S-89 /Spitfire LF Mk.IX E  SL 635

 

"LS-8"

 

Letecký Pluk 8

 

npor. Václav Truhlář  

 

Načeratice okr. Znojmo    10.10.1947

 

 

 

 Rekonstrukce podoby "LS-8"  /pro LB Karel Höll/ 

 

 

K letecké katastrofě, při níž zahynul npor. Václav Truhlář se bohužel zřejmě nikde nezachoval vyšetřovací spis. Z torzovitých informací které se objevily v různých zdrojích  se dá vyčíst, že pilot osudného dne prováděl noční navigační let z Bratislavy do Brna. Během toho došlo zřejmě ke ztrátě orientace, letoun narazil do Načeratického kopce u Znojma. Letoun s trupovým označením LS-8 byl zcela zničen, pilot zahynul.

 

Vrak letounu S-89 "LS-8" na úpatí Načeratického kopce  (Foto: Dušan Schneider "Osudy letců", vydáno  1997)

 

Fotografie vraku z jiného úhlu / foto via J. Studený/

 

 

Na místě katastrofy byla postavena mohyla, která připomínala tragický osud V. Truhláře. Již krátce po nehodě však taková připomínka přestala politicky vyhovovat (z důvodů dále popsaných) a mohyla zanikla.  (Foto: Dušan Schneider "Osudy letců", vydáno  1997)

 

 

20. dubna 1917 se ve Stádleci na Táborsku narodil Václav Truhlář. Vyučený mechanik a vojenský pilot odešel do odboje spolu se svým bratrem Janem, který až do svého zajetí sloužil u 312. perutě. Polskou cestou se dostal do Francie, kde byl přidělen k letecké skupině, výcvik ani bojové nasazení pro rychlý sled událostí nevykonal.
 
Po příchodu do Anglie a vstupu do RAF VR, byl přidělen k výcviku u No 12 OTU, No 52 OTU a následně k 56. stíhací peruti. V červnu 1941 byl přeložen k 313. čs. stíhací peruti, kde působil až do 10. dubna 1942 kdy byl u Calais sestřelen na svém Spitfiru MkVb, AA865, RY-D pojmenovaném Göbels, po nouzovém přistání byl Václav Truhlář zajat. Autorem kresby pod kabinou Spitfiru byl Karel Pavlík, který takto ozdobil několik dalších strojů 313.
Vzhledem k těžkým zraněním, která v průběhu boje utrpěl, byl v říjnu 1943 určen komisí Červeného kříže k repatriaci, která proběhla přes neutrální Švédsko. Jako zajímavost lze uvést, že stejně tak byli repatriování další tři čs. příslušníci RAF a to F/Sgt V. Baumann, P/O J. Ščerba a Sgt. J. Šnajdr. Další tři byli k repatriaci určeni komisí, ale Němci je odmítli vydat, šlo o A. Šišku, M. Zapletala a Z. Sichrovského. Po příchodu zpět do Anglie a doléčení zranění byl po opakovacím výcviku zařazen k No 1 Delivery Flight. Nasazení do operací nad Evropou nepřicházelo již v úvahu.
 
Po návratu do republiky působil nadále ve vojenském letectvu u Leteckého pluku 8 v Brně. Osudným se mu stal 10. října 1947 let na Spitfiru MkIXe/S-89, SL635, LS-8, kdy během přeletu ztratil orientaci a při pokusu o nouzové přistání u Znojma zahynul.
Čest jeho památce

 

 

Text a koláž Karel Höll, Facebook - "Hrdinové válečného nebe"

 

 

Načeratický kopec byl později využíván armádou a stalo se z něj vojenské cvičiště. Během mého pátrání u Načeratic jsem nenarazil na žádné stopy po nehodě a ani se mi nepodařilo dohledat nikoho, kdo by o události něco bližšího věděl. Přesné místo nehody zatím není známo.

 

Pavel Krejčí 1.2022