MiG-21PF       "1315"

 

3.letka, 8.slp  Mošnov

 

mjr. František Doležal †

 

Ostrava-Výškovice      12.11.1974

 

 

Hezký snímek MiGu-21PF "1303", který byl od roku 1976 rovněž přidělen 8. slp. /Foto J. Dlouhý via S. Vystavěl/

 

 Stroj trupového čísla "1315", který se zřítil 12. listopadu 1974 během nočního létání 8. slp jižně od Ostravy-Výškovic.

 

 

První polovina sedmdesátých let minulého století se označuje za období "normalizace" a stagnace, armádu nevyjímaje, avšak co se týče leteckých mimořádných událostí bylo to období velmi "plodné". Běžným ročním průměrem byl počet kolem pěti leteckých katastrof, rok 1974 v tom nebyl žádnou vyjímkou. Kromě pěti katastrof a běžných nehod se udály i dvě smrtelné události, které se poněkud vymykaly. 27.února toho roku se ve výšce 200m  při cvičném letu utrhlo střeliště vrtulníku MI-4 trupového čísla 9138 a na zemi v jeho troskách zahynul kpt. Arnošt Ivanič. Druhým, v tomto případě zcela zbytečným "smrťákem" byla událost, kdy v Náměšti  kvůli nezajištěné pyropatroně došlo k náhodnému odpálení vystřelovací sedačky v letounu SU-7, která usmrtila vojína zákl. služby.

Osmému stíhacímu leteckému pluku v Mošnově  se mimořádné události ten rok vyhýbaly až do listopadu. Na 12.11.1974 bylo u pluku naplánovano létání ve večerních a nočních hodinách. Zálet počasí byl proveden od 15:45 do 16:15  na L-29. Čtyřicetiletý major František Doležal, velitel 3. letky 8.slp který ho řídil netušil, že prožívá poslední hodiny svého života. Po druhém záletu počasí bylo v 18:15 zahájeno létání podle tabulky za ZPP- ztížených povětrnostních podmínek. Létat mohli pouze piloti 1. třídy kteří měli dostatek zkušeností a byli na ztížené povětrnostní podmínky vycvičeni.

 

  Mjr. František Doležal /foto Radim Špalek - www.czechairforce.com/

 

Plánová tabulka letů 8. slp na osudný večer 12. listopadu 1974

 

Mjr. Doležal vykonal vývozní let "ve dvojím" s mjr. Trnkou a v 19:10 odstartoval na další, tentokrát samostatný let k nácviku sestupů po systému OSP. Vše probíhalo podle plánu, zkušený pilot s indexem "170"  klidným hlasem komunikoval s řídícím na věži. Během sestupu, na 13. kilometru od prahu dráhy 22 potvrdil mjr. Doležal informaci o vzdálenosti a výšce 400m. Letoun měl již připraven v přistávací konfiguraci, s vysunutým podvozkem a klapkami. Za 13 vteřin od posledního hlášení rozčísla rádiovou frekvenci vzrušená hláška " 170 se střílí!". Hlášení bylo špatně srozumitelné a řídící létání ani ostatní piloti ve vzduchu ho nezachytili. Stříbrná "jednadvacítka" s trupovým číslem 1315 pokračovala v letu ještě 1,5 kilometru  a dopadla na pole asi 500m za posledním domem sídliště Ostrava-Výškovice.  Mjr. Doležal měl smůlu. Ke katapultáži došlo již ve výšce, která neumožňovala záchranu. Pilot dopadl krátce po oddělení od sedačky ještě před otevřením padáku na pole 180 metrů před letounem a na místě zahynul. Překryt kabiny byl nalezen u posledního domu na sídlišti, bylo zřejmé, že pilot se snažil zabránit tomu, aby se stroj zřítil do zástavby. Poslední domy přeletěl ve výšce asi 50m, pro správnou činnost systému sedadla SK-1 je ovšem  potřebná minimální výška alespoň 170 m nad zemí...

 

Za příčinu katastrofy bylo označeno zastavení motoru v průběhu přiblížení na přistání ve výšce asi 400m nad sídlišti v jižní části Ostravy. Tomu nasvědčovaly i segmenty trysek forsážního kolektoru, které byly nalezeny na sídlišti. Odbornou expertýzou bylo zjištěno, že během GO motoru v LOMu Malešice pracovníci nesprávně namontovali převod hnaného kola olejového agregátu. Tím bylo přerušeno mazání a chlazení  ložisek a jejich následné zadírání. Automatický systém regulace motoru na snižování otáček reagoval zvyšováním dodávky paliva a tím narostla teplota výstupních plynů vysoce nad povolenou hodnotu. Palivo pak dohořívalo daleko za výstupní tryskou, což svědci ze země viděli jako několikametrový plamen, letoun v poslední fázi letu připomínal spíš padající kometu. Ve vysokém žáru  nastalo odtavování lopatek a rozletování spojů potrubí a forsážního kolektoru až do kompletní ztráty tahu.

In memoriam byl mjr. František DOLEŽAL vyznamenán zástupci města Ostravy „Cenou města Ostravy II. stupně“ s čestným občanstvím a jeho jménem navíc nazvali jednu z ulic v Ostravě-Přívoze. Posmrtně mu bylo 30.dubna 1975 prezidentem republiky Gustavem Husákem uděleno vyznamenání "Za statečnost".

 

 Na okraji lesa, nedaleko místa, kde pilot zahynul byl po nehodě postaven pomník, který připomíná statečný čin mjr. Doležala.

 

 

 Informační tabulka umístěná vedle pomníku  /2021/

 

 

Na místě nehody- 9.2021

   
1975 2021

 

   

 

 

   

 

 Pole je v místě dopadu dodnes poseto úlomky "1315"

   

 

Prameny:

- vyšetřovací spis VUA Praha

-Radim Špalek "Osudná dramata nad Ostravou"