S-103(MiG-15bis)  v.č. 523816

 

"TL-16"

 

1. letka, 9.slp, 1.sld České Budějovice-Planá

 

npor. Stanislav Novák

 

Litschau/ Rakousko/           7.3.1956

 

 

 

Npor. Stanislav Novák

 

Dne 7. 3. 1956 v 13:01 hod. odstartovala z letiště Planá  ke svému druhému letu toho dne dvojice letounů MIG-15bis (v té době označovaných jako S-103) náležejících k 1. letce 9. slp. k nácviku létání za ztížených povětrnostních podmínek. Vedoucím dvojice byl npor. Zdeněk Dokoupil, zástupce velitele 9. slp, vedeným byl npor. Stanislav Novák. Cílem letu byl nácvik výstupu a sestupu přes oblačnost jednotlivými letouny, shromáždění a rozchod dvojice nad oblaky a přistání "z přímky". Spodní základna oblačnosti byla v Budějovicích tou dobou kolem 600 m nad zemí, dohlednost 4-5km, takže pro plnění úkolu vyhovující podmínky. Vše probíhalo bez problémů až do doby, kdy npor. Novák během letu nad VPRS ve výšce 4500m ohlásil " Já 889, vysadil mi generátor". Poté tento výtečně hodnocený  pilot dodal, že bude přistávat ve dvojici s npor. Dokoupilem. Řídící s postupem souhlasil a povolil dvojici sestup pod oblačnost. S. Novák  se přiřadil  ke druhému letounu a zřejmě vypnul všechny elektrické spotřebiče, včetně rádia, protože další rádiová komunikace z jeho strany již neproběhla. Npor. Dokoupil posunky zjišťoval, zda má npor. Novák zapnuté rádio a přístroje, ten na to reagoval ve smyslu, že je zapnuté nemá (nebo nefungují?) a že je vše v pořádku. Npor. Dokoupil zahájil postup přístrojového přiblížení "po systému" a sledoval, zda npor. Novák drží dvojici. Před vstupem do oblačnosti se ještě jednou přesvědčil že je npor. Novák na místě. Poté s vysunutým podvozkem a malými  klapkami klesal skrz oblačnost. Ve výšce 650 m z oblaků vylétnul a zjistil, že npor. Novák skupinu neudržel a že s ním není. Protože mu již ubývalo palivo přistál a v pátrání pokračoval velitel 1. letky kpt. Vítek, který byl mezitím poslán do vzduchu. Ani ten npor. Nováka nenašel. Kde přesně se npor. Novák po rozpadu skupiny pohyboval není známo, ale dá se předpokládat, že v okamžiku, kdy ztratil vedoucího vybočil vlevo pro zabránění srážky a pokračoval v klesání. Bez funkčního kompasu a umělého horizontu  ovšem moc šancí neměl. Jeho stroj se navíc dostal do sněhové přeháňky a tím byl osud pilota zpečetěn. Jeho letoun  v prostoru Litschau narušil státní hranici Rakouska a zakrátko dopadl téměř střemhlav do lesa asi 400m od "čáry". Stroj byl nárazem kompletně zničen, pětadvacetiletý pilot v troskách  zahynul.

 

 

Za hlavní příčinu události byla označena technická závada na palubním generátoru. Letoun "3816" se ostatně s tímto problémem nepotýkal poprvé. Stejná závada jej postihla již o necelé dva měsíce dříve. Tehdy ovšem jeho pilot, npor. Miloslav Valášek letoun bez problémů dostal na zem. Závada byla následně odstraněna. Bohužel, 7. března závada  v kombinaci s nepříznivým počasím způsobila zmíněnou katastrofu. Za vedlejší příčinu byl označen fakt, že pilot při prolétávání oblačností nedokázal udržet skupinu s vedoucím letounem. 

 

V dubnu 2022 jsem společně se synem pilota panem Stanislavem Novákem ml. navštívil místo katastrofy. Na místě je dodnes patrný kráter po dopadu, V lese se dodnes nachází velké množství fragmentů letadla. Z jejich rozhozu se dá vyčíst směr, odkud letoun přiletěl. Trosky jsou rozhozeny od kráteru směrem na severovýchod, letoun tedy dopadl ve směru od jihozápadu. To je v rozporu se zákresem , který je součástí vyšetřovacího spisu. 

 

 

 

 

Trosky zánovního S-103 trupového označení "TL-16"  ( stroj nalétal od výroby v srpnu 1955 pouhých 30 hodin), se dodnes nacházejí v lese u Litschau.

 

 

Prameny:

vyšetřovací spis- VUA Praha fond MNO 1956

 

Pavel Krejčí 1.2023