MiG-21UM "9342"

  mjr. Zdeněk Svoboda, mjr. Jaromír Zbranek †

 

 

MiG-21MF   "5209"      

mjr. Ivan Kaiser †

 

 

4.zTL Čáslav

 

Macourov okr. Havlíčkův Brod         17.6.1999

 

MiG-21UM "9342" jsem fotografoval na stojánce v Čáslavi krátce před nehodou aniž bych tušil, že o ní budu psát tak smutný článek.

 

"5209" v hotovostní konfiguraci NATINADS- 2xraketa R-13, 2x PTB 490l.  

 

 

 

 Hezký bokorys "5209" vytvořil pro publikaci MiG-21M,MF, MFN M. Janouška pan Zdeněk Nožička. Vystihuje atypické prvky ve zbarvení tohoto původně stříbrného stroje. Při revizi R-1 v r. 1998 obdržel nástřik šedou barvou. Při příležitosti vstupu ČR do NATO pak státní znaky na kýlové ploše nahradil znak NATO. Letoun se dále nově mohl pyšnit tygří hlavou na přídi.

 

Základní informace o nehodě

Dne 17. června 1999 došlo v prostoru obce Macourov ke srážce letounů MiG-21UM a MiG-21MF. Piloti plnili v prostoru LKR16 úkol vzdušného boje s volným manévrem.

Po splnění úkolu v 17:59 se dvojice letounů vracela z pracovního prostoru na letiště Čáslav. Podle dohovoru pilotů v rámci předletové přípravy mělo během návratu dojít k výměně vedoucího dvojice a dvojici měl vést na přistání letoun MiG-21UM. V 18:02 došlo ke vzájemné srážce letounů. Oba letouny se ve vzduchu rozpadly a staly se tak neovladatelnými. Posádka stroje MIG-21UM  provedla katapultáž. Pilot, mjr. Svoboda se zachránil, přičemž utrpěl zhmoždění na krku a  nohou. Instruktorovi letounu mjr. Zbrankovi  se při katapultáži poškodil záchranný padák a zahynul. Pilot letounu MiG-21MF mjr. Kaiser katapultáž neprovedl. Trosky obou letounů dopadly do lesa a polí severně od obce Macourov okres Havlíčkův Brod. Záchrannou akci k vyhledání posádek letounů provedla na výzvu posádka vrtulníku letecké pátrací a záchranné služby ze střediska Jihlava, vrtulníku letky pátrací a záchranné služby Líně, a vrtulníku letecké pátrací a záchranné služby Přerov. Požár trosek obou letounů na místech dopadu lokalizoval místní hasičský záchranný sbor.  Místo bylo zajištěno Policii ČR, vojenskou policií a příslušníky útvaru AČR. Na místo nehody se dne 17. června ve večerních hodinách dostavila vyšetřovací komise určená velitelem vzdušných  sil AČR.

 

 Likvidace požáru trosek bezprostředně po nehodě

   

 

 

 

 Zákres dopadu trosek / vyšetřovací spis/ 

Přední část letounu MiG-21UM  - 1.

Zadní část MiG-21UM - 4.

Přední část MIG-21MF - 2.

 

Průběh události.

Předletovou přípravu na úkol provedli piloti ve stanoveném rozsahu v den nehody, tedy osudného 17. června 1999. Oba piloti a instruktor byli na let připraveni. Let byl plánován ve skupině za VMC.

Dvojice "jednadvacítek" odstartovala z letiště v Čáslavi v 17:48.  Po vzletu  letěla skupina ve FL60 do pracovního prostoru R16. Po splnění úkolu vzdušného boje v 17:59 při zbytku paliva 1000-1100 l ohlásil pilot letounu MIG-21UM /mjr. Svoboda/  pilotovi letounu MiG-21MF /mjr. Kaiser/,  že ukončil vzdušný boj a nachází se v poloze za ním. Pilot MIGu-21MF  zprávu potvrdil  slovy "Jo končíme, točím doprava do 360°". V 17:59:48 ohlásil mjr. Kaiser řídícímu na APP ukončení činnosti v pracovním prostoru a oznámil návrat.  Pilot letounu MiG-21UM později uvedl, že podle dohovoru měl provést přistání jako vedoucí dvojice. Proto po ukončení vzdušného boje byl v poloze odpovídající východišti pro kanónovou zteč pod malým rakurzem vpravo. Poté zahájil předlétávání zleva. Popsal že když se jeho letoun nacházel cca na úrovni vedoucího s příčným rozestupem asi 50 m dal  smluveným znamením kýváním křídly signál, že přebírá úlohu vedoucího skupiny. Pilot letounu MiG-21MF kýváním křídly potvrdil změnu vedoucího skupiny. Mjr. Svoboda proto pokračoval v přelétnutí a již se na druhý stroj nedíval. Asi 10 vteřin po předlétnutí ucítil silný naráz jakoby do spodní části letounu. Po tomto nárazu začal letoun rotovat kolem podélné osy a byl podle pilota zcela neovladatelný. Rozhodl se proto provést katapultáž, ale silná odstředivá síla mu nedovolila zaujmout správnou polohu ke katapultáži. Musel vynaložit velké úsilí k dosažení katapultážních rukojetí aspoň jednou rukou. Po katapultáži zahlédl mjr. Svoboda padající letoun a vrchlíky dvou padáků o kterých se domníval, že se jedná o padáky zbývajících dvou pilotů a že jsou tedy všichni v pořádku. Skutečnost však byla jiná. Ani jeden ze zbylých letců srážku nepřežil.  Po přistání na padáku došel do blízké vesnice Macourov a telefonicky mjr. Svoboda oznámil událost na letiště Čáslav. Potom se vrátil zpět k místu svého přistání na padáku. Zde jej nalezla posádka záchranného vrtulníku LZS. Mjr. Zbranek zahynul při dopadu na zem poté, co jeho padák zasáhly padající trosky. Mjr. Kaiser dopadl na zem společně se zbytky záchranného systému, který se oddělil od padající kabiny.

 

 

 MIG-21UM "9342"

Letoun ještě v "lepších časech" na stojánce v Čáslavi / foto Pavel Krejčí/

 

 

 

 

 

 Překryt zadní kabiny s mechanismem otvírání periskopu.

 

 

  MiG-21MF "5209"

 

Hotovostní "5209" během podvěšování raketami R-13

 

 Příď stroje dopadla do lesa

 

 Zadní část stroje se zabořila do svahu v lese na opačné straně pole.

                             

Zbytky záchranného systému

 

 

 Přilba ZŠ-5  a kyslíková maska KM-34 nalezené nedaleko pilotova těla.

 

 

 

Analýza stop po srážce letounů.

 

 

 

 

Levá strana překrytu kabiny "5209" se zřetelnými stopami nárazu kýlové plochy "9342"

 

   

 Přední část trupu "5209" s otiskem čs. znaku z kýlové plochy "9342"

 

 

 Ze stop na troskách letounů vyplývá že stroje měly vůči sobě náklon cca 20° a  osa MiG-21UM byla vůči ose letounu MIG-21MF vychýlená směrem nahoru asi o 15°. To odpovídá tomu, že "9342" podlétával "5209" zleva a zespodu. Dle otěru barev lze usoudit, že pravá strana kýlové plochy "9342" narazila do přední části trupu "5209" v prostoru kabiny pilota. Vzájemný naráz trupy obou letounů rozlomil na dvě části.  Pilotní prostor letounu MiG-21UM zůstal bez poškození a umožnil katapultáž obou členů posádky. Trup letounu MiG-21MF se rozlomil v místě zakončení pilotní kabiny. Destrukce trupu v místě kabiny měla pravděpodobně za následek znemožnění správné činnosti záchranného systému.

 

Příčina nehody

Dle vyšetřovací komise byl příčinou letecké nehody energický manévr letounu MIG-21UM směrem na letoun MIG-21MF zahájený 6 s před srážkou. Pro pilota letounu MIG-21MF byl manévr druhého stroje  pravděpodobně  neočekávaný, tudíž nestačil zareagovat. Nelze vyloučit že se některých členů posádky MiG-21UM se snažil asi 2 s před srážkou energickým potlačením zabránit střetu letounů.

Neoficiálně se hovoří o tom, že příčinou mohla být souhra nepříznivých okolností, jejichž řetězec vedl ke srážce. Jednotlivé články tohoto řetězce jsou tyto:

1. - domluva, že komunikace nebude probíhat po rádiu, ale signály /kývání křídly, signály rukou/

2. - špatné pochopení zakývání křídly letounu MF posádkou UM / mohlo jít o náhodný pohyb křídly či náklony k určení polohy vůči terénu/, tudíž to nemuselo být potvrzení převzetí skupiny letounem UM. Mjr. Kaiser tedy nemusel vědět, že byl již předlétnut.

3.- poloha, kdy vedený pilot sledoval vedoucího proti slunci, tudíž ho dobře  neviděl

 

 

 

 

Konečný závěr. Nebylo shledáno přímé zavinění u žádného člena posádky.

 

 

 Mjr. Svoboda zažil v kabině "jednadvacítek" hned několik horkých chvilek. V r. 1990 mu při střelbách v zóně "Balt" vysadil motor. Situaci popsal ve svém článku "Raketa odpálena" na webu www.czechairforce.com pan Radim Špalek:

V té době ještě v hodnosti nadporučíka jako příslušník 5. slp, letící na Migu-21F pilot poté co nad mořem odpálí RM-3V, zaregistruje po cca. 1-2 sekundách nepravidelný chod motoru. Okamžitě se podívá na ukazatel hodnoty otáček motoru a zhrozí se. Na budíku těká ručička na 50 %! I přesto, že se nachází hluboko nad mořem, neztrácí duchapřítomnost. Vypíná motor a upravuje rychlost na 500 km/h. Jeho levá ruka automaticky přesouvá POM (páku ovládání motoru) na volnoběh, zatímco otáčí Mig zpět nad pevninu. Hlásí svůj nouzový stav na velitelské stanoviště a zároveň tiskne tlačítko vzdušného spouštění motoru za letu. Zatímco stále bojuje za oživení a záchranu stroje, burcuje jeho oznámení záchrannou službu VVS-SA. Ze základny Peenemünde startují záchranné vrtulníky Mi-14 a rozkaz k vyplutí dostávají i hlídkové čluny. V 6 000 m náhle přichází rozřešení situace. Motor pozvolna, ale jistě nabíhá do obvyklých otáček a npor. Svoboda může po chvíli s jistotou ohlásit jeho pravidelný chod. V tu dobu se stále pohybuje nad mořem…. Návrat zpět do Líní již zvládá bez problémů, ale dramatická chvíle nad Baltem mu ten večer jistě nepřinesla klidné spaní.

Svému osudu nakonec tento pilot přece jen neunikl. Rok a čtvrt po srážce nad obcí Macourov vedl mjr. Svoboda ve stroji "3008"  na přiblížení do Čáslavi mjr. Indráka v letounu trupového čísla "4127". Stroje narazily do lesa v areálu muniční základny v Chotěboři- Bílku. Oba letci na místě zahynuli. Případ zpracován ZDE.

 

 

   

Pomník oběma zahynulým letcům v r.  2018

 

 

Pomník v r. 2020

 

 

 

Mjr. Jaromír Zbranek má nedaleko ještě jiný, samostatný pomník vybudovaný v nedávné době.

 

Fragmenty nalezené na místě dopadu kabiny "9342"

   
  Snímač úhlu náběhu  z tyče DUASu

 

 

 Prameny:

- vyšetřovací spis / za poskytnutí děkuji OVL SDK MO, jmenovitě plk. V Čermákovi  a plk. P. Chamradovi/

 

 

Pavel Krejčí 4.2021