Su-7BKL   "6510"

 

20. sbolp Náměšť n. Osl.

 

mjr. Josef Mazánek

 

Požďatín okr. Třebíč     30.8.1979

 


Ilustrační snímek SU-7BKL . Foto p. Boris Očenáš

 

 

Mjr. Mazánek (druhý zleva) Foto: J. Dúbravčík

30. srpna 1979 prováděla ve vojenském prostoru Doupov osmičlenná skupina letounů SU-7 20. sbolp nácvik podpory pozemních vojsk. Letouny měly podvěšeny čtyři přídavné nádrže, kanony byly nabity ostrou municí. Na Doupově provedla skupina letounů celkem tři zteče po dvojicích a po jejich ukončení se vracela v přízemní výšce  zpět na základnu do Náměšti nad Oslavou. Palivo v tomto režimu letu všem letounům  ubývalo rychlým tempem, nicméně zbytek paliva 1100-1400kg při vstupu do prostoru letiště Náměšť nebyl nijak kritický. Skupina se během letu v poloze "po větru" na letištním okruhu rozdělila a ve výšce 500m piloti pokračovali jednotlivě na přistání. Major Josef Mazánek měl při vstupu do letištního prostoru 1300 kg paliva a jako "dvojka" v prvním roji pokračoval na přistání v čele skupiny. V poloze "po větru" při rychlosti 550 km/hod vysunul podvozek "svého" SU-7BKL trupového čísla 6510, a ohlásil vysunutí řídícímu létání /ŘL/. Při kontrole přístrojů před třetí okruhovou zatáčkou zjistil pokles indikovaného množství paliva na 650 kg s postupným návratem k původní hodnotě. Krátce poté pocítil zhoupnutí, které považoval za "pulsnutí" palivového čerpadla. Na zápisu SARPPu byl zaznamenán krátkodobý pokles otáček. Od té chvíle šlo vše ráz na ráz. Následovalo rozsvícení signalizace nebezpečných režimů a pokles otáček motoru na 70%. Mjr. Mazánek situaci vyhodnotil jako vysazení motoru. Vzhledem k výšce nebylo ani pomyšlení na pokus o opětovný restart motoru. Letoun se v té době nacházel těsně před obcí Požďatín. Pilot bleskově vychýlil letoun doleva  mimo obec a ohlásil do rádia " 110 vysadil mi teď motor!". Odpověď řídícího přišla vzápětí. "Katapultáž!". Mjr. Mazánek ještě několik  vteřin držel letoun v levém náklonu a když si byl jistý, že stroj míří mimo obec, provedl katapultáž. O tři vteřiny později ohlásil další pilot  na okruhu /Index 111/ "Už je venku!" a vzápětí  "START já 111 je na padáku, vidím ho!".  Letounu mjr. Mazánka se však  na zem ještě nechtělo. S posledními zbytky rychlosti začal stoupat, a nabral několik desítek metrů výšky. Bez tahu motoru to ale byl jen krátkodobý proces a letoun po pár dalších vteřinách neodvratně zamířil téměř kolmo  do země.

Záchranný systém letounu-vystřelovací sedadlo KS-4  v kritické situaci zapracovalo správně a pilot přistál po katapultáži na jižním okraji obce Požďatín. Letoun po ztrátě rychlosti dopadl do lesa necelý kilometr západně od Požďatína a byl zcela zničen. Pikantností je, že v denním rozkazu pro létání toho dne  to byl právě Mjr. Mazánek, kdo byl určen jako velitel záchranné skupiny pro případ výjezdu k případné nehodě. Z pochopitelných důvodů se tedy ohledání trosek letounu nezůčastnil a byl převezen do nemocnice v Třebíči, kde mu byla zjištěna kompresní zlomenina obratle. Po vyléčení již nemohl ze zdravotních důvodů pokračovat v létání a vykonával funkci Náčelníka stanoviště ŘLP v Náměšti.

 

Vystřelovací sedačka KS-4, která 30 srpna 1979 zachránila život mjr. Josefu Mazánkovi

 

Výstroj pilota - padák a přilba ZŠ-3 na poli necelých 100m od okraje obce.

 

 

Letoun mezitím v lese shořel, protože vybuchující ostrá munice zabránila příslušníkům požárního sboru Třebíč v přístupu k troskám. Bylo napočítáno asi 120 výbuchů, dalších asi 40 kusů munice bylo později nalezeno nevybuchlých. Místo dopadu bylo zajištěno vojáky z Náměšti. Vzhledem k nejasné příčině nehody nebylo s troskami manipulováno a bylo rozhodnuto ponechat je na místě dopadu až do doby, než se dostaví zástupci opravárenského závodu ze SSSR. Na letounu byla totiž krátce předtím provedena oprava a na tu se vztahovala záruka. Čekání na Sověty se nakonec protáhlo téměř na dva týdny! Během té doby nebylo s troskami nijak manipulováno a prostor v lese  byl ve dne i v noci střežen.

 

Příčina vysazení motoru nebyla nikdy odhalena. Původně uvažované úplné spotřebování paliva se nakonec neprokázalo a hlavní podezření padlo na čerpadlo 3. nádrže, které zřejmě selhalo. Vzhledem ke silnému poničení letounu požárem však nebyla tato příčina stoprocentně prokázána.

Vzniklá škoda ve výši 5 622 000 Kčs  byla nakonec odepsána na vrub státu. Mjr. Mazánek a ŘL pplk. Rudolf Kozel byli dle návrhu předsedy vyšetřovací komise genmjr. Úlehly odměněni velitelem 10. LA za rychlou reakci při vzniku nebezpečné situace. 

 

 

 Místo dopadu letounu - 2.2023

 

 

 

 

Vyjiskřovač statické elektřiny z letounu "6510"

 

Prameny:

-vyšetřovací spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 2.2023