Suchoj SU-7BM  "5324"

 

28. sbolp, 10.LA , Čáslav

 

pplk. Koštel Josef

 

Hranice okr. Kutná Hora  9.3.1973

 

 SU-7BM  "5324", který se dne 9.3. 1973 zřítil v obci Hranice. /Foto via. J. Vlach/ 

 

 

Dne 9. března 1973 došlo během záletu letounu SU-7 trupového čísla 5324 k technické závadě na motoru. Jeho pilot, pplk. Josef Koštel byl nucen se z letounu katapultovat. Přesto, že pilot před katapltáží letoun nasměřoval do neobydleného prostoru, stroj dopadl na okraj obce Hranice a navždy změnil život v obci- převážně tedy mužské části obyvatel. (bude vysvětleno níže)

 

Zalétávací pilot 34. leteckých opraven pplk. Josef Koštel, pilot 1. třídy s celkovým náletem 2239 hodin odstartoval z letiště Čáslav s letounem "5324", který byl po revizi,  k zalétávacímu programu č. 1. Pilot nastoupal do výšky 10 tis metrů a provedl předepsanou kontrolu chodu motoru. Vše se zdálo být v pořádku. Po sklesání do výšky 5 000 m prováděl v prostoru jižně od Čáslavi prvky techniky pilotáže - dva výkruty doleva, dva doprava, zvraty, přemety a asi šest překrutů. Stroj šlapal jako hodinky a byl pomalu čas pomýšlet na návrat.

Po skončení posledního překrutu, v klesání při rychlosti asi 430 km/h uslyšel pilot v prostoru motoru rachot. Otáčky motoru klesly na 22% a rozsvítila se havarijní tabla. Pilot se domníval, že došlo k pumpáži motoru, otáčky ale spadly pod  vzdušný volnoběh. Pilot se pokoušel o nahození motoru. Provedl předepsaný postup pro spuštění celkem třikrát, ale bez úspěchu. Klouzavost stroje SU-7 není nijak ohromující a při dopředné rychlosti přes 500 km/hod  je  klesání obdobné, jako má padající cihla. Ve výšce 1000m nad zemí pilot nasměřoval příď stroje mimo obytnou zástavbu a  provedl katapultáž.

Ta proběhla bez závad a pilot s lehkým zraněním přistál na padáku o obce Želivec. O větší drama se však postaral  samotný letoun. Ačkoliv byl nasměřován mimo zástavbu, neřízené "sůčko" v pádu zamířilo k obci Hranice, asi 4 km jižně od Zbraslavic. Během letu sůčko rozčíslo korunu mohutné lípy, která stála vedle hlavní silnice. To horší mělo ale ve zlomku vteřin nastat. Mnohatunový stroj přeletěl silnici a  plnou silou narazil do budovy místního hostince. Obytnou část a obchod, které v něm byly umístěny těsně minul, ale část kde byl výčep úplně "rozstřelil". Stroj dále smetl stodolu, která náležela k hospodě a pokračoval dál, to tzv. Tomáškovy stodoly. Tu z velké části zbořil a  smetl dále několik stavení. Nejdále skončil motor, který zůstal ležet u vrat místní hasičské zbrojnice, čímž místním dobrovolným hasičům (tehdy požárníkům) komplikoval přístup k jejich technice. V místě havárie vypukl požár, jeho šíření ale zabránili místní a poté profesionální hasiči. Shodou okolností a díky obrovskému štěstí se nikdo ani v jednom ze zničených objektů nenacházel a ani odletující trosky nikoho nezranily. Přitom jen chvíli před dopadem bylo v obchodě s potravinami, který se nacházel v objektu  hospody několik nakupujících. Prodavačka ale spěchala domů vařit oběd a proto všechny vypoklonkovala a obchod zavřela...

 

 

 Snímek z vyšetřovacího spisu zachycuje korunu  lípy, o kterou letoun zachytil.

 

 

Letecký pohled na místo dopadu. Pohled  ve směru od severu.

 

 

V těchto místech stával výčep. Obytná část a místní obchod zůstaly stát.

 

 

Trosky letounu smíchané se sutinami stavení a zbytky stromů.

 

 

Nejdále skončil motor- až u vrat místní hašičské zbrojnice.

 

 

 Vyšetřováním bylo zjištěno, že došlo ke zlomení  hřídele motoru AI-7F , které následně způsobilo destrukci celého motoru. Podnik LO Malešice provedl znaleckou expertýzu, ze které vylývá, že ke zlomení došlo kumulativním působením několika faktorů. Bylo přijmuto několik opatření, které měly do budoucna zabránit podobným případům. To ovšem nic nezměnilo na faktu, že hostinec v obci Hranice byl zcela zničen a již nikdy nebyl obnoven (což možní kvitovaly manželky místních štamgastů, nikoliv však oni). A tak tomu je až do dnešních dnů. Zkrátka, obec Hranice po 9. březnu 1973 už nikdy nebyla to, co bývala...

 

 Poetická malůvka obce před nehodou- autor malby zachytil jednak vzrostlou lípu, které přišla o část koruny i hospodu- bílé stavení s šedou střechou.

 

Zákres v leteckém snímku pořízeném před nehodou /MO ČR/

 

 

 Hranice u Zbraslavic- 1973/2022

   

 

   

 

Místo dopadu v r. 2022

 

 

 Prameny:

- vyšetřovací spis VUA Praha, Fond MNO-VL a PVOS 1973

-St. Tomášek- Letecká nehoda v Hranicích 1973 -YouTube

 

Pavel Krejčí 10.2022