MiG-21F   "0415"

 

2. letka, 1. lšp VVLŠ Přerov

 

mjr. Milan Pecha

 

Kelčice okr. Prostějov   19.11.1975

 

"Jednadvacítky" 1. lšp Přerov za letu. Oba stroje původně sloužily u stíhacích pluků (0319 - 11.slp, 1103 - 1.slp) /Foto V. Jukl, 4+ publication/

 

 

 

 

mjr. M. Pecha

 

Mjr. Pecha, instruktor 1. lšp vzlétl 19.11.1975  ve 13:53 z letiště Přerov k nácviku vyšší techniky pilotáže v zóně. Vzhledem k oblačnosti, jejíž horní hranice  dosahovala 2500m  bylo rozhodnuto, že bude provádět prvky pilotáže bez vertikálních manévrů. Pilot, ani nikdo z personálu na zemi netušil, že stroj startuje s nezajištěným víčkem olejové nádrže. Během stoupání do prostoru č. 6 - LITOVEL se víčko začalo vibracemi vyšroubovávat, až došlo několik minut po vzletu k jeho odpadnutí. To ovšem pilot nevěděl. Parametry motorových  přístrojů byly před vzletem v pořádku, během letu mjr. Pecha se již na tlak oleje nedíval. Ve výšce 5000m zahájil v prostoru manévry. Po dvou ostrých zatáčkách sklesal rychlostí 1000 km/h do výšky 2500m a pod úhlem 25° prováděl stoupavou bojovou zatáčku. V polovině obratu se ozvala silná rána a došlo k vysazení motoru. "Jednadvacítka" dostoupala setrvačností do 5000 m a pilot po ohlášení situace upravil rychlost a provedl spuštění motoru za letu. VS mezitím pilota navádělo směrem k letišti.  Otáčky motoru pomalu nabíhaly, ale po 40 vteřinách se ozvala rána znovu. Opět následovalo ohlášení situace a následně pokus o nahození. Motor se krátce rozeběhl a opět vysadil. ŘL vydal pokyn k dalšímu spouštění. Situace už  začala být kritická, což si ŘL neuvědomoval. Letoun tou  dobou proletěl oblačností a sklesal do výšky 500m. Otáčky klesly na nulu, motor se zcela zastavil, stroj dále klesal.  Pilot ohlásil výšku 300m a po  dotazu ŘL " Motor, jak běží ?"  ohlásil "Nejde nic, spouštění zapnutý a už mám malou vý....". Dál už na nic nečekal. Začal provádět úkony před katapultáží a v době, kdy v rádiu zaslechl "Proveďte katapultáž!" už byl skoro venku. Opuštění letadla proběhlo na poslední chvíli, pokud by se pilot o jednu až dvě vteřiny opozdil, tak by nepřežil. Naštěstí to dobře dopadlo a později mohl vyprávět. " Sedačka se po kolejích začala rozjíždět, viděl jsem letoun s dírou po kabině , cítil jsem velké přetížení, pak volnost prostoru, zablesknutí- to dopadlo letadlo, pak trhnutí- to se otevřel padák,  a hned nato tvrdý dopad na zem. Vrak letadla hořel jako fakule asi 50 až 80 metrů ode mě". 

Mjr. Pecha katapultáž přežil bez úhony. Letadlo dopadlo na zorané pole u obce Kelčice, asi 10 km jižně od Prostějova a bylo zcela zničeno. Trosky byly rozhozeny ve směru letu, pod kurzem 146° do vzdálenosti asi 300 metrů.

 

 

 

Vyšetřování prokázalo, že mechanik letounu doplnil olej do olejového systému, ale  po zašroubování uzávěru zapomněl zajistit víčko vazacím drátem. Uzávěr se během letu odšrouboval a olej začal unikat ven. V důsledku nedostatečného mazání a chlazení ložisek střední opory motoru došlo ke snížení otáček, což vedlo ke vzniku axiální síly.  Tím došlo posunu rotoru směrem dopředu a následnému  střetu rotoru se statorem. To vedlo až ke konečnému zaklínění motoru- ten se už ani neprotáčel náporem vzduchu a úpně se po třetím nahození "kousnul".

Potrestáni byli mechanik letounu- za to, že opomněl zajistit uzávěr drátem, ale i technik letounu a technik roje- za to, že si této chyby nevšimli. Komise se pozastavila i nad činností pilota a ŘL v době, kdy letoun proklesal výšku  2000m. Otálení ŘL s pokynem ke katapultáži mělo téměř fatální důsledky.  Mjr. Pecha měl tehdy štěstí, které  jiným v podobných situacích chybělo...

 

M. Pecha (stojící, druhý zleva)

 

Místo dopadu v r. 2020

 

Prameny:

-vyšetřovací spis VUA Praha

-M. Pecha "Život Stíhače 1952-1990" Svět Křídel 2015

 

Pavel Krejčí 3.2023