do okruhu bude provedeno přistání přímo z tohoto sestupu. Zvýšenou rychlostí pokračoval na krátké finále a bez problémů přistál. Pilot druhé F-16 si pro jistotu držel o něco vyšší rychost a byl tak na přistání "dlouhý" a stejně tak pilotka ve třetím stroji která jej v těsném odstupu následovala. Oba stroje dosedly až zhruba v polovině délky VPD. Následovalo intenzivní brždění, které ale na mokré dráze  nebylo příliš efektivní. Konec VPD se blížil, pilot ve druhé F-16 se proto rozhodl provést Go-Around. Úmysl ohlásil, zapnul forsáž a znovu vzlétl. Forsážní režim motoru vedoucího letounu zvedl z dráhy množství vody, která na překrytu kabiny utvořila vrstvu, přes kterou pilotka jen s obtížemi viděla. Asi i to způsobilo její špatné rozhodnutí neprovést opětovný vzlet a přistání dokončit. Na konci dráhy měl letoun ještě pořád značnou rychlost.  Hradecké letiště nebylo vybaveno záchytným systémem, který umožňuje nouzové zastavení letounu systémem  lano - hák. Pilotka ve snaze nepřejet konec dráhy do předpolí prudce stočila letoun doleva ve směru, kde se nacházela poslední odbočka z dráhy. Tím se stroj  dostal do smyku,  sjel v traverzu na konci dráhy do trávy a začal se převracet. Pilotka udělala duchapřítomně jediné, co se v tu chvíli dalo - pustila řízení, bleskově zaujala správnou polohu v sedadle a rukama zatáhla za madla vystřelovacího sedadla. Záchranný systém ACES II odvedl dobrou práci, katapultážní sekvence proběhla bez závad. Pilotka se snesla na padáku nedaleko svého stroje, který se převrátil a zůstal ležet v poloze "na zádech".

 

Nekvalitní, ale  zajímavé fotografie z průběhu katapultáže Lt. Jansen na letišti v Hradci Králové dne 12.5.1995

U popisu průběhu nehody bych se malinko zastavil. V našem tisku se po nehodě vyskytly informace, že přímé přistání trojice  "z chodu", bylo pro vedené letouny nečekané a vážnou měrou přispělo k nehodě třetího stroje. Rovněž tak, že pilot druhého stroje provedl opakovaný vzlet bez předchozího upozornění a tím dostal Lt. Jansen do neřešitelné situace. V belgickém tisku se ovšem Lt. Jansen vyjádřila, že komunikace po rádiu proběhla normálně a byla o všem informovaná. Vyjádřila se, že měla čas provést opakovaný vzlet, ale měla  za to, že letoun na dráze bez problémů ubrzdí.

 Jeden z článků v belgickém tisku

 

 

 Dvěma hezkými fotografiemi / nahoře/ přispěl pro Badatelnu p. Radek Palička.

 

 

 

 

 Sekvence záběrů pořízených krátce po nehodě.

 

 

   

Záchranný systém ACES II firmy Collins Aerospace v Hradci Králové odvedl dobrou práci. Raketou nahoru, na hedvábí dolů, pilotka z místa nehody odešla "po svých".

 

Pilotka byla odvezena do královéhradecké nemocnice, kde se podrobila kontrolnímu vyšetření. Kataputáž naštěstí přečkala bez úhony, nepočítaje mírný psychický otřes z události a pošramocené ego. Ještě toho dne odpoledne se Lt. Jansen vrátila na letiště a připojila k týmu svého letectva. To F-16 s taktickým označením FA-113 na tom byl podstatně hůř. Příslušníci technické hotovosti, kteří byli na místě hned po události počkali na částečnou dokumentaci příslušnými orgány a promptně letoun odklidili, aby nebránil přistání dalších strojů, které do Hradce Králové směřovaly. Při následném ohledání  bylo zjištěno, že letoun byl vážně poškozen. Došlo k utržení radiolokátoru i jeho krytu, letoun měl zlomenou svislou ocasní plochu  a došlo k odlomení části křídla. Kabina stroje byla poškozena spalinami raketových motorů, utrpěl čelní kryt palubní desky s HUD jednotkou. Na motoru bylo zjištěno poškození lopatek prvního stupně kompresoru. Letoun byl odtažen do jednoho z "úlů" na letišti, kde čekal na další osud.

Vyšetřovací komise belgického letectva přilétla druhý den. Zatímco diváci CIAFu obdivovali letové ukázky, vyšetřovatelé a technici konali svoji práci. Pozdě odpoledne komise šetření na místě uzavřela a odletěla zpět do Belgie. Bylo konstatováno, že si Lt. Jansen v nastalé situaci počínala správně a včasnou katapultáží si zachránila život. Pokud by v letounu zůstala, zcela jistě by převrácení v kabině nepřežila. S jakými závěry byl případ následně uzavřen nebylo médiím sděleno, šlo o interní vyšetřování belgické strany.

Belgickou účast na CIAF 95 provázela smůla i po havárii stroje FA-113. Během nedělní letové  ukázky se vyskytla vážná závada na systému řízení stroje FA-74. Ten musel být uzemněn a do Belgie byl přelétnut zpět po opravě až 18. května, tedy ve stejný den, kdy byl na palubě C-130 Hercules  do Belgie přepraven i havarovaný stroj FA-113.

Havárie nebyla v České republice nijak výrazně mediálně propírána. Vzpomínám si na krátkou páteční reportáž v České televizi a snad jen ještě krátkou  zmínku následující den. Při události nikdo nezahynul, nikdo nebyl zraněn, pro média tedy nebyla nijak atraktivní a událost velice rychle "vyšuměla".

Stroj FA-113 po nehodě již nikdy nelétal. Bylo konstatováno, že poškození draku je takového rozsahu, že oprava by nebyla ekonomická. Letoun byl později upraven pomocí zadní části jiné F-16 /FA-59/ do podoby statického exponátu a vystaven v muzeu na základně  Beauvechain. Dnes je umístěn na stejné základně na pylonu u brány jako hrdý "gateguard". Přežil tak i řadu svých bratříčků kteří sloužili u BAF ještě mnoho let, aby poté zamířili rovnou do šrotu. /Část strojů, která neprošla MLU byla již vyřazena/. Elegantní "ef šestnáctky" i dnes, po více než čtvrtstoletí tvoří páteř belgického stíhacího letectva. V provozu je stále zhruba padesát strojů. V dohledné době  (od r. 2023) je ale začnou nahrazovat nové  F-35. O tom, jak výkonné a efektivní nové letouny jsou se vedou velké diskuse mezi odborníky. Asi je to opravdu superstroj nového tisíciletí. Jedno je ale jisté, vedle oku lahodících tvarů  baletky F-16 vypadá její nástupce jako poněkud neotesaný chasník.

 

Letoun dnes slouží jako "Gateguard" na základně Beauvechain /Brendon Attard - Planespotters.net/ 

 

 

 Vstupenka na CIAF 1995. 

 

 

Prameny:

-"Katapultáž v Hradci Králové" - L. Režňák L+K 14/1995

-www.f-16.net

-www.valka.cz

-Facebookový profil "Airport Hradec Králové"

 

Pavel Krejčí 3.2021