Meserschmitt Me 262 Schwalbe  W.Nr 501201

 

7./Kampfgeschwader /Jagd/ 6

 

Oblt.Henning Gulde

 

Řisuty, okr Kladno  24.4.1945

 

 

 Ilustrační nákres Me 262 Schwalbe od KG(J)6   /se svolením JaPo/

 

 

 
 
 
 
 
Unikátní snímky trosek Me 262, které mi laskavě poskytnul ze svého rodinného alba pan V. Ulbrich.
 
 

 Sporný doklad bojových operací z deníku F.Gappa doplňuje případ havárie Me 262 na Kladensku kolem třetí hodiny odpoledne. Havárii pozorovala Věra Dvořáková (*1935) z Řisut: „ Někdy koncem války, zjara jsme šli s matkou s nůší nasekat do škarpy u pěti lip trávu pro naši kozu. Byl krásný, jasný den. Náhle se ozvalo divné hvízdání, vysoko na obloze jsme uviděli ze strany na stranu se převalující, padající letadlo. Máma mi rychle schovala pod šípkový keř na mezi a pak jsme slyšeli výbuch. Stíhačka se zřítila kousek od nás, do honu, kde právě s kravkama pracoval pan Hort s ženou. Běželi jsme se rychle podívat na místo, ale začaly se ozývat další výbuchy, tak jsme se opět schovali. Po chvíli jsme se šli podívat, na místě byli pouze Hortovi a jeden děda z vesnice prohlížel ohořelé tělo pilota. Pamatuji, že železné kolo utržené z motoru letadla vyrylo strouhu až k mlýnu pod vsí, kde zůstalo zaseknuté v zemi. “ K zajištění místa havárie ihned vyrazila četnická hlídka z nejbližší četnické stanice v sousedních Tuřanech. Velitel hlídky vrchní strážmistr Josef Himmel doprovázený strážmistrem Karlem Kvochem dorazili k ještě hořícímu vraku. Hořící palivo a exploze munice stroj zcela zničily, přesto se četníků podařilo zaznamenat číslo letadla 501.201. V 23 hodin bez zvláštních událostí hlídku u vraku ukončili. Následující den 25.4. v 7 hodin vyrazil na hlídku pouze strm. K.Kvoch, který patrně během vyprošťování ostatků pilota vzácně zaznamenal jeho osobní údaje. Bylo zjištěno, že letcem byl Oblt. Henning Gulde, identifikační známka 53565/163, Sonderausweis für fliegende Personal Nr.4. Tělo letce bylo patrně odvezeno k pohřbení do Slaného. Stráž u vraku letadla zajišťovaly střídající se četnické hlídky ze stanice Tuřany ještě 26.dubna, kdy byl odstraněn německým vojskem. Oblt. Henning Gulde byl Staffelkapitän 7./KG(J) 6 a ještě 15.dubna je zmiňován, společně s Lt. Heinrichem Schlichtingem, v souvislosti s letem Fi 156 „DK+DS“ a provedením dvou „polních“ (Ackerlandungen) přistání. POZN. Pravděpodobně se jednalo o typování vhodných ploch pro nouzová přistání.

Jan Vladař

Četnické hlášení

 

 

   

Na místě havárie se dnes již nenacházejí žádné stopy po události.Poblíž místa dopadu kdysi vedla úvozová polní cesta, ta byla ale v padesátých letech zavezena a srovnána.Na poli bylo nalezeno pouze několik drobných fragmentů a asi tři větší plechy.

 

Aktualizace 09.10.2019

 

Pan Peter Taghon z nakladatelství Nickel Verlag mi poskytnul dva snímky Oblt. Henninga Guldeho. Thanks a lot Peter!

 

Portrét H. Gulde

 

 

Henning Gulde před svým přeškolením na " vlaštovku" létal Ju 88

 

 

 

Pavel Krejčí  1.2014