2x MIG-15 (S-102)

 

v.č. 231925  por. Lukavský Zbyněk

 

v.č. 231389  por. Plecitý Jaroslav

 

7. slp  Milovice - Mladá

 

Domousnice okr. Mladá Boleslav 9.4.1954

 

Ilustrační snímek MiGu-15

 

 

Dne 9. dubna 1954 se jihovýchodně od obce Domousnice v okrese Mladá Boleslav po vzájemné srážce zřítily dva zánovní stroje  MiG-15 (v čs. letectvu v té době označované jako S-102). Oba jejich piloti zahynuli.

Ve 14:35 toho dne odstartoval z letiště Milovice- Mladá čtyřčlenný roj strojů MiG-15. Roj byl veden por. Daňkem, úkolem bylo provedení průzkumného letu na trati Sovinky - Krnsko - Bakov nad Jizerou - Kopidlno - Okořínek. Letouny se po vzletu seřadily do dvojic. Rozestupy mezi dvojicemi byly stanoveny na 400 m, letouny mezi sebou držely rozestup 50 m. Na let  byla vyhrazena doba 45 minut. Jelikož šlo o krátký a jednoduchý úkol, rozhodl por. Daněk ještě před letem,  že po dosažení KBT provedou piloti zatáčku o 180 stupňů a v těsné skupině budou nacvičovat skupinovou slétanost.

Počasí bylo v té době vyhovující, oblačnost tvořilo 5-6/8 kumulů a stratokumulů, výška oblačnosti 1000 m, dohlednost 40 km a více.

Vše probíhalo podle plánu, nad KBT jímž byl Okořínek, se čtveřice semkla do těsné sestavy ve formaci "klín" a směřovala zpět. Nastoupala z původních 1000 m na 2000 m a zdálo se, že nic nemůže zdárný průběh letu ohrozit. Nad Kopidlnem se roj stočil na Dolní Bousov a vedoucí skupiny zahájil klesání opět na 1000 m. V průběhu klesání prováděl mírné zatáčky doleva a doprava, ostatní piloti bez problémů následovali. Pozorovateli na zemi by se mohlo zdát, že si piloti jen tak, pro radost, kličkují mezi kumuly. V prostoru Dolního Bousova ale idylka skončila, protože se před rojem objevil rozsáhlý a dost temný stratokumul. Por. Daněk se rozhodl mrak "píchnout" a v sevřené formaci ho proletět. V tom okamžiku, v čase 15:12 došlo k chybě, která měla zakrátko stát dva letce život. Por. Plecitý se o něco ozpozdil a při vlétnutí do mraku vznikla mezi jeho letounem a strojem jeho vedoucího větší mezera. Pilot se snažil rychle na vedoucí letoun dotáhnout, aby si udržel i v mraku vizuální kontakt. Zvýšil rychlost a zřejmě na okamžik ztratil letoun svého vedoucího z dohledu. Následkem bylo, že s přebytkem rychlosti narazil svojí kýlovou plochou a levou částí stabilizátoru do pravého křídla por. Lukavského. Por. Jaroš, který se právě ohlídl tímto směrem uvedl, že viděl, jak byl stroj por. Lukavského jakoby odmrštěn z místa v roji směrem doleva a v poloze na zádech mu zmizel z dohledu. Rovněž tak stroj por. Plecitého se stal neovladatelným. Jeho letoun přišel o část kýlové plochy a roztočil se kolem podélné osy. Srážka se odehrála ve výšce kolem 1000 m, vše mělo tedy velmi rychlý průběh. Por. Plecitý se pokusil o katapultáž. Pro malou výšku ale již k otevření padáku nedošlo a pilot zahynul nárazem o zem. Por. Lukavský zůstal v letounu až do konce. Oba MiGy dopadly asi 600 m od sebe a byly zcela zničeny.

 

Situační zákres dopadu obou letounů.

 

"231925"- por. Lukavský

 

"231925"- por. Lukavský

 

"231925"- por. Lukavský

 

 Sedadlo z letounu por. Plecitého. Pilot pro malou výšku katapultáž nepřežil.

Vyšetřovací komise označila za příčinu nedostatečnou přípravu pilotů před letem, kdy vedoucí roje nepočítal s tím, že bude ve skupině protétávat oblačností. Ten na svoji obhajobu uvedl, že mrak byl řídký a viditelnost v něm byla dostačující. Jeho slova potvrzují i svědci, kteří událost viděli ze země. Ti uvedli, že viděli nejem pád letadel z mraku, ale i samotnou srážku. Předseda vyšetřovací komise, velitel 15. stíhacího sboru genmjr. Hlavatý vedoucího roje nakonec pořešil jen důtkou a nařídil provést rozbor se vším létajícím personálem u všech útvarů letectva.

 

Prameny:

 

VUA Praha, fond MNO 1954

 

Pavel Krejčí 11.2022