MI-8PS-9  "0829" (ex B-8829)

 

62. vrtulníková letka

 

6. základna transportního letectva Praha- Kbely

 

Okrouhlá okr. Písek   28.10.2001

 

"Salon" MI-8 "0829" na domovské základně Praha-Kbely v r. 1997 (Foto Pavel Krejčí)

 

 

Stroj byl inztenzivně využíván vládními představiteli, zde nad zatopenou Olomoucí v r. 1997 na palubě tehdejší prezident Václav Havel (www.olomouc.cz)

 

 

Jedna z dřívějších podob  Mi-8PS-9 "0829". Zde  v září 1990. Foto Petr Popelář via www.vrtulnik.cz

 

 

Dne 28. října 2001 prováděla posádka vrtulníku MI-8PS (salónní verze) přepravu skupiny osmi cestujících z plochy Praha-Vypich do Bernartic u Milevska.

Posádka byla složená z kapitána vrtulníku mjr. Brothánka, druhého pilota mjr. Szabó, palubního technika kpt. Sluky a palubní průvodčí pprap. Hubeňákové.

Na palubě se nacházeli mimo jiných dva kosmo/astronauti. Byli jimi první a zatím poslední čs. kosmonaut Vladimír Remek /Sojuz 28/  a  Eugene Cernan, americký astronaut s českými kořeny který se do vesmíru podíval celkem třikrát  /mise Gemini 9, Apollo 10 a Apollo 17/. Vrtulník toho dne směřoval do Bernartic, protože z nedalekých  Borovan pocházel dědeček zmíněného astronauta.

Po nastoupení pasažérů do vrtulníku na Vypichu probíhalo vše standardně. Posádka přešla před  vzletem  na frekvenci Ruzyně Info 118,3 kde získala povolení ke vzletu (heliport se nachází pod sestupovou osou tehdejší dráhy 31, dnes 30). Ve 14,03 provedla vzlet. Po opuštění CTR Ruzyně přešla na MACC. Let probíhal za VFR, počasí vyhovovalo. Ve 14,15 hod.  provedl palubní technik kontrolu přístrojů a kontrolu množství paliva v poloze přepínače palivoměru na " Suma". Celkové množství paliva bylo přes 2000 litrů, v této poloze se ovšem nedá zjistit množství paliva v jednotlivých nádržích. Z nich nejdůležitější je "spotřební nádrž" o obsahu 445 l. , z níž je palivo přiváděno do motorů. Do této nádrže je palivo přečerpáváno automaticky ze dvou nádrží na bocích trupu, k tomu je ale nutno mít zapnuta palivová čerpadla.  Při poklesu množství paliva ve spotřební nádrži pod 300l se rozsvítí kontrolka "Minimum paliva". Kontrola paliva technikem ve 14,15 byl přesně ten moment, kde se daly zjistit dvě podstatné skutečnosti a zabránit maléru, který se měl zakrátko stát. Jednak, že ve spotřební nádrži je málo paliva a následně z toho vyvodit, že čerpadla nepracují. To, že čerpadla nepracují se ostatně dalo vyčíst i ze světelné signalizace. Zároveň by se přišlo i na to, že kontrolka "Minimum paliva" je vadná a nesvítí.

Posádka vrtulníku nic netuše pokračovala v letu, přeletěla nad středem  Milevska a blížila se k ploše pro přistání. Palubní průvodčí se přišla zeptat do pilotní kabiny kapitána na očekávanou dobu do přistání a pak šla dozadu, kde oznámila cestujícím, aby si zapnuli upínací pásy. Krátce poté, ve 14,42 došlo u obce Okrouhlá k vysazení jednoho a vzápětí druhého  motoru. Výška letu byla v té době kolem 100m nad terénem. Stroj nebyl vybaven zapisovačem letových dat ani Cockpit Voice Recorderem a posádka si ze šoku na to, co se událo v těch okamžicích přesně nevzpomínala. Z útržkovitých vzpomínek se dá alespoň v hrubých obrysech poskládat děj.  Kapitán stroje převáděl stroj do autorotace, druhý pilot a palubní technik na něj oba současně vykřikli "Pomky nahoru!" Palubní průvodčí ještě stačila křiknout na cestující varování a posadila se na sedačku v chodbičce za pilotní kabinou. Stroj velmi rychle klesal, vertikální rychlost byla odhadnuta na 10m/s. Pak přišel tvrdý náraz. Vrtulník narazil do země nejprve příďovým podvozkem, mírném levém náklonu. Příďový podvozek se nárazem vylomil dozadu a pronikl podlahou do prostoru palubního technika a chodbičky. Při nárazu došlo k destrukci přední a spodní části trupu stroje.

Posádka vrtulníku  se v důsledku zranění nebyla schopna dostat za stroje, palubní technik se i přes těžká zranění snažil dosáhnout na panely s vypínači a poté s pomocí druhého pilota vše vypnul. Cestující se pokoušeli dostat z vraku otevřením dveří, ty byly ale vzpříčené. Příslušník vojenské policie duchapřítomně dvěma výstřely vystřelil přední okno na levé straně kabiny cestujících a vykopnul je. Poté se všem podařilo vrtulník opustit oknem.

 

Posádka vrtulníku utrpěla bez vyjímky těžká zranění, nejhůře byla zraněna palubní průvodčí pprap. Hubeňáková, která byla po delší dobu v kritickém stavu. U cestujících bylo zranění kvalifikováno takto:

Všechny osoby, které se nacházely na palubě vrtulníku byly odvezeny do nemocnice v Písku, resp. v Českých Budějovicích, a následně do UVN v Praze, odkud byly následně propouštěny dle svého zdravotního stavu.

 

Místo letecké nehody a stav vrtulníku ( zpráva o nehodě OBL MO ČR)

 

Odvoz vrtulníku a následná likvidace škod na soukromém pozemku (odstranění zeminy kontaminované leteckým palivem) proběhla ve dnech 29-31. 10.2001.

 

Vyšetřovací komise za zabývala příčinou vysazení motorů. Posádka nebyla schopna podat ucelené vysvětlení činnosti od spouštění motorů na zemi, v průběhu letu až do vzniku havarijní situace. Palivová čerpadla byla při ohledání vraku zjištěna v poloze "Vypnuto", což ale nebylo vypovídající, protože palubní technik a druhý pilot po nehodě vypnuli všechny spínače, které byly v poloze "Zapnuto". Bylo konstatováno, že signalizace zapnutí palivových čerpadel u "0829"  se zásadně liší od jiných strojů, viz níže:

 

Komise konstatovala, že nejpravděpodobnější příčinou vysazení motorů bylo přerušení dodávky paliva. V palivovém systému nebyla zjištěna žádná závada, čerpadla dodávající palivo z bočních do spotřební nádrže pravděpodobně během letu nepracovala. Příčinu proč nepracovala se zjistit nepodařilo.

Vrtuník se delší dobu nacházel pod přístřeškem v prostorách kasáren kbelského vojenského útvaru /foto J. Fojtík/

 

Později byl zakoupen jednou potápěčskou základnou a v květnu 2009 byl převezen a potopen do asi 6 metrové hloubky zatopeného lomu u Bořené Hory.

 

Vrtulník se dnes nachází v šestimetrové hloubce zatopeného  lomu./Nautico.cz/

 

Zajímavostí je, že pro astronauta Eugene Cernana to nebyla první havárie vrtulníku kterou zažil. Dne 23.ledna 1973  se zřítil vrtulník Bell 47 NASA s Cernanem na palubě do Banana River nedaleko Kennedyho vesmírného střediska. Po nehodě u Okrouhlé se Cernan do ČR ještě dvakrát vrátil. Zemřel 16.1.2017 v Houstonu ve věku 82 let.

 

Při zpracování článku byly použity materiály MO- OBL za jejichž zprostředování děkuji plk. V Čermákovi  a plk. P. Chamradovi

 

 Pavel Krejčí  1.2022