MiG-15UTI   v.č. 2528

 

VZLÚ

 

pplk. ing. Rudolf Duchoň

 

Praha-Kbely      30.4.1971

 

 

 

Dne 30. dubna 1971 došlo v areálu Letecký opraven Kbely ke katastrofě letounu MIG-15UTI, při které zahynul známý  zkušební pilot ing. Rudolf Duchoň.

 

Pplk ing. Rudolf Duchoň krátce po záletu prototypu L-39

 

K havárii došlo při zkušebním letu při zkouškách nové vystřelovací sedačky VS-1BRI, která se i s figurínou  nacházela v zadním, odkrytém pilotním prostoru. Jednou z úprav této zkušební "patnáctky" patřila kamera ADMIRA 16 ELECTRIC, která byla namontovaná v aerodynamickém krytu na konci levého křídla. Její zástavba byla pravděpodobně spoušťěčem, který vedl ke katastrofě.

Ing. Duchoň provedl krátce před nehodou několik průletů v malé výšce nad letištěm Kbely na vysoké rychlosti. K události došlo při letu kuzem 241°, při dalším náletu ve směru nad letištní plochu. Samotná havárie nebyla řídícím letového provozu ve Kbelích pozorována, byla mimo jeho zorný úhel.  Pilot byl na spojení s letištním řídícím,  v době kritické situace ale po rádiu nekomunikoval.

 

Pohled ve směru příletu letounu

 

 

 

 Spálený zadní kokpit letounu, v němž je patrná sedačka VS-1

 

Příčina katastrofy nebyla nikdy stoprocentně objasněna.  Na základě technických expertýz byla jako nejpravděpodobnější stanovena tato hypotéza:

-  K nehodě došlo při rychlosti vyšší než 700 km/hod

-  Pravděpodobně došlo k destrukci pouzdra kamery na levém křídle, což způsobilo prudké vybočení letounu doleva / nebyl ale ani vyloučen prudší       manévr iniciovaný pilotem, který způsobil destrukci pouzdra/. V každém případě, bylo konstatováno, že k destrukci krytu kamery došlo ještě ve vzduchu.

-  Prudkým vybočením mohlo dojít k narušení obtékání ocasních ploch vlivem úplavu , na čemž měl vliv odkrytý zadní pilotní prostor.

- V důsledku toho došlo ke zhoršení stability letounu.

- V nezvyklé poloze /pravděpodobně skluz po křídle/ došlo k vysazení motoru přerušením dodávky paliva.

- Následující let pilot zřejmě nezvládl a rozhodl se opustit letoun katapultáží.

- Vlivem technické závady nedošlo k odpálení předního krytu kabiny a iniciace kataputáže selhala.

- Pilot se po zjištění, že záchranný systém selhal zřejmě pokusil o ovládnutí letounu. Při pokusu o přelet areálu Leteckých opraven  došlo k pádu na malé rychlosti. Letoun narazil na střechu dřevěného skladiště. Při nárazu došlo k odpadnutí předního překrytu a iniciaci pyromechanismu sedadla. Pilot byl vyhozen z kabiny, když přitom porušený uvolňovač AD-3 rozpojil popruhy sedadla. Pilot byl za hlavu zachycen střešní konstrukcí, usmrcen  a zůstal v troskách dřevěné budovy. Letoun po dopadu na nádvoří shořel.

 

Kryt kamery ADMIRA 16,  jehož destrukce ve vzduchu byla pravděpodobně prvopočátkem katastrofy.

 

 

 

 

 Pro účely vyšetřování byla použita maketa L-229, stroje L-29 s VOP přesunutou doprostřed kýlové plochy. Na maketě se zkoumal vliv otevřeného zadního kokpitu na ofukování kormidel a celkovou aerodynamiku letounu. 

 

 

 

 

 

Svůj pohled na věc mi v lednu 2023 poslal jeden ze zůčastněných na projektu, pan Michal Kokta

K havárii Mig 15 UTI dne 30.4.1971, pilot Ing. Rudolf Duchoň.

Byl jsem tehdy začínající konstruktér VZLÚ a zástavba kamery Admira na koncový oblouk levého křídla zbyla na mně. Zdůrazňuji zástavba - ne aerodynamický kryt. Kryt byl z měkkého hliníkového plechu vysoký v nejvyšším místě (u kamery) asi 120 mm. Ze strany přivrácené k pilotní kabině byl tvořen svislou rovnou plochou, kopírující koncový oblouk. O tom si všichni mysleli, že je rovnoběžný s osou letadla, resp. s osou dvou plechových plůtků na křídle Migu 15. Tak to mají snad všechna letadla, až na Mig 15. Úhel bych odhadl na dobrých 20 stupňů! Nikdo, ani p.Duchoň si toho nevšiml. Já jsem si to uvědomil až s odstupem a nechal jsem si to už pro sebe. Byl jsem zvědav, jestli na to komise přijde. Je vidět, že nepřišla. Konstruktéra krytu jmenovat nebudu, ostatně schválil to i hlavní konstruktér, šéf aerodynamiky a technický náměstek. Osobně jsem přesvědčen, že tohle je příčina nešťastné havárie.


Michal Kokta

 

 

Letoun MiG-15UTI "2528" byl VZLU předán na základě hospodářské smlouvy č. 2645 leteckým útvarem Bechyně v r. 1968. Byl převeden na do civilního rejstříku a provozován VZLU.  Na něm, a na dalších dvou strojích které postupně sloužily pro zkoušky VS-1 byly provedeny tyto úpravy:

 - instalace úchytů vodících kolejniček testované vystřelovací sedačky v podobě typu VS-1BRI uvnitř zadního kokpitu – v této souvislosti byl zadní kokpit zcela zbaven řízení, přístrojového vybavení a odsuvného průzračného překrytu

- instalace plechového krytu mezi zadním a předním kokpitem na místo průzračné přepážky

- zesílená konstrukce draku v oblasti zadního kokpitu

- instalace ovládacích prvků testované vystřelovací sedačky uvnitř předního kokpitu

- absence výzbroje v podobě jednoho 12,7 mm kulometu typu UBK-E (jeho protáhlý kryt nacházející se na břichu přídě trupu, vlevo od šachty příďového podvozku, ale zůstal zachován) /zdroj ruslet.webnode.cz/

 

Fotografie ze zkoušek VS-1BRI /VZLU Praha/
 
 

 

 

 

 

Rudolf Duchoň je uložen kousek pod Velkou obřadní síní strašnického krematoria, poblíž ulice Irkutská /via J. Matoulek/

 

 

Prameny:

- vyšetřovací spis - Fond SLI/UCL NA Praha

 

Pavel Krejčí 3.2022

-