C-106      v.č. 73

 

2. LŠP Pardubice

 

ppor. Josef Řehák

 

svob. ak. Jan Sedlář

 

Blato okr. Pardubice      26.9.1951

 

Ilustrační snímek C-106 /VHU Praha/

 

 

 

Dne 26. září 1951 probíhal u 2. LŠP Pardubice intenzivní letecký výcvik. Denní létání plynule přešlo do nočního. Lety do pracovního  prostoru i okruhy s žáky "hobloval" mezi jinými i 28-letý instruktor, ppor. Josef Řehák. Po půl jedenácté v noci odstartoval ke svému toho dne  již 28. letu, tentokrát se svobodníkem akademikem Janem Sedlářem. Úkol byl rutinní - let po okruhu. Je možné, že právě díky rutině (ale příčinou mohla být i únava či nepozornost) se jejich  letoun C-106 (po válce u nás vyráběný Bü 181) dostal do nízké oblačnosti, která se vytvořila na okruhu v prostoru "po větru". Pro oba letce to bylo překvapivé, ve tmě zřejmě oblačnost neviděli. Je pravděpodobné, že řízení v tu chvíli převzal instruktor. Ten v mraku  zatočil doprava, od letiště. Asi 1,5 km od stanoveného bodu pro 3. okruhovou zatáčku se letoun dostal do klesavé spirály s náklonem asi 80°. V té pokračoval až do země. Letadlo narazilo velkou rychlostí do pole asi 100 metrů západně od obce Blato. Letoun se při dopadu zcela roztříštil, oba mladí letci na místě zahynuli.

Příčinou nehody bylo nečekané vlétnutí do oblačnosti, ztráta prostorové orientace a přechod do spirály. Svoji roli mohl sehrát i fakt, že instruktor ppor. Řehák měl v té době nalétáno jen 298 hodin.

 

 

 

 

Prostor nehody v r. 2022

   

 

 

Prameny:

-VUA Praha /MNO 1951/

 

Pavel Krejčí 7.2023