Mi-1M       v.č. 401040

 

42. spojovací letka, 10. LA

 

mjr. Josef Ptáček

 

Šmolovy okr. Havlíčkův Brod         4.3.1976

 

 

 

 

Během nočního létání 42. spojovací letky vojskového letectva došlo asi 2 km jižně od letiště Havlíčkův Brod ke letecké katastrofě, při které zahynul pilot 1. třídy mjr. Josef Ptáček  /nar. 1927/.

Mjr. Ptáček patřil k jedněm z nejzkušenějších pilotů 42. spojovací letky. Celkem provedl úctyhodných 5929 letů při kterých nalétal 3023 hodin, z toho na vrtulnících Mi-1 to bylo 1330 hodin. Vzhledem k delší přestávce v nočním létání provedl předchozího dne, tedy 3.3.1976 několik letů přes den spojených s létáním se zakrytou kabinou. Proces rozlétání po přestávce završil dvěma kontrolními lety s instruktorem. Osudného večera pak provedl v době od 19:30 do 20:50 noční navigační let. Ten musel být vykonán po náhradní trati, protože let po původně plánované trati nebyl z důvodu sněhových přeháněk možný. Ve 21:15 odstartoval na druhý noční navigační let. Počasí však i tentokrát úkol komplikovalo. V prostoru Jihlavy vlétl mjr. Ptáček do silné sněhové přeháňky a se souhlasem ŘL přerušil úkol a vracel se domů. V prostoru letiště Havlíčkův Brod se  dostal ve výšce 500m  do sněhové přeháňky. Tou dobou se na přívodnou radiostanicí pohyboval vrtulník Mi-4. Mjr. Ptáček se proto přiřadil do skupiny a nechal se jím dovést až nad letiště. Zde se odpoutal a v klesání do 100m  přelétl levou zatáčkou nad městem, znovu prolétl nad letištěm a zařadil se do okruhu. V prostoru 3. zatáčky při velké dopředné rychlosti a v malém klesání narazil na kurzu 234° do mírně stoupajícího terénu.  Během prvotního kontaktu se zemí došlo k destrukci listů hlavního i vyrovnávacího rotoru, vrtulník se odrazil a znovu dopadl asi o 50m dál ve směru letu. Během druhého nárazu došlo ke komletní destrukci stroje, pilot byl z trupu vymrštěn i se sedačkou  ke které byl připoután a na místě zahynul.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšetřovací komise případ uzavřela s těmito závěry:

 

 

Na místě nehody v r. 2021

   

 Stroj se zřítil u obce Šmolovy, nedaleko železniční zastávky směrem na Petrkov. Zákres místa havárie  je ve vyšetřovacím spisu velmi nepřesný a hrubý. Pamětníci v obci se dost rozcházeli v popisu,  kde se vlastně událost stala, rozptyl udaného místa byl v řádu několika set metrů. Dle fotografie trosek ve spisu se mi podařilo určit jen přibližné místo.

 

 

Vrtulník "1040" byl aktérem nešťastné události již v roce1969.   19. srpna toho roku během přistání v areálu 71. protiletadlové raketové baterie u Berouna (které bylo v rozporu s předpisy) došlo ke smrtelnému zranění vojína základní služby Václava Krejčího.  Ten se nešťasnou náhodou ocitl v blízkosti vyrovnávacího rotoru tohoto stroje a byl jím usmrcen. Popis události z webu www.vrtulnik.cz:

19.8.1969

Ráno jsem nastoupil do služby velitele hotovostní směny v pohotovostním systému PVOS na berounské raketové základně. Patří k nejdůležitějším, je na západním náletovém směru a u státní hranice se ve vzduchu stále cosi děje.
Mám dobrou náladu, dobře jsem se vyspal, důstojník pro navedení je zkušený bojovník a dobrý technik zároveň. Před sedmou ranní mi hlásí, že je vše v pořádku, komplex funguje bez závad. Vše si osobně zkontroluji, zvlášť procházím okopy s odpalovacími rampami. Na pěti ze šesti jsou nabity ostré bojové protiletadlové rakety. Vše je správně zamaskováno vodorovnými sítěmi v barvách okolního terénu. Jsem spokojen. Zbývá ještě provést nástup směny, jejich poučení a přezkoušení znalostí. I zde jsem spokojen. Spojení funguje bez závad, u hranice je klid. Jen dopravní linky přelétají podle letového řádu.
Objekt střeží stráž, velitelem stráže je můj příslušník z baterie, prima voják, ženatý a už s 1 děckem. Je rozumný, ukázněný a zodpovědný. Zavolám mu, hlásí vše v pořádku, vysokonapěťový elektrický plot kolem palebného postavení je pod plným napětím 3 000 V.
Den probíhá v klidu, podle plánu výcviku. Cvičíme různé způsoby odrážení vzdušného piráta. K tomu využíváme imitátor - zařízení, které umí vytvořit ve vzduchu a na obrazovce 4 letouny, různě s nimi manévrovat, měnit sestavu, výšku i směr a rychlost. Věrně pak imituje značky odpálených raket. To ještě netušíme, že je ve vzduchu blízko nás skutečný vzdušný objekt, jehož kurz směřuje přímo k nám. Letí těsně nad zemí. Zjišťujeme ho na poslední chvíli, dává signál "vlastní letoun". Tedy vše v pořádku, je to asi kontrolní letoun. Za chvíli slyšíme nad hlavami hukot motoru vrtulníku a vidíme přelétávající Mi-1 naší armády. Žádná opatření nejsou nutná. Stojím venku nad podzemním velitelským stanovištěm a sleduji ho. Totéž dělají i někteří vojáci a velitel stráže. K mému překvapení se vrtulník otáčí a krouží přímo nad postavením raket. To je přísně zakázáno i pro armádní vrtulníky. Náhle a nečekaně se snáší k zemi právě doprostřed objektu a sedá si na provizorní fotbalové hřiště u příjezdové cesty. To snad není možné, to si nedovolí ani ministr obrany. Navíc vrtulník nebyl hlášen předem. Vidím ozbrojenou stráž v čele s velitelem stráže, jak běží k vrtulníku, ze kterého nikdo nevystupuje. Motory jsou spuštěny. Já dávám příkazy a utíkám z druhého směru tamtéž. Velitel stráže přibíhá jako první ke stroji, kryje se a přibližuje se k vrtulníku zezadu. Vidím, jak přeskočil příkop u silnice a dále mi jeho postup kryl keř. Dobíhám minutu po něm a využívám stejnou přístupovou cestu. Náhle ucítím silný vítr a svist. Jsem v bezprostřední blízkosti zadní vrtule, která se i po přistání otáčí naplno. To je přeci proti všem předpisům! Vidím otevírající se dvířka a vyskakuje pilot na zem. Marně hledám svého svobodníka - velitele stráže. Ke svému zděšení jej vidím ležet pod vrtulí, chybí mu polovina hlavy. Organizuji první pomoc, sanitu. Pilot - major přibíhá za vrtulník a po spatření tragedie padá na zem. Omdlel. Druhý důstojník vypíná motor vrtulníku. Nejsem schopen slov. Přijíždí sanitka, ale evidentně velitel stráže již nežije. Totéž mohlo potkat i mne. Chyběl krok, 1 sekunda mně dělila od smrti z neslýchané nekázně a nedbalosti posádky vrtulníku. Při vyšetřování vyšlo najevo, že jeden z vyšších důstojníků Velitelství PVOS využil letu vrtulníku přes Beroun, kam chtěl jet na kontrolu maskování objektu. Nařídil pilotovi přistát v objektu s tím, že si vystoupí a vrtulník ihned odletí a bude pokračovat v plnění svého úkolu. Tato svévolnost a hrubá nekázeň stála zbytečně jeden lidský život. Málem dva. Odsouzení pilota i bývalého podplukovníka k vysokým trestům už nevrátí život vzornému vojákovi, manželovi a tátovi.

 

Na závěr  zřejmě jediná fotografie na které je trupové číslo "1040" patrné. Vrtulník i technik od velitelského roje 3.divize PVOS u kterého před přeřazením k 42. spoj. letce stroj sloužil.

Žatec 1968 /zdroj www.vrtulnik.cz/

 

Prameny:

 

-vyšetřovací spis- VUA Praha fond MNO 1976

-www.vrtulnik.cz

 

 Pavel Krejčí 5.2021