MiG-15bis      v.č. 613626

 

11. slp Žatec, 4. letka

 

mjr. Ferdinand Ivan

 

Třeskonice okr. Louny      21.5.1974

 

 Ilustrační snímek MiG-15bis

 

 

 Pohled z místa prvotního nárazu letounu do lesa. Stroj minul vesnici o cca 400m.

 

Mjr. Ivan, zkušený pilot 1. třídy měl na  21.5.1974 naplánován zálet letounu MiG-15bis po výměně motoru VK-1. Stroj ev. č. 3626 se již blížil ke konci své dobové životnosti, do níž mu zbývalo 8 měsíců. Při předchozím létání dne 13.5.1974 došlo u stroje při vypínání motoru ke vznícení paliva ve výstupní rouře. Hlavní technik pluku proto rozhodl, že proběhne výměna za jiný motor a současně revize č.3. Výměna proběhla 15.května, 21.května  byl letoun připraven k záletu. Oněch posledních osm měsíců provozu však letadlu nebylo souzeno. Krátce po vzletu ze Žatce došlo ve výšce asi 300 m  při rozbíhání letounu na vyšší rychlost k vysazení motoru. Rychlost v tu chvíli činila  630 km/hod a to pilotovi umožnilo letoun natáhnout do mírného stoupání a pokusit se o opětovné spuštění. Ve výšce asi 500m pilot ohlásil situaci řídícímu létání. Motor na pokus o nahození nereagoval, ŘL vydal lakonický příkaz "Natáhnout, proveď katapultáž". Mjr. Ivan využil několik vteřin, které získal náborem výšky a metodicky se připravoval ke katapultáži. V době , kdy letoun dostoupával do 700m a rychlost klesala ke 400km/h, pilot odpojil kuklu, ručně odhodil překryt kabiny, zapřel nohy do stupaček vystřelovacího sedadla  a z letounu se katapultoval. Odpojení od sedačky proběhlo automaticky, pilot ji nohama v pádu odkopnul a čekal několik vteřin  na automatické otevření padáku. Vše proběhlo bez problémů, pilot dopadl na okraji chmelnice u obce Hořany a utrpěl pouze drobná poranění.

Letoun narazil v klesavém letu do lesa u obce Třeskonice a jeho zdemolované torzo se zastavilo na konci asi 130 metrů dlouhého průseku. Vzhledem k nízké rychlosti dopadu se trup letounu zachoval téměř v celku, došlo pouze k postupnému oddělení křídel a vodorovné ocasní plochy. Motor letadla v době nárazu nepracoval, nedošlo ani k požáru trosek.

 

 MiG-15bis "3626" dopadl v klouzavém letu rychlostí 300-400km/hod. Nárazem o stromy přišel o křídla a VOP, trup zůstal v jednom kuse.

 

 

 Kabina stroje

 

               

 Pohled do kabiny vraku.

 

Vyšetřování odhalilo, že příčinou vysazení motoru byl prudký pokles  dodávky paliva v důsledku částečného zadření obou palivových čerpadel. Na obou čerpadlech byly patrny známky koroze, příčinou byla špatná konzervace motoru po předchozí GO. / motor byl zakonzervován po dobu 6 měsíců/.

Tato událost symbolicky uzavřela dlouhou řadu nehod a katastrof letounů MiG-15, v čs. letectvu. Letouny tohoto typu  byly v r. 1974 na významném ústupu ze služby, páteř stíhacího letectva již dávno tvořil MIG-21. Ostatně, 11. slp se s "patnáctkami" rozloučila již následujícího roku, kdy byla 4. letka zrušena a její  MIGy převedeny do Českých Budějovic k 1. slp kde dolétaly.

 

Průsek v lese vykácený 21.5.1974 v 10:55 hod při dopadu letadla "3626"

 

 Stejné místo po téměř padesáti letech, rok 2023

 

 

 Drobné fragmenty "3626" se dodnes nacházejí na místě havárie.

 

Na závěr trochu statistiky. Celkově převzalo čs. letectvo 1229 strojů tohoto typu, při katastrofách a haváriích bylo zničeno přibližně  230 letounů. Z tohoto počtu bylo 131 katastrof. Zahynulo celkem 140 pilotů. V přímé souvislosti s letovým provozem bylo leteckým historikem M. Irrou napočítáno 151 smrtelných událostí. / k létajícímu personálu je připočten technický personál, usmrcení civilních osob při nehodách.../. Ačkoliv tato statistická čísla vypadají hrozivě, pokud přihlédneme k délce provozu /přes tři desetiletí/ a množství provozovaných kusů, nejedná se o nic, co by vybočovalo z řady  a nedá se tedy rozhodně říct, že by šlo o nebezpečný letoun. Spíše naopak. Ostatně, vzpomínky drtivé většiny těch co na nich létali, svědčí o tom, že to byl oblíbený stroj.

Stroje u československého letectva dosloužily v první polovině osmdesátých let.  Dnes se lze na naší obloze setkat s jediným kusem, který provozuje společnost Czech Flying Legends. Je to ve Vodochodech vyrobená "spárka" MiG-15UTI v.č. 242266. Ta byla v r. 1955 exportována do Polska, kde dolétala v r. 1990. Zde ji koupil Tom Smith z USA a pod registrací N41125 ji provozoval v Paso Robles v Kalifornii. Stroj byl v r. 2013 zakoupen a převezen do České republiky. Symbolicky nosí zbarvení stroje 30. sbolp "2514" přesně tak, jak ho nosila původní "2514", která dolétala  v Hradci Králové v r. 1982. Jedinou odlišností je "tygří" zbarvení kýlu.

Prameny:

-VUA Praha fond MNO 1974

- M. Irra "MIG-15" díl 3, Jakab 2007

 

Pavel Krejčí 8.2023