MiG-15  ev.č. 231687

 

3. letka 2. lšp, Letecké učiliště

 

voj. Alexandr Valko

 

Česká Lhotice okr. Chrudim   29.7.1958

 

 

 Během pátrání po JU 52, která se zřítila u Křižanovické přehrady na Chrudimsku mě místní pamětníci upozornili na ještě jednu havárii letadla. Mělo jít o stíhačku z 2. sv. války, prý Messerschmitt, který spadl na opačném břehu vodní nádrže a pilot zahynul. Tradovalo se i přesné místo havárie, a tak jsem se tam po nalezení Ju 52 vypravil. Nenašel jsem nic co by svědčilo o havárii letadla, a teprve později se dopátral, že skutečnost je mnohem prozaičtější. Nejednalo se o 2. světovou válku, ale o rok 1958, z Messerschmittu se stal MiG-15, pilot se zachránil a místo havárie bylo od udané polohy vzdálené asi 500 m. 

 

Hlavní aktér příběhu- vojín Alexander Valko /nar. 1937 Bratislava/. Výcvik v LU zahájil  20.4.1958. Po nehodě pokračoval ve výcviku a po absolvování LU byl zařazen ke 20. slp Čáslav.

 

Čs. letectvo se koncem padesátých let ve snaze o doplnění početní stavu létajícího personálu rozhodlo o výcvik letců z řad vojínů základní služby. Za tímto účelem vybralo perspektivní "záklaďáky" a zařadilo je do výcviku ve výcvikových turnusech u 2. lšp. Dne 29.7.1958 dostal jeden z frekventantů kurzu, voj. Alexander Valko rozkaz od velitele svého roje nacvičovat akrobacii v určené zóně. Vše probíhalo hladce a pilot po nastoupání do výšky 4500 m zahájil nácvik akrobatických prvků. Voj. Valko provedl osmičku v horizontu  o náklonu 60-70°, zvrat a přešel do přemetu. Zde se ale dopustil chyby a v nejvyšším bodu přemetu měl malou rychlost. Pilot později udával, že měl na rychloměru kolem 340km/h, skutečnost ale musela být  nižší, hodně pod 300km/h. Pilot ve snaze přejít rychleji do sestupné fáze letu v poloze na zádech prudce přitáhl "knipl", letoun se otřásl a přešel přes křídlo do vývrtky vlevo. Voj. Valko byl překvapen nastalou situací a vzhledem k malým zkušenostem nedokázal vývrtku vybrat. Ve výšce 1800 m odpojil leteckou kuklu, zaujal polohu pro katapultáž, odhodil kabinu a tahem za madla se z letounu "vystřelil". Katapultáž proběhla bez problémů a pilot se s drobnou povrchovou oděrkou snesl na padáku v obci Nasavrky do soukromé zahrady. Po odpoutání od padáku došel na místní stanici SNB, odkud událost telefonicky nahlásil ŘL do Pardubic. Letoun po opuštění pilotem "vrtal" až do země. Dopadl na okraj lesa u osady Kopáčov v katastru České Lhotice, roztříštil se, explodoval a částečně shořel.

Vyšetřování bylo poměrně rychlé a členové komise z události nedělali žádnou velkou vědu. Bylo konstatováno, že pilot byl pro úkol dobře připraven, dopustil se pilotní chyby ale na druhou stranu se zcela správně rozhodl pro včasnou katapultáž v okamžiku, kdy si nebyl jistý vybráním vývrtky. Letoun byl na základě technického osvědčení  odepsán, to vše sečteno a podtrženo již následujícího dne, tedy 30.7. 1958! Velitel letectva událost definitivně uzavřel 17.8. 1958 a dál se tím již nikdo nezabýval. Voj. Valko ve výcviku pokračoval a zdárně ho dokončil. Po něm byl zařazen ke 20. slp v Čáslavi.

 

   
                                                  1958                                                            2020


 

 

   

 

 

Části letadla nalezené v r. 2020

   
Části konstrukce Vzduchová lahev

 

   

Ventil?

 

 

 Prameny:

-vyšetřovací spis -VUA Praha

 

Pavel Krejčí 1.2022