Arado Ar 96   W. Nr. 525651

 

bílá "61"

 

I./ Schlachtgeschwader /SG/ 101

 

pilot: Gefr. Walter Fleischhanderl

 

Dětkovice okr. Vyškov  21.12.1944

 

 

 Ilustrační obrázek stroje Arado Ar 96

 

 

 V okolí obce Švábenice na Vyškovsku  se v rozmezí necelého jednoho desetiletí přihodily tři vážné letecké nehody. Chronologicky první z nich je letecká nehoda, která se odehrála východně od obce dne 21.12.1944,  při které bylo zničeno letadlo Arado Ar 96 a zahynul jeho pilot. O ní pojednává   tento článek.

Další nehoda nese datum 30.1.1945 a byl při ní zničen stroj Focke-Wulf Fw 190, jehož pilot se zachránil na padáku / Informace ZDE/. A konečně do třetice, při letecké katastrofě 17.6.1953 byl zničen stroj Il-10, jehož dvojčlenná posádka v troskách zahynula. / Informace ZDE. Tím si, jak se zdá, tato obec svůj příděl  leteckých mimořádných událostí vyčerpala a od té doby se zde již nic podobného nepřihodilo.

Stroj Ar 96, za jehož řízením seděl osudného 21. prosince1944 pilotní žák  Gefr. Walter Fleischhanderl,  náležel výcvikové jednotce SG 101. Ta byla v té době dislokována na dvou letištích. Ve Vyškově působila její I. Gruppe, zatímco na letišti v Brně byla umístěna  II. Gruppe. Piloti se zde připravovali na službu u bojových jednotek, které byly v té době vyzbrojovány bitevními verzemi strojů Focke-Wulf Fw 190. Byla to pravděpodobně technická závada na motoru, která donutila mladého žáka v kabině Arada vyhledat ve 13:45 nedaleko Švábenic vhodnou plochu a provést nouzové přistání do terénu. Podle pamětníků letěl stroj od jiho západu, přeletěl s již nepracujícím motorem sousední obec Dětkovice  a prudce dosedl na pole, několik stovek metrů severně od této obce. Přistání by pravděpodobně dopadlo dobře, nebýt meze mezi poli, do které stroj narazil. Tím došlo k destrukci letadla a k usmrcení pilota.

K nehodě se v Moravském zemském archivu zachovalo četnické hlášení, jež mi zprostředkoval p. Jiří Sašek.

 

 

Jak už to tak v té době bývalo, hlášení psané českými protektorátními četníky není zcela přesné. Z nějakého / pravděpodobně jazykového/ důvodu je místo nehody zaznamenáno 500m  "suedlich"  od obce, tedy jižně. Ve skutečnosti je prostor nehody  přesně na opačnou stranu, tedy severně. Tomu odpovídá i Verlusmeldung, kde je uvedeno 700m východně od Švábenic. Zde je uveden čas nehody 13:57.

 

Ranní hlášení z fondu ÚŘP o nehodě. / Nár. Archiv Praha/

 

 

Pole, na kterém došlo k nehodě je velmi rozsáhlé. Při kolektivizaci v 50 letech byly meze rozorány a  drobná políčka místních zemědělců scelena v jeden rozsáhlý lán. Podle zvlnění terénu lze jen tušit, kde se nacházela mez, která se stala mladému pilotnímu  žákovi osudnou. Při zarovnávání terénu došlo zřejmě i k zahrnutí drobných trosek, které na místě nárazu možná zůstaly. Veškeré snahy o nalezení byť jediného fragmentu tak byly, stejně jako v případě nedalekého FW 190,  marné.

 

Pavel Krejčí 6.2020