Avia C-2B1.621 + C-2B1.617

 

LVA Hradec Králové

 

voj. ak. Petr Vodseďálek

 

voj. ak. František Velc

 

Sedlice okr. Hradec Králové    12.5.1948

 

Ilustrační snímek letounů C-2

 

 

 Jedno z leteckých mouder praví, že mladý pilot potřebuje do začátku dostat kromě talentu od osudu batoh štěstí, ze kterého bude postupně brát a proměňovat jej na zkušenosti. Ne všem letcům  byl ovšem osud takto příznivě nakloněn. Letecká dráha byla hned na začátku utnuta nešťastnou souhrou okolností.

Dne 12. května 1948 probíhal v prostoru Hradce Králové intenzivní provoz pilotních žáků- akademiků LVA. Ve vzduchu bylo větší množství strojů, které plnily stanovené úkoly. Ze směru od Pardubic se vracel tříčlenný roj letounů C-2 (po válce vyráběné Arado Ar-96) vedený voj. ak. Aloisem Vlkem. Roj  byl seřazen stupňovitě vpravo a jeho vedoucí se ve výšce 1400 chystal od západu zařadit do pravého okruhu dráhy 15 na hradeckém letišti. Tou samou dobou cvičil bojové obraty  západně od letiště, nad obcí Praskačka  voj. ak. František Velc. Obrovská náhoda tomu chtěla, že nic netušící ak. Vlk přivedl do tohoto  prostoru svůj roj právě v okamžiku, kdy ak. Velc prováděl jeden z vertikálních manévrů. Bohužel, vedoucí roje si cvičícího stroje nevšiml. Oba vedení  piloti nespouštěli z vedoucího oči a plně se věnovali udržení skupiny...Ak. Vlk uvedl, že najednou slyšel divnou ránu a když se ohlédl spatřil, je se č. 3 odpoutává prudkou zatáčkou od formace. Tam, kde mělo být číslo 2 spatřil jen část Arada padající k zemi, která mu zakrátko zmizela z dohledu. Domníval se, že se mu srazili oba vedení piloti. Udělal zatáčku doprava a snažil se vyhledat prostor nehody. Letové kontrole ohlásil  "Pařez, Pařez, tady Kos 21 hlásím srážku dvou letounů nad železnicí Hradec Králové-Pardubice, asi 5 km jižně Hradce". Pak sklesal do menší výšky a snažil se nalézt místo dopadu. To se mu nezdařilo a proto letěl k letišti a přistál. 

Dá se předpokládat, že ak. Velc prováděl vertikální manévr, při kterém dostatečně nesledoval okolí. Během něj zřejmě sezhora narazil do stroje, který pilotoval ak. Vodseďálek. Oba letouny šly po srážce okamžitě k zemi. Stroj ak. Velce dopadl střemhlav jižně od obce Sedlice a zaryl se asi 1 m do země. Stroj ak. Vodseďálka se rozpadl ve vzduchu, části křídel a kabina dopadly jihozápadně od Sedlic, trup se zaryl 2 metry do země  asi 200m severozápadně od obce. Oba letci na místě zahynuli

Vyšetřování srážky se nijak nezabývalo konkrétním zaviněním jednotlivých osob tak, jak by tomu nepochybně bylo dnes. Bylo konstatováno, že posádky se neviděly a nešťastnou náhodou tak došlo k jejich srážce.

 

 

 Vyšetřovací spis byl bohužel v sídle VUA v Praze - Invalidovně zaplaven vodou  během povodní v r. 1997. Nejvíce to odnesly fotografie, které jsou téměř nepoužitelné. Na tomto snímku lze ztěží rozeznat kormidla stroje C-2 ak. Velce.

 

Místo dopadu stroje ak. Velce. Na místě se dodnes nacházejí drobné fragmenty letounu.

 

Pomník nedaleko místa dopadu C-2 ak. Velce- stav v r. 2018

 

Současná podoba pomníku /2022/

 

 

 

 Pomník ak. Vodseďálka, stav v r. 2018

 Nově vybudovaný pomník-  r. 2022

 

Prameny:

-vyšetřovací spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 7.2022