MiG-15UTI   v.č. 2528

 

VZLÚ

 

pplk. ing. Rudolf Duchoň

 

Praha-Kbely      30.4.1971

 

 

 

Dne 30. dubna 1971 došlo v areálu Letecký opraven Kbely ke katastrofě letounu MIG-15UTI, při které zahynul známý  zkušební pilot ing. Rudolf Duchoň.

 

Pplk ing. Rudolf Duchoň krátce po záletu prototypu L-39

 

K havárii došlo při zkušebním letu při zkouškách nové vystřelovací sedačky VS-1BRI, která se i s figurínou  nacházela v zadním, odkrytém pilotním prostoru. Jednou z úprav této zkušební "patnáctky" patřila kamera ADMIRA 16 ELECTRIC, která byla namontovaná v aerodynamickém krytu na konci levého křídla. Její zástavba byla pravděpodobně spoušťěčem, který vedl ke katastrofě.

Ing. Duchoň provedl krátce před nehodou několik průletů v malé výšce nad letištěm Kbely na vysoké rychlosti. K události došlo při letu kuzem 241°, při dalším náletu ve směru nad letištní plochu. Samotná havárie nebyla řídícím letového provozu ve Kbelích pozorována, byla mimo jeho zorný úhel.  Pilot byl na spojení s letištním řídícím,  v době kritické situace ale po rádiu nekomunikoval.

 

Pohled ve směru příletu letounu

 

 

 

 Spálený zadní kokpit letounu, v němž je patrná sedačka VS-1

 

Příčina katastrofy nebyla nikdy stoprocentně objasněna.  Na základě technických expertýz byla jako nejpravděpodobnější stanovena tato hypotéza:

-  K nehodě došlo při rychlosti vyšší než 700 km/hod

-  Pravděpodobně došlo k destrukci pouzdra kamery na levém křídle, což způsobilo prudké vybočení letounu doleva / nebyl ale ani vyloučen prudší       manévr iniciovaný pilotem, který způsobil destrukci pouzdra/. V každém případě, bylo konstatováno, že k destrukci krytu kamery došlo ještě ve vzduchu.

-  Prudkým vybočením mohlo dojít k narušení obtékání ocasních ploch vlivem úplavu , na čemž měl vliv odkrytý zadní pilotní prostor.

- V důsledku toho došlo ke zhoršení stability letounu.

- V nezvyklé poloze /pravděpodobně skluz po křídle/ došlo k vysazení motoru přerušením dodávky paliva.

- Následující let pilot zřejmě nezvládl a rozhodl se opustit letoun katapultáží.

- Vlivem technické závady nedošlo k odpálení předního krytu kabiny a iniciace kataputáže selhala.

- Pilot se po zjištění, že záchranný systém selhal zřejmě pokusil o ovládnutí letounu. Při pokusu o přelet areálu Leteckých opraven  došlo k pádu na malé rychlosti. Letoun narazil na střechu dřevěného skladiště. Při nárazu došlo k odpadnutí předního překrytu a iniciaci pyromechanismu sedadla. Pilot byl vyhozen z kabiny, když přitom porušený uvolňovač AD-3 rozpojil popruhy sedadla. Pilot byl za hlavu zachycen střešní konstrukcí, usmrcen  a zůstal v troskách dřevěné budovy. Letoun po dopadu na nádvoří shořel.

 

Kryt kamery ADMIRA 16,  jehož destrukce ve vzduchu byla pravděpodobně prvopočátkem katastrofy.

 

 

 

 

 Pro účely vyšetřování byla použita maketa L-229, stroje L-29 s VOP přesunutou doprostřed kýlové plochy. Na maketě se zkoumal vliv otevřeného zadního kokpitu na ofukování kormidel a celkovou aerodynamiku letounu. 

 

 

 

Letoun MiG-15UTI "2528" byl VZLU předán na základě hospodářské smlouvy č. 2645 leteckým útvarem Bechyně v r. 1968. Byl převeden na do civilního rejstříku a provozován VZLU.  Na něm, a na dalších dvou strojích které postupně sloužily pro zkoušky VS-1 byly provedeny tyto úpravy:

 - instalace úchytů vodících kolejniček testované vystřelovací sedačky v podobě typu VS-1BRI uvnitř zadního kokpitu – v této souvislosti byl zadní kokpit zcela zbaven řízení, přístrojového vybavení a odsuvného průzračného překrytu

- instalace plechového krytu mezi zadním a předním kokpitem na místo průzračné přepážky

- zesílená konstrukce draku v oblasti zadního kokpitu

- instalace ovládacích prvků testované vystřelovací sedačky uvnitř předního kokpitu

- absence výzbroje v podobě jednoho 12,7 mm kulometu typu UBK-E (jeho protáhlý kryt nacházející se na břichu přídě trupu, vlevo od šachty příďového podvozku, ale zůstal zachován) /zdroj ruslet.webnode.cz/

 

Fotografie ze zkoušek VS-1BRI /VZLU Praha/
 
 

 

 

 

 

Rudolf Duchoň je uložen kousek pod Velkou obřadní síní strašnického krematoria, poblíž ulice Irkutská /via J. Matoulek/

 

 

Prameny:

- vyšetřovací spis - Fond SLI/UCL NA Praha

 

Pavel Krejčí 3.2022

-