CB-33 (UIL-10)  "3828"

 

"BM-85"

 

28.bilp

 

kpt. Jiří Černý

 

npor. František Chaloupka

 

Brno-Černovice            13.7.1956

 

 

 Ilustrační snímek CB-33. Letoun vybaven dvojím řízením sloužil k výcviku a přezkušovaní pilotů bitevních B-33 (Il-10). /Foto VHU Praha/

 

 

Porušení nařízeného postupu posádkou a nepozornost příslušníků letové směny, to jsou hlavní příčiny události, která si za letní noci roku 1956 na ploše letiště Brno vyžádala dva lidské životy. 

Noční létání za vidu má svoje specifika a zvláště v případě, kdy se na letištním okruhu vyskytuje více letadel vyžaduje velkou pozornost k udržení přehledu o poloze všech letounů. Během nočního létání pilotů 28. bilp dne 13.7.1956 na letišti Brno-Černovice pozornost a opatrnost na chvíli polevila a řetězec událostí v okamžiku změnil letní pohodu v tragédii. Na okruhu dráhy 13 a v letištních zónách se toho večera pohybovalo několik letadel CB-33 a B-33, jejichž posádky pilovaly svoji dovednost. V době, která těsně předcházela katastrofě přistával velitel 4. letky, instruktor  kpt Černý  s přezkušovaným  ZVP letky npor. Chaloupkou s letounem CB-33 "3828". Na vyčkávacím místě se ke startu připravoval zástupce velitele pluku kpt. Růžička, který létal s por. Kozlem v letounu "3823", trupového označení BM-84.  Další letoun se nacházel po třetí okruhové zatáčce a posádka jej uváděla do přistávací konfigurace. 

Řídící létání mjr. Adam v okamžiku minutí vyčkávacího místa /tehdejší terminologií "čára předběžného startu"/ prvním letounem dal pokyn kpt. Růžičkovi ke vstupu na dráhu /na "čáru skutečného startu"/ a sledoval výběh stroje kpt. Černého. Pak přenesl pozornost k letounu, který točil čtvrtou zatáčku a k tomu, který se chystal ke startu. Nezaregistroval, že letounu, který právě přistál vysadil ve výběhu motor a stroj zastavil na dráze. Jeho posádka v rozporu se stanovenými postupy neohlásila rádiem vysazení a nevystřelila červenou raketu, aby na problém upozornila. Ve snaze znovu spustit motor vypnula všechny spotřebiče, mimo osvětlení kabiny a spouštěla motor. Vypnutá byla i polohová světla takže když se řídící létání podíval na dráhu, neměl ve tmě šanci letoun spatřit. V domnění, že stroj kpt. Černého již opustil dráhu vydal pokyn ke vzletu kpt. Růžičkovi a sledoval další letoun, který se přibližoval na finále. Letoun kpt. Růžičky se odpoutal od země a ve výdrži těsně nad zemí nabíral stoupací rychlost, když posádka zahlédla světlou skvrnu, což bylo palubní osvětlení kabiny stroje kpr. Černého. Pilot instinktivně přitáhl, ale srážce už nezabránil. Mohutné kolo hlavního podvozku zachytilo o kýlovou plochu, rozdrtilo kabinu a ohnulo vrtulový list stojícího stroje. Oba členové jeho posádky během nárazu zahynuli. Na letounu kpt. Růžičky došlo k rozsáhlému poškození. Letoun se však udržel ve vzduchu a kpt. Růžička nakonec dokázal po několika okruzích bez vztlakových klapek a s částečně vysunutým podvozkem přistát na břicho. Poté, co z letounu vystoupil se od velitele pluku dozvěděl krutou pravdu - že osádka druhého letounu je mrtva.

 

 

 

 Těžce poškozený stroj CB-33-3828, trupového označení BM-85, v jehož kabině zahynula posádka- kpt. Černý a npor. Chaloupka. Stroj byl po nehodě opraven a pokračoval v provozu. Druhý stroj , CB-33-3823 přistál po strážce nouzově na břicho a byl zrušen.

 

Za hlavního viníka nehody byla označena posádka, která zahynula. Postupy pro vysazení motoru na dráze byly jasně stanoveny, nic z toho ale posádka kpt. Černého neudělala (tak aspoň hovoří výpovědi všech zůčastněných). Za další viníky byla označena hrubá nedbalost, nepozornost a slabý výkon dozorčího létání, řídícího létání a celé startové směny.

 

Prameny:

-vyšetřovací spis, VUA Praha, fond MNO 1956

 

Pavel Krejčí 1.2023