Zlin Z-50LA  v.č. 0019

 

OK-IRI

 

SVS Svazarmu Moravská Třebová

 

ing. Ilona Profantová

 

Hosín okr. České Budějovice   8.8.1985

 

Foto via  Ivan Sabo- Gonzo Aviation

 

Začátkem srpna 1985 probíhalo na letišti v Hosíně soustředění leteckých akrobatů, které bylo organizováno v rámci přípravy na mistrovství Evropy, které se později konalo tamtéž. 

 

Ing. Ilona Profantová

 

 Snímek Ilony Profantové (zřejmě v OK-IRF), který poskytnul p. Jan Důbravčík

Další snímek ing. Profantové poskytnul Badatelně p. Milan Jančář

 

 Dne 8.8.1985 ve 12,03 odstartovala k tréninkovému letu, jehož obsahem byla povinná sestava stanovená pro mistrovství Evropy ing. Ilona Profantová. Průběh letu byl trenérem a ostatními reprezentanty kteří let sledovali hodnocen jako dobrý, bez podstatných chyb. K tragédii došlo při poslední, sedmnácté figuře. Tou byly tři výkruty v kruhu v horizontálním letu. Pilotka zahájila figuru ve výšce asi 300m, během prvního výkrutu došlo ke sklesání o cca 100m. Klesání pokračovalo i v prvé polovině druhého výkrutu. V době, kdy se letoun nacházel v poloze "na zádech" ve výšce asi 100-150m došlo k rychlému přechodu do střemhlavého letu za současného pomalého otáčení kolem podélné osy. Letoun narazil do země téměř kolmo, na značném výkonu motoru a roztříštil se. K nárazu došlo na jižním okraji letiště Hosín, asi 200m od silnice vedoucí z Borku do Hosína. Pillotka utrpěla mnohočetná poranění, na jejichž následky okamžitě zemřela.

 

 

Fotografie- VUA Praha via Ivan Sabo- Gonzo Aviation

 

Pilotka získala průkaz sportovního pilota v r. 1980, během studia na VŠDS v Žilině. V r. 1983 absolvovala akrobatický kurz ve Vrchlabí a v r. 1985 byla zařazena do akrobatického SVS Svazarmu v Moravské Třebové. Dne 10.4.1985 byla přezkoušena na typu Z-526 s hodnocením "výtečně" a přeškolena na Z-50. Během intenzivního tréninku na tomto typu nalétala od dubna do srpna 1985 21,25 hodin při 93 akrobatických letech.

Na základě plánu celoroční přípravy reprezentantů v letecké akrobacii, se pilotka od 3.8.1985 účastnila akrobatického soutředění a ve dnech 4 a 5.8 odlétala stanovené lety. Dne 6.8. se z důvodu špatných povětrnostních podmínek nelétalo. Večer toho dne si stěžovala na bolest žaludku, byla tedy odvezena do nemocnice v Českých Budějovicích, kde jí byl podán a předepsán lék proti bolestem  Baralgin.

Následujícího dne se  již cítila dobře a 8.8. se již opět zůčastnila tréninkových letů. Během prvního letu toho dne, kdy nacvičovala "tajnou sestavu" se nedopustila žádných podstatných chyb. Při druhém letu se dopustila již zmíněné fatální chyby. Toxikologickým vyšetřením byla prokázána přítomnost noramidopyrinu a jeho metabolitů v krvi. Jde o  sloučeniny léku proti bolesti, což bylo vyšetřovací komisí dáno do pravděpodobné příčinné souvislosti s nehodou. Lék Baralgin byl totiž uveden na seznamu přípravků označených výstražným trojúhelníkem, tedy těch, které nesmí užívat řidiči motorových vozidel a ti, jejichž činnost vyžaduje zvýšenou pozornost. Lék sice byl na seznamu, ale samotné balení tímto výstražným trojůhelníkem vyznačeno nebylo, což mohlo vést k podcenění jeho vlivu na výkonnost pilotky.

 Letoun Z-50L výr. č. 019 OK-IRI byl vyroben v n.p. Moravan Otrokovice v r. 1978. Letoun nalétal až do svého zničení celkem 574,23 hodiny.

 

 

 Rok 1984, letoun OK-IRI, v kabině letecká akrobatka Jana Sáblíková. / via Milan Jančář/ 

 

 

 

 

 

 

Pavel Krejčí 3.2022